31 d’oct. 2007

CAL CONTINUAR ALERTA...

Resultat d'una experiència pilot feta a La Vallensana amb bales del rebuig de l'ecoparc-2 de Montcada.


E
ls resultats de l’experiència pilot de la recuperació de part de la Vallensana amb bales de residus premsats són satisfactoris, segons l’estudi que han elaborat els professors Baldasano i Sanz de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i que forma part del conveni entre l’Ajuntament de Badalona, l’ARC, l’EMA i la Gestora de Runes de la Construcció. Els valors obtinguts indiquen que el contingut de matèria biodegradable dins les bales és com a màxim del 6,3%, resultat que confirma els assolits a la primera experiència duta a terme al Garraf. L’objectiu de la prova era fer el seguiment de les bales que produeix l’ecoparc de Montcada i Reixac —competència de l’EMA–, i que s’han anat dipositant en una part de l’antiga pedrera dela Vallensana per a la seva recuperació paisatgística. Al llarg de 2 anys, s’ha avaluat el comportament dels materials que contenen aquestes bales per determinar si són adequades per rebre i recuperar espais degradats per l’extracció de pedra. També se n’han mesurat les emissions de gas i lixiviats (líquid resultant de l’activitat de la matèria orgànica).


(És una part de la noticia que es pot seguir en la web de la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge)

http://www.arc-cat.net/ca/noticies/noticies_detall.asp?oid=966

Malgrat els resultats positius, l’Ajuntament de Badalona i la Generalitat han decidit continuar reomplint amb runa el forat de la muntanya.

(És també una part de la mateixa noticia que s’ha publicat en la web:

http://www.montcadaradio.comComentari:

És d’entrada, una bona noticia, amb tota la prudència que cal quan es tracta de residus, també cal aplaudir que es faci públic per coneixement de tots, la informació és cabdal per la ciutadania que ha de conviure amb abocadors o llocs que son el destí dels rebutjos finals de qualsevol planta de tractament, siguin ecoparcs o altres tipus. La transparència informativa ajudarà a què sigui relativament més tolerada pels directament afectats, Montcada tenim una gran experiència en el tema.

Aquest blog s’ha fet ressò, via les denuncies de la Plataforma Vallès Net, que la majoria de “bales” que surten de l’ecoparc-2 de Montcada no son degudament tractades per ser dipositades en pedreres o altres llocs, l’ultima és una sèrie de fotos on es poden veure grans camions que segons PVN s’emporten aquest material per a ser dipositat a Elda (Alacant), se suposa que les bales que varen sortir de l’ecoparc de Montcada cap a la Pedrera Vallensana serien acuradament i prèviament tractades, i pel que sembla ha donat un resultat “acceptable” per la recuperació dels espais, com poden ser les pedreres.

La Generalitat ens avisa, ens insinua, que a mig termini no quedarà més remei que reomplir els llocs que es decideixin i es farà principalment amb bales de l’ecoparc-2 ( Montcada) , per tant, caldrà estar alerta de com son tractats els residus que surtin.

Per altra banda no s’entén prou bé com la Generalitat i l’Ajuntament de Badalona afirmen: “Que malgrat els resultats positius han decidit continuar reomplint amb runa el forat de la muntanya” . Dóna la sensació que volen evitar queixes i s’avancen a les mateixes, dient-nos: “tranquils que de moment només hi aniran runes, de les bales rebuig ni parlar-ne "

De moment estem “tranquils” però no totalment ja que momentàniament (això es traslladar el problema a un altre lloc). La “merda” de l’ecoparc-2 s’envia a casa del veí ( Elda) i si les bales no son acuradament tractades prèviament, és motiu suficient per denunciar-lo. Convé, doncs, que amb anuncis d’aquest tipus estiguem alerta, ja que Elda es mereix el mateix tracte que Montcada o Badalona.

