16 de març 2008

Més sobre la Zona 21.

On són les voreres del carrer Canigó i Molina?
Segons consta en la memòria sobre el projecte de la UA1 que l'empresa Hercesa ha fet i que l'ajuntament ha acceptat, els carrers Canigó i Molina no tindran voreres:

"Reurbanització dels carrers Molina i CanigóL’amplada dels carrers Molina i Canigó està consolidada pels límits de parcel·les dels habitatges ja existents. L’amplada és aproximadament de 8m.El vial tindrà una secció a nivell, amb única plataforma i amb voreres asimètriques.
Les dimensions de cada part de la secció venen definides a continuació:Vorera de 1,40m + Calçada de 3m + Aparcament de 2.1m + Vorera de 1,5mLes pendents transversals del carrer són entre un 1-2% a les voreres i un 2% a la calçada i aparcament. El punt baix de la secció es situa entre l’aparcament i la calçada, per on transcorre la rigola.
Al ser una secció amb única plataforma, les parts de la secció es diferencien en funció del tipus de pavimentació (dimensions, textura, colors, col·locació) i les peces de confinament.En la vorera més ampla es preveu la col·locació de l’enllumenat."
Així doncs els carrers i les voreres estaran al mateix nivell amb la única diferència d'una capa de pintura de diferent color o canvis en la pavimentació...
Si actualment tenim voreres com és que amb el nou projecte (que teòricament serviria per millorar) ens les treuen?Amb uns carrers que en el futur tindran un transit intents degut a la construcció d'aproximadament un centenar d'habitatges, com poden prescindir de voreres? Com estaran segurs els peatons caminant al mateix nivell que els cotxes?

L'explicació és fàcil... fer voreres costa diners! I els d'Hercesa no estan disposats a gastar diners en els nostres carrers.

Un gol d'Hercesa a l'Ajuntament? potser si... però l'Ajuntament s'ho hauria de fer mirar... els d'Hercesa ja van guanyant per golejada i seria bo que l'Ajuntament comencés a remuntar.

Jordi.

www.zona21montcada.blogspot.com

4 COMENTARIS (clica i escriu els teus):

Anònim ha dit...

Esto es un desastre: resulta que las aceras ya las pagamos los vecinos y nos las quieren quitar.

Resulta que son calles que miden unos 8 m de ancho, y pasarán por ellas un tráfico de 150 a 200 coches diarios... cómo se protege a los vecinos si no tenemos aceras???? con una línea blanca de separación.

Anònim ha dit...

Estic completament d'acord com es possible q'aquest dos carrers (Canigo,La Molina)que en el futur cuan estigi acabada la unitat nº1 suportaran el transit amb mes volum de tota la zona 21 no tingin voreres a diferent alzada;estem parlan de la seguretat de las nostras families en contra de la economia de una gran constructora señors de l'ajuntament facin el favor de defendre els interessos de la gent que paga els seus sous.

Anònim ha dit...

Es millor un carrer amb el seu bordillo, "com sempre", sobre tot a carrers que soportin un transit impropi d'una residencial (a diferencia de la resta de la zona).
A falta d'aquest desnivell normal, es pot limitar la vorera amb elements que pogin protegir als veins.

Anònim ha dit...

Se tiene que pensar en proteger a los vecinos, y pensarlo ya.
Es increíble que estas 2 calles que van a soportar el tráfico diaria no de 200 coches sino muchos más, no tengan aceras.
Si después, hay una desgracia, ya no habrá solución la desgracia ya habrá ocurrido, el remedio hay que ponerlo ahora.
Sres. del Ayuntamiento, piensen en los vecinos y exijan a esa empresa que nos pongan unas aceras, al menos como las que ya tenemos. Es increíble que nos las quiten cuando nosotros ya las pagamos, y ahora la constructora no las ponga porque le saldrá la urbanización más barata!!!