13 de des. 2007

Si la Generalitat ho diu .....

La Generalitat reconeix que la crema de residus a la cimentera provoca càncer

El Departament de Medi Ambient i Habitage de la Generalitat de Catalunya reconeix a la Web del Departament de Medi Ambient i Habitatge que " la fabricació de ciment utilitzant determinats tipus de residus com a combustible" pot emetre substàncies cancerígenes.
Clica sobre aquest enllaç:

http://www.airenet.es/index_files/Gencat%20la%20incineracion%20en%20cementeras%20provoca%20cancer.pdf


---------------------------------------------------------------------------------

Contaminants Orgànics Persistents(COP)

Durant els anys 60 i 70 l'ús de productes químics i plaguicides a la indústria i a l'agricultura va créixer de manera important. Entre aquests, una categoria de químics coneguts com a contaminants orgànics persistents (COP) va cridar l'atenció internacional a causa de nombroses evidències científiques que indicaven que l'exposició a dosis molt petites podria produir càncer, danys en el sistema nerviós central i perifèric, malalties en el sistema immunològic, desordres reproductius i interferències en el desenvolupament normal de nadons i infants.

Els COP són un conjunt de substàncies químiques que comparteixen quatre característiques bàsiques: persistència, bioacumulació, potencial de transport a gran distància en el medi i efectes adversos.

Aquestes propietats intrínseques dels COP formen una combinació perillosa que fa impossible controlar-los efectivament una vegada són alliberats almedi ambient.

Per tant, els contaminants orgànics persistents són contaminants per a la salut i el medi ambient, i cal ésser conscients dels perills que comporta la seva generació i/o utilització.

L'evidència sobre el transport a gran distància d'aquestes substàncies a les regions on mai no han estat utilitzades o produïdes, i la conseqüent amenaça que el transport d'aquests contamninants significava per al medi ambient a tot el món, van comportar que la comunitat internacional instés una resposta global urgent per reduir i eliminar la seva alliberació al medi ambient.

En general, els compostos orgànics persistents han estat utilitzats com a plaguicides o com a productes químics; tret dels PCB, d'usos variats entre els quals destaca l'ús com a fluid aïllant d'equips elèctrics i de transferència de calor; i les dioxines i furans, que es produeixen principalment de manera incidental com a emissions residuals de diferents processos, com ara la incineració de residus, el blanqueig de pasta de paper utilitzant clor o els seus derivats, la fabricació de ciment utilitzant determinats tipus de residus com a combustible o els processos de combustió com ara la fusta en calderes domèstiques. Cal incloure-hi fonts com la crema sense control i els incendis forestals agrícoles, ocasionats de manera natural, accidental o provocada.

El Conveni d'Estocolm demana una acció internacional sobre 12 COP (coneguda per la dotzena bruta), agrupats en tres categories:

( cal clicar sobre la imatge)
0 COMENTARIS (clica i escriu els teus):