Ens alegrem dels resultats de l’experiència pilot, però malgrat els resultats positius no treu que més que mai ens posem en guàrdia.

Recomanem que es llegeixin les webs que hem facilitat i que tothom tregui les seves conclusions.


INVITACIÓ OBERTA A TOTHOM

L’Associació de Veins de Can Sant Joan ens solicita que fem extensiva a tots els internautes l’ INVITACIÓ per assistir a una reunió el proper 7 de Novembre 2007 en el c/ Bateria nº 29 de la barriada de “ Bifurca” . Volen entre altres coses ENDEGAR una campanya de concienciació, dirigida a tots els veins de Montcada, del perill per la salut que podria significar la incineració de productes altament contaminats en la Fabrica Asland .

_____________________________________________________________________

(publiquem la copia literal que s’ha enviat a diferentes entitats i associacions de Montcada)

Apreciados compañeros/as:

Por la presente os hago llegar una invitación para asistir a una reunión el día 7-11-07 a las 7,30 de la tarde en los locales situados encima del CEAV (Batería 29, Can Sant Joan)

El motivo que nos hace dirigirnos a vosotros es la pretensión del Asland de incinerar lodos de las depuradoras en un corto plazo y después seguir con toda clase de residuos orgánicos como las harinas cárnicas y otros elementos.

La quema de estos compuestos perjudica seriamente la salud de todos los vecinos que están a una distancia de menos 3 km. de la fábrica, por lo que creemos que estáis tan afectados como nosotros con la nueva agresión a la salud por parte de la cementera.

Estos compuestos generan importantes cantidades de metales pesados, de dioxinas y de furanos, elementos altamente cancerigenos y que producen alergias y bronquitis asmáticas e incluso problemas en los fetos como ha quedado demostrado en el escrito que le enviamos el 6-10-07 al Ayuntamiento.

Durante la reunión tendremos una copia de las alegaciones (si podemos os haremos llegar una antes) que presentaremos a la Generalitat (si es posible traeros el sello de la entidad para poder firmarlos conjuntamente). También querríamos que sirviera como base para empezar a estudiar entre todos una campaña de concienciación a todos los vecinos de Montcada, y solicitar que el Ayuntamiento se ponga delante de todos los ciudadanos en la oposición a la incineración de lodos de la depuradora o de cualquier otro elemento perjudicial a la salud de los ciudadanos.

Esperando vuestra asistencia y vuestras sugerencias.

AA.VV. DE CAN SANT JOAN

29 d’oct. 2007

FELICITACIONS

Foto: realitzada per C.R.E

Volem felicitar l’Associació de Veïns de Montcada Centre per la iniciativa de recordar-nos els nostres orígens pagesos. Una diada ben organitzada i treballada que va finalitzar amb una bona colla de gent que va gaudir d’un dinar de pagès.

Felicitació que també fem extensiva a la Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL) de Montcada i Reixac, per l’organització de: “El Correllengua 2007”.

ALTRE FOTO....I...VAN .....

foto: d'avui a les 11:35 hores

Aquesta imatge ens mostra un nou episodi dels que ja comencen a ser habituals i que ha durat una bona estona. Sort que la direcció del vent no ha fet girar aquest núvol sobre el conjunt de la ciutat. Malauradament els veïns ja només ens queda confiar en el vent (1) perquè ni els nostres polítics ni la cimentera estan amb nosaltres.


Montcada Aire Net

(1) A veure si Bob Dylan tindrà raó amb la seva cançó de "Blowin in the Wind" ( la resposta està en el vent....)

28 d’oct. 2007

DENUNCIA PLATAFORMA VALLES NETLa Plataforma Vallès Net- EdC vuelve a denunciar, como ya lo hizo en Mayo de este año, que los residuos de la Planta ECOPARC2 se están trasladando masivamente en forma de balas fuera de Catalunya.

