29 de gen. 2008

RESPOSTA A LAFARGE CEMENTOS

Referent al comunicat emès per Lafarge Cementos el passat 18 de gener on es fa referència a les activitats de la plataforma Anti-incineració, volem manifestar:

Entenem que les activitats de la plataforma siguin incómodes per la companyia Lagarge Cementos, ja que aquestes activitats son contraries als interessos econòmics de l'esmentada cimentera.

Aquesta plataforma no esta en contra de la substitució dels combustibles fòssils per biomasa, però si que diferenciem entre biomasa "neta" com podrien ser les restes d'esporga, i biomasa "bruta" com son els llots de depuradora o les farines càrniques i altres residus.

Atesos els coneguts antecedents;
- Pacte signat entre les cimenteres i l'Agencia Catalana de lAigua per incinerar llots de depuradora a les seves instal·lacións.
- Expedient lliurat per Lafarge solicitant Autorització ambiental, on reconeix de forma expresa l'adequació d'intalació per cremar llots de depuradora.

Es sabut i reconegut per tothom i Lafarge que el combustible principal de substitució sera majoritàriament els llots de depuradora, curiosament però, el comunicat de Lafarge només el cita com exemple.

Als diferents apartats de l'esmentat comunicar fem els seguents comentaris:

"Diferèncias entre valorización e incineració"

Segons defineix l'actual legislació ambiental, tant de la UE, Espanyola com Autonòmica, la pretesa activitat de valoritzar residus a la cimentera es una co-incineració, aquesta activitat esta equiparada a una incineració de residus i regulada per les mateixes lleis. La legislació ambiental vigent defineix: "instalación de coincineración, toda instalación fija o móvil cuya finalidad principal sea la generación de energía o la fabricación de productos materiales y que utilice residuos como combustible habitual o complementario (...)".

Per tant la Valorització de residus esta equiparada per llei a la incineració, valoritzar un residu estrictament es aprofitar-li un rendiment material i/o energètic, be sigui incinerant-lo o com a materia primera (en el cas de la cimentera es valoritza incinerant) .

"Actividad de Lafarge Cementos"

El fet que Lafarge NO contempli dur a terme la Incineració de residus com a una nova activitat lluny de tranquilitzar, es motiu d'alarma per a la ciutadania de Montcada.
Amb aquesta autorització es pretén, iniciar una activitat d'incineració de residus de forma irregular, Lafarge pretén una autorització tàcita sense adequar-se a les normes que regulen aquest procediment, precisament algunes lleis de l'estat demanen de forma expresa garantir que la co-incineració de residus als forns cimenters es faci d'acord amb el Real Decret 653/2003 relatiu a la incineració de residus.

"Evidencias científicas"

La directiva del Parlament Europeu 2000/76/CE relativa a la incineració de residus reconeix que les emissions provocades per la incineració de residus tenen efectes nocius per a la salut de les persones, i reconeix també com a cancerígenes algunes substàncies presents a les emissions per les que no hi ha establert cap límit.

Existeix amplia documentació científica que constata la negativa repercussió per a la salut de les substàncies tòxiques emeses a la incineració, informes tècnics, manifestos de professionals de la medicina, treballs de recerca universitària, estudis de departaments oficials, documentació avalada per professionals i institucions de reconeguda experiència i prestigi internacional.

Tots ells alerten del perill derivat a la població que viu a prop d'una planta d'incineració, aquesta documentació també posa de manifest que no existeix cap quantitat d'emissió admissible com segura per a la salut humana per petita que aquesta sigui, que els límits d'emissió actuals no son segurs, i que l’única quantitat admesa com a segura és zero, però el més alarmant és que aquests treballs coincideixen en remarcar l'especial vulnerabilitat de la població infantil a les substàncies emeses inclòs a dosis més baixes que les establertes per l'OMS.

La UE reconeix com a principal font d'emissió a l'atmosfera d'algunes substàncies cancerígenes, les cimenteres que incineren residus.
Les analítiques reconeixen la presència al fang de depuradora de: metalls pesats, Doixines, Furans, PCBs, HAPs, entre d'altres perillosos tòxics (alguns en altes concentracions), per tant el fang en origen ja presenta diversos components d’alta toxicitat abans d'incinerar-lo.

La legislació ambiental espanyola considera "residu potencialment perillós" els llots de depuradora, i segons les directives comunitaries els llots de depuradora son considerats residu perillós (codi:19 08 11 CER) quan contenen substàncies tòxiques o quan no es poden utilitzar en l’agricultura, atès que la zona de procedència del fang a incinerar a la cimentera esta altament industrialitzada, atesa l'experiència analítica en aquesta zona, i atés també el propi reconeixement per part de Lafarge Cementos de fang no aptes per la agricultura: Aquest fang és un residu perillós segons els paràmetres marcats per la legislació comunitària, per tant, d’iniciar-se aquesta activitat estaríem davant la incineració irregular d'un residu perillós.

"Beneficios de la valorización"

Amb els arguments ja exposats per aquesta plataforma al present document esta clar que no hi ha cap benefici per la ciutadania i menys pels qui vivim a prop d'una instal·lació d'aquestaes caracteristiques, no obstant si que coincidim amb la companyia en que la pretesa activitat representaria una reducció dels costos de producció.

Comvidem a visitar el nostre bloc: (http://mirairenet.blogspot.com//t_blank) on trobareu els documents que citem en aquest article i molta més informació.