En concreto el destino de los residuos; apenas tratados y empaquetados en balas; son trasladados al municipio de Elda, provincia de Alicante, según conversaciones mantenidas con los chóferes que trasladan la basura. . Posteriormente los residuos son incinerados ó depositados en vertederos. Para ello utilizan tractocamiones de gran tonelaje.

La PVN insiste que tales actuaciones constitutivas de fraude, persiguen no tratar sino esconder los residuos en otra Comunidad, con los costes ambientales y económicos que ello supone, cuyos perjudicados son siempre los ciudadanos, tanto de las proximidades de la planta por los fuertes olores que despide como los ciudadanos de Elda que no tienen porque aguantar unos residuos procedentes de 700 kilómetros.

La PVN, quiere denunciar que estas actividades que se oponen al espíritu de la Ley de Residuos, cuentan con el apoyo de la mayoría de la clase política, que conociendo su situación, agachan la cabeza y tiran hacia delante.

Las fotos que mandamos fueron tomadas el pasado miércoles 22 de octubre 2007.

Plataforma Valles Net

Federació Ecologistas de Catalunya

26 d’oct. 2007

+ ESTAMPES URBANES

( Clica sobre si vols fer-la més gran)

Foto d'Avui divendres 28 a les 17:30h , últimament des de bifurcació podem
observar sovint aquesta escena,

- algú sap per què ara esta passant això?,
- son petits incendis?,
- aquest fum que és?,
- és tòxic?,
- si ara passa això, que passarà quan Asland comenci a cremar residus?

Uno de Bifurca

EL PLE D'AHIR

Joan Maresma, 1er. Tinent d’Alcalde i regidor d’Hisenda, durant la seva i llarga intervenció va pronunciar una paraula que pot resumir el que ahir es va aprovar. El veterà polític, que es mou, quan es tracta dels capítols econòmics, com peix dintre de l’aigua, va fer una defensa molt acurada, amb tot luxe de detalls com ja ens té acostumats, de l’expedient de modificació de les Ordenances Fiscals (els impostos de l’any 2008) i replicant a l’oposició que li va retreure una manca de previsió en certes despeses de l’any 2007, va contestar donant una explicació de diccionari del significat de la paraula PRESSUPOST:

(foto:montcada.cat)

Va dir que els pressupostos son això, una aproximació, una previsió, un supòsit i que és molt lògic que alguna cosa es pot oblidar.

El Ple d’ahir, en línies generals, va ser exactament una predisposició de bones intencions per començar a solucionar i posar fil a l’agulla a tota la problemàtica de la Zona 21, la creació d’una Comissió Estratègica per a fer un seguiment de tot el desenvolupament urbanístic que està previst. Tots els grups polítics, així com una delegació de veïns de la zona, van acceptar la proposta amb alguna proposta afegida perquè aquesta Comissió sigui oberta, i si cal, amb més persones.

Un altre punt, els dels impostos i de les modificacions de crèdit, ja no va tenir unanimitat. Els grups de l’oposició varen votar en contra de les modificacions de crèdit, sobre tot amb allò que fa referència a les despeses de protocol i la d'estudis i treball tècnic, el PP i ICV/EuiA, mentre que l’ERC s’abstenia i en concretament en el capítol protocol·lari. En les Ordenances Fiscals, una intervenció per part del PP per la qual va argumentar que no feia falta aquest augment del 2%, ja que si es presumeix de superàvit, no feia falta traslladarun altre cop l’esforç al ciutadà. Com argument d’una bona política, va posar l’exemple d’ajuntaments governats pel PP, en els que s’aplica una pressió fiscal més baixa.

La moció presentada pels grups PSC i CiU sobre l’arribada del Correllengua (associació que promou l’ús social de la llengua i la cultura catalana) els dies 27 i 28 a Montcada va ser aprovada per part dels grups, excepte el vot en contra del PP ja que considera que el que pretén l’acte va en contra de l’altra llengua oficial de Catalunya així com que no és de rebut la presència d’una persona –Eric Bertran- ja que és un “energumen” que va ser detingut per amenaces a empresaris que no retolessin en català els seus establiments.

La sessió va acabar amb les preguntes dels grups polítics i del públic (presents veïns de la Zona 21 com de Can Sant Joan) sobre el tema Lafarge-cremació de residus- tant el PP com ERC volien saber la posició del govern, el qual va respondre que no permetran que es cremin substàncies que perjudiquin la salut dels veïns.

En resum, un Ple interessant on el grup de Govern va veure aprovades les seves propostes, propostes que ara tocarà veure si el seu desenvolupament, -la practica- demostri la seva bona intenció i en sintonia amb que han estat rebudes i aprovades.

Tornant a la paraula “PRESSUPOST” i el seu significat, esperem que els bons auguris es compleixin i que NO tinguem d’anar a una altra MODIFICACIÓ d’ací a uns mesos (i no de crèdit), a una rectificació que seria una molt dolenta noticia que demostraria que el que es pressuposava ha fallat.Nota.- Del Decret d’Alcaldia sobre el traspàs de competències municipals en la que les funcions de la Regidora M.Teresa Gallego (Promoció Ocupacional) son assumides pel Regidor J.C. Paredes (CíU) i les que ara portarà l’edil del PSC (La dona i Proj. Educ. de Ciutat) en parlarem més extensament en un proper escrit, així com el cessament del tècnic i funcionari de confiança en Joan Cañete, i del nou nomenament de la Senyora Marga Vilalta (personal de plantilla) que el substitueix en el càrrec de director de l'Àrea Social.

ESTAMPES URBANES

(foto: arxiu de M.C, antiga postal dels anys 70)

Ai! això sí què era fluïdesa i no pas avui, on patim els conductors un veritable calvari i entrebancs circulatoris per creuar Montcada i anar cap el Vallès o bé a Barcelona, o Badalona, etc.
Què Sant Cristòfol ens protegeixi¡¡¡

PD/ Per cert, altres obres apunten a fer-se presents; ahir a la VANGUARDIA, es publica un anunci del Ministeri de Foment sobre expedient per expropiar finques situades a Montcada, amb motiu de les futures obres del TGV.

Ai! que patirem...!

24 d’oct. 2007

DEMÀ PLE MUNICIPAL


PLE D’AQUEST DIJOUS

D’aquesta convocatòria destaquem entre altres punts de l’ordre del dia, els següents:

-La constitució d’una Comissió estratègica per la Unitat d’Actuació 2 de la Zona 21 ("UA”), en la que s’aprovaran les bases d’organització i funcionament de l’esmentada comissió. Aquest òrgan “consultiu” vol veure la llum amb la voluntat de ser una eina útil pel desenvolupament futur d’aquesta zona. Aquest primer pas s’emmarca dins la promesa feta fa unes setmanes per membres del govern local i amb la voluntad de solucionar “definitivament” el procés urbanístic de la zona que fins ara és motiu d’un conflicte entre veins i l’Ajuntament.

En l’àrea econòmica destaquem la presentació de l’expedient, per aplicar el proper any (2008) les Ordenances Fiscals (els impostos que recaptarà l’Ajuntament) . La proposta suposarà, en cas de ser aprovada definitivament en el proper Ple, un augment d’un 2% de mitjana. El regidor Joan Maresma explicarà les raons de la pujada. És de suposar que el 1er. tinent d’Alcalde destacarà que és una de les propostes més baixes fetes pel nostre Ajuntament, durant aquests últims mandats. Així mateix, Maresma destacarà que la pujada estarà per sota de la inflació prevista pel 2008.... la qual cosa compensarà en part, el desviament fiscal i en contra de la ciutadania d’aquests últims anys?.