Montcada i Reixac, a 28 de gener de 2008.
Plataforma Anti-incineració de Montcada i Reixac

11 COMENTARIS (clica i escriu els teus):

Anònim ha dit...

Pude leer el comunicado original de la Cementera y la verdad es bastante penoso en comparación con el de la paltaforma, esta hecho en lenguaje paternalista total (lo podeís leer el el bolg de la plataforma).

Buena respuesta esta de la plataforma, queda claro que la ciudadania tiene buén nivel y sabe de lo que se dice.

Anònim ha dit...

Sabias que la cementera Lafarge le ha ordenado al Alcalde y al Maresma que haga callar el megafono de la plataforma?.
Sabias que el Alcalde y Maresma han dado ordenes a la guardia urbana para que persiga y multe al coche del megafono y lo haga callar?.
Aqui queda la "democracia" de uno y la "coherencia" de Convergencia.

Anònim ha dit...

La política de hoy, es un auténtico mercadeo. Nuestros politicos y gobernantes locales no escapan de esta afirmación, son un apéndice de esta situación. Estan inmersos en una encrucijada general que hace dificil ceerse lo que dicen y hacen, tanto a nivel nacional, autonómico como municipal: no son creibles.
Los "tics" mandatarios de nuestros politicos y gobernantes locales, lejos de sus orígenes democráticos y reivindicativos, muestran su cara oculta, aquella que muestra sus verdaderos propósitos: el poder por encima de todo. Su intolerancia y ademanes caciquíles ante cualquier atisbo de oposición callejera o discrepancia popular que se oponga a sus designios, les molesta, y mucho. Las plataformas son un ejemplo de respuesta ante el talante de sus señorías. Esas respuestas desde la calle, son y van dirigidas intrínsecamente ante aquellos que estando en el “poder” abandonan la ética y lo que es más importante para cualquier partido político: su ideología. En realidad son dioses con los pies de barro. Personajes que estando ahora arriba muestran el lado gris de su personalidad y de su verdadera vocación: el poder por encima de todo¡
La segunda plataforma vecinal que se organiza en nuestro municipio, esta siendo molesta, muy molesta, es como un garbanzo “duro” dentro de los zapatos de nuestros gobernantes. El caciquismo, disfrazado, surge nuevamente desde el poder local. Los politicos que no se adelantan a los problemas vecinales, son una mediocridad. Esa falta de reflejos les lleva sin remisión, a su curva descendente –en picado- para poder optar, nuevamente, a repetir sillón con sueldo, dietas, dedicaciones y otras bonanzas del cargo. Todo se verá, "no hay mal que cien años duré", dice nuestro sabio refranero popular. Es hora pues, para que el pueblo despierte y salga de esa larga siesta confiada
en aquellos que votamos. Aprendamos de los errores, y saquemos de enmedio aquellos que andan como elefantes por una cacharreia.No aprenden de sus errores, los multiplican... por algo será, digo yo ?
Kalikatres

Anònim ha dit...

Kalikatres¡ lo has bordado.
Sí señor¡ asi és.
Asi se contesta a los necios.


un treballador munip.

Anònim ha dit...

Molt be Kalikatres, felicitats per l'article.

Molt be plataforma, felicitats per la resposta al comunicat de Lagarge.

Anònim ha dit...

Que verdades dices Kalikatres, los politicos de hoy son y estan tan lejos de aquellos...que verdad esa de que el poder aunque "chico" corrompe.
Sigue opinando, estas opiniones son las que engrandecen los blogs,

Daniel

Anònim ha dit...

El comunicat de la Plataforma arriva en el moment oportú. La resposta es clara basada en documents oficials ( Europeus, Governs, etc) , lleguir i comparar amb el de la Fca Lafarge es un bon exercici.

Un ciutadà que no estigui al dia, li fa pensar sobre l'hipotetic perill" , i quan hi han dubtes el millor es actuar amb el principi de prudencia i prevenció.
El que ha de demostrar el contrari es la (les ) parts que faran el negoci.
De moment la Generalitat ( ni mu), la Fca ha sortir amb una nota.
L' Ajuntament diu que no vol que es cremin residus , però no sel veu actiu.

Gracies per la vostra informació.
Anims Plataforma. La meva familia participarà en la Manifestació del dijous .

A.D.

Anònim ha dit...

Ole, ole y ooooole,

Así se responde, si señor!!

Anònim ha dit...

Quiero manifestar mi agradecimiento a los componentes de la Plataforma, les agradezco sus esfuerzos, gracias por el trabajo que estais desarrolando .

Vuestra respuesta a la nota de la cementera demuestra que el NO esta argumentado en bases solidas.

Ojalá la Generalitat entienda vuestras( las mias) razones, lo contrario , hacernos comulgar con ruedas de molino seria, por mucha legalidad que se le quiera dar, una autentica INJUSTICIA.

Eloy

mafalda ha dit...

kalikatres, muy bien, he estado fuera una temporada, aunque he seguido al día todas las noticias, no he querido escribir hasta no estar en Montcada, ahora intentaré recuperar el tiempo perdido y colaborar en intentar que los ciudadanos y ciudadanas nos demos cuenta de la mediocridad de nuestros responsables Municipales especialmente el PSCésar y el CIUMaresme, sin olvidarnos de aquél que intenta pasar, ahora desapercibido, pero que mueve una parte importante del trabajo sucio, me refiero claro está a Climentzara.

Anònim ha dit...

Felicidades a la plataforma por esta respuesta, es de mucho más nivel que la de la fabrica, y eso que ellos tiene a tecnicos en nomina que se encargan de redactar comunicados.