En un altre punt econòmic es pot remarcar l’aprovació de “despeses a ampliar “ en la que entre altres, es proposa afegir 23.500 euros per a protocol i 20.000 euros per a disseny i comunicació. També cal a dir que una bona part del “superàvit” de l’any 2006 es destinarà a despeses i inversions, algunes ja realitzades, com 60.000 euros per la zona verda al costat escales mecàniques de Can S. Joan, 50.000 euros per projectes de restauració i millores del medi ambient, 60.000 euros per la millora del Passeig de la Ribera i 44.000 euros per les pistes de petanque de Can Cuias.

… seguirem informant

NOUS RADARS ?

Nous radars...?

La cosa s'ha esta posant moooooolt seria !!!!(Imatge i escrit enviat per l'internauta E.G. )

23 d’oct. 2007

EL CORRELLENGUA /ACTES A MONTCADA


El Correllengua arriba a Montcada i Reixac

La secció local de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL) ha portat, per primera vegada el Correllengua a Montcada i Reixac, que se celebrarà els propers dies dissabte 27 i diumenge 28 d’octubre.

El Correllengua és el principal acte que l’associació realitza a municipis d’arreu dels Països Catalans, per promoure l’ús social de la llengua i la cultura catalanes.

Els actes previstos per celebrar el Correllengua 2007 al nostre municipi són:

Dissabte 27 a la plaça de l’Església:
-A les 17.00 hores: Gimcana per la llengua pels més petits. Organitzat per l’Agrupació Escolta El Turó.
-A les 18.00 hores: Castanyada popular, organitzada pel esplai SESA, amb el grup d’animació Els Farsants.
-A les 19 hores: Arribada de la flama del Corellengua. Tot seguit parlaments i lectura del manifest del Correllengua’07
-A les 19.15 hores: Representació d’una recreació medieval a càrrec del grup teatral local Semper Fidelis.
-A les 19.30 hores: Concert de Pep Roig amb l’espectcle Miquel Martí i Pol “Ara és demà”.
-Al llarg de tota la tarda ens acompanyarà la Colla gegantera de Montcada i Reixac.

Dissabte 27 a l’ABI:
-A les 21.00 hores: Sopar de Taverna amb el grup d’havaneres l’Espingari.
Els tiquets pel sopar estan a la venda al Cafè Colom.
-A les 24.00 hores: Festa catalana amb el grup Mel i Mogró.

Diumenge 28 al carrer Major:
-A les 14.00 hores: Dinar a Pagès. Organitzat per l’Associació de Veïns de Montcada centre.
-En acabar el dinar, petit concert de cançó popular a a càrrec de l’Associació Musical Giravolt.
-Actuació de la Colla Gegantera de Montcada i Reixac.
-Ball de gitanes amb la Colla de Ripollet.

També s’inclouen, dins del Correllengua, l’acte de presentació, el 8 de novembre a l’ABI, del llibre “Eric i l’Exèrcit delFènix” de Victor Alexandre i amb la presència del seu protagonista Eric Bertran. Així mateix, el 19 de novembre Alfons López Tena també presentarà el seu llibre Catalunya sota Espanya.L’opressió nacional en democràcia. Ambdos actes estan promoguts pel Cercle Cultural.
Evidentment, aquestes activitats estan obertes a tothom. I la Cal animem a totes les persones i entitats del municipi a participar d’elles.

Marta Serra, presidenta de la CAL-MiR, declara sentir-se “molt contenta per l’agenda d’actes previstos i més, tenint en compte, el poc temps que fa que ens hem constituit com a entitat”. D’altra banda, també anima “els montcadencs i les montcadenques a gaudir de l’ambient festiu i reivindicatiu que es viurà”.

Recordem que: la CAL (Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana) té com a objectiu principal promoure l’ús social del català i la cultura catalana a través de diverses accions, com el Correllengua. Les trobades dels membres de la CAL Montcada tenen lloc els dijous a dos quarts de deu del vespre a l’ABI (C/Colon, 5) i estan obertes a tot aquell què n’estigui interessat.

IMATGES QUE PARLEN SOLES...

foto: M.C. (per fer-la més gran clica sobre la mateixa)

Aquesta és la darrera imatge de la urbanització que s'està realitzant a la zona 21.
Farem el seguiment fotogràfic d'aquesta "obra" a mida que els "mestres constructors" facin d'aquest entorn un lloc per no oblidar mai...

"La ciutadania, fa temps, està demanant als polítics: menys prepotència i més proximitat en els assumptes ciutadans "

22 d’oct. 2007

ESTAMPES URBANESVertederos municipales incontrolados por nuestro ayuntamiento. Seguimos pagando y seguimos jodidos, por falta de limpieza y olores. ¿Pero? Montcada va bien ¿No?.


(Imatge i escrit del vei J.Perez Aguilera des de Can Cuias)


COMUNICAT D'ERC

Montcada i Reixac, 22 d’octubre de 2007

LA POLITICA DEL PP : POPULISME, INSULT FÀCIL I DEMAGÒGIA BARATA.


Esquerra afirma que la diputada del PP Eva García sap ‘perfectament’ que el Parlament no pot aprovar o refusar cap llicència.

Esquerra - Montcada i Reixac ha afirmat que “la política del PP local es basa en el populisme,
l’insult fàcil i la demagògia barata”
.

Esquerra – Montcada i Reixac vol destacar que, quant a la petició del PP de tancament del dipòsit de ferralla, l'empresa en qüestió té demanada la sol·licitud d'autorització ambiental per al Projecte d'una activitat relativa a la recuperació de ferralla i desballestament de vehicles fora d'ús. En aquest sentit és la Generalitat de Catalunya qui correspon atorgar o denegar la llicència i això es fa en clau tècnica i en funció de si la documentació presentada per l'empresa s'adiu amb les exigències que marca la llei o no.

Marta Aguilar, portaveu del GM explica que “en tot cas, un gest de bona voluntat en aquest
afer hagués portat al PP a fer al·legacions a aquesta sol·licitud i no pas portar una proposta
de resolució al Parlament de Catalunya perquè, com a diputada, Eva García sap perfectament
que no entra dins les competències del Parlament aprovar o refusar cap llicència”
.

Així mateix, el Grup Municipal ha volgut deixar clar que el debat d'aquesta proposta de resolució en Comissió “no contradiu en absolut el posicionament que ha mantingut i manté Esquerra a Montcada”. El passat 7 de setembre, Esquerra va presentar un plec de 6 al·legacions on es demana el trasllat d'aquesta empresa atenent els següents punts:

Que les estimacions d'immisió sonora que presentava el promotor no eren objectives i
estaven mancades de rigor. De manera que Esquerra demana que es tingui en compte
l'estudi realitzat pel Servei de Medi Ambient de la Diputació.

Que atès que tota l'activitat de transport de l'activitat es realitza amb camions, es sol·liciti llavors una avaluació acurada de l'impacte del trànsit de camions, tant per qüestions de trànsit com per impacte acústic.

Que atès que Montcada és zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric, es demani
al promotor el corresponent balanç d'emissions d'òxid de partícules PM10 i també d'emissions d'òxids de nitrogen.

Que atès que aquesta empresa està ubicada en una zona afectada per la Zona de domini
públic i per la zona de protecció de la xarxa ferroviària, són per tant d'aplicació els requeriments de la Llei de Sector Ferroviari. Esquerra posa de manifest que aquests requeriments s'incompleixen tots i cadascun.

Finalment, Esquerra considera que la localització d'aquesta activitat en la seva ubicació
actual és difícilment justificable, per no tractar-se d'un entorn industrial adequat i equipat,
per les molèsties contínues que han de suportar els veïns i per la inadequació de l'entorn ferroviari a l'activitat que s'hi desenvolupa.

La secció local d’Esquerra – Montcada i Reixac i el Grup Municipal demana doncs al PP que
comenci a treballar i deixi de fer demagògia barata.

PREGUNTES QUE ENS FEM


Què passarà amb el Sr. Joan Cañete, a quin lloc o departament anirà?

Tornarà a reaparèixer el Pla Estratègic?

Algú sap, si és cert, que després de la gran “bronca” que va tenir aquest funcionari de confiança amb el Sr. Alcalde, s’està buscant les garrofes en un altre lloc? … a nosaltres ens arriben rumors que és aixì.

foto: de montcada.cat, on es pot veure al senyor Cañete a l'esquerra, al costat del senyor Alcalde i de la regidora senyora Anna Rivas, en un acte celebrat fa mesos a la Sala d'actes de la Casa de la Vila)

Algú sap si en l’últim viatge programat i que organitza l’Ajuntament per als jubilats, en aquest cas a Màlaga, es farà el mateix que el de Navarra, on l’Alcalde va anar per fer-se una foto.
A Màlaga, qui serà l’afortunat que viatjarà? ... sembla ser que s’ha imposat la moda de fer viatges, l’últim que s'ha fet, ha estat realitzat, un altre cop, pel nostre alcalde, concretament a Bilbao, aquest cap de setmana, per acompanyar a l’Agrupació Fotogràfica de Montcada que ha estat guardonada en una exposició.

Algú sap quines son les persones que supliran alguns dels canvis que té previst el nostre Ajuntament, com per exemple: el Sr. Fàbregas adscrit als Serveis Municipals? i que sembla ser que aviat es jubilarà. Se sap, doncs, qui serà la persona que el substituirà? … ens arriba un nom, però ens agradaria confirmar-ho.

Algú sap, pregunta que repetim, quan es farà públic les línies generals programàtiques del nou govern municipal …? es va dir que es faria desprès de vacances…. Ja han passat 4 mesos i el més calent està a l’aigüera.

NOTÍCIA SOBRE EL DIPÒSIT DE FERRALLA

AVUI, MONTCADA RADIO PUBLICA EN LA SEVA PÀGINA WEB, AIXÒ:


FOTO DE MONTCADA RADIO.COM

"El PPC local titlla d’hipòcrites PSC, ICV i Esquerra pel dipòsit de ferralla "


"La portaveu del Partit Popular a Montcada, Eva García, ha titllat d’hipòcrites les seccions locals del PSC i ICV-EUiA i Esquerra, sobre el seu posicionament respecte al dipòsit de ferralla. Segons informa el PPC, el Parlament de Catalunya va debatre fa uns dies una proposta de resolució dels populars, en la que se sol·licitava el tancament immediat de la instal·lació, situada al costat de l’estació de tren de Can Sant Joan. La portaveu popular, Eva García, ha explicat que els partits del govern d’Entesa consideren que “no hi ha cap element tècnic que avalin el tancament de la instal·lació”.

La portaveu popular considera que aquests tres partits “estan enganyant la ciutadania” i que també és possible prendre mesures urgents per tancar la instal·lació que fa temps que provoca molèsties al veïnat de Can Sant Joan. “El que no es pot permetre és que després d’un any des que es va sol·licitar el tancament d’aquesta empresa, no s’hagin pres mesures urgents i continuïn treballant, amb tots els problemes que origina als veïns els sorolls i el trànsit de camions que provoca la instal·lació”, ha dit García. "


20 d’oct. 2007

PASQUAL MARAGALL

Pasqual Maragall anuncia que pateix un principi de la malaltia d'Alzheimer

(Foto del Sr. Maragall acompanyat per la seva esposa Diana Garrigosa durant la roda de premsa d'avui en l'Hospital de Sant Pau)


Pasqual Maragall, expresident de la Generalitat de Catalunya i exlíder del PSC, ha anunciat avui públicament que pateix la malaltia d'Alzheimer des de fa uns mesos".

Maragall ho ha explicat a les portes de l'Hospital de Sant Pau després de visitar la Unitat de Memòria i el Laboratori d'Investigació d'Alzheimer del servei de Neurologia del centre barceloní.

Segons que ha explicat, "fa uns mesos em van diagnosticar un principi de la malaltia d'Alzheimer", per la qual cosa ha decidit fer-ho públic avui davant "els rumors" que ja circulaven sobre el seu estat de salut, alhora que ha expressat el seu desig d'ajudar a derrotar aquesta malaltia, al que pensa dedicar una part de la seva activitat

L'expresident de la Generalitat, Pasqual Maragall, ha donat a entendre, aquest migdia, que ja no és militant del PSC perquè ja no paga la quota.


La notícia ha saltat al programa Problemes domèstics de Catalunya Ràdio, en una entrevista que li ha fet Manel Fuentes. Maragall també ha afirmat que no serà candidat del partit que promou.

( Foto arxiu MC : visita Pasqual Maragall any 1990 per parlar del futur del Turó de Montcada)

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Montcada Confidencial li desitja a Pasqual Maragall en aquest moment dificils molts anims i molta força davant la seva voluntat de fer front a la malatia. ENDAVANT PRESIDENT !!!

Montcada Confidencial vol agrair la recerca feta a l'internauta Paquita Comas que ens ha enviat un recull d'opinions i comentaris insertats en diferents mitjans de comunicació que nosaltres hem penjat en la secció comentaris.

La malaltia de Alzheimer (EA) es una malaltia degenerativa de les cél.lules cerebrals -les neurones- de carácter progresiu, d' origen encara desconegut, hi front a la que no es pot , actualment, oferir cap tractament per curarla ho prevenirla. Més de 60.000 persones a Catalunya i 700.000 a la resta de l'Estat pateixen aquesta malaltia.

19 d’oct. 2007

MÉS SOBRE LAFARGE /" ASLAND"(Cal clikar sobre els documents)


Ante las dudas que hay acerca de lo que quiere quemar el Asland en su fabrica, solo adjuntar lo que el mismo Asland dice en su permiso medio ambiental. Que cada uno juzgue lo que crea conveniente.
En otro apartado tambien hablan de quemar llantas de coche y de algun otro producto como cenizas volantes.
Jose Luis
Can Sant Joan

18 d’oct. 2007

LA PUBLICITAT D’UNA NOTICIA


El President de la Generalitat e Catalunya José Montilla inaugurarà demà divendres a les 14 hores la nova seu de la Fundació Engrunes al polígon Industrial del Coll de Montcada (carrer Roca Plana, 14-16), que s'emmarca en la celebració del 25è aniversari d'aquesta entitat sense ànim de lucre, un referent a Catalunya en la lluita contra l'exclusió social mitjançant la inserció socio-laboral.

La Fundació Engrunes compte amb 212 treballadors, el 31% dels quals són persones que es trobaven en situació d'exclusió social, i un 4% pateixen algun tipus de discapacitat. Les activitats de l'empresa s'ubiquen en els camps de la gestió de residus (deixalleries, recollida i recuperació de mobles, roba i voluminosos, etc.) i de la construcció (reparacions, conservació i manteniment d'espais públics i d'habitatges, neteges, etc.), així com manté una relació molt estreta amb l'administració. (un 80% de la seva activitat depèn de contractes públics).

Montcada Confidencial considera la noticia com molt positiva i motiu suficient perquè tothom la conegui i no acaben d’entendre, perquè no s’ha fet més publicitat d'aquest fet. Des de l’Ajuntament feia dies que es tenia constància d’aquesta inauguració i de la visita del President de la Generalitat. La publicitat de la mateixa ha estat molt minsa i feta a darrera hora, bajà com si es volgués guardar en secret i que contrasta, amb els dies i dies que es va anunciar la primera visita del President Montilla, el passat mes de gener amb motiu de la inauguració del nou camp de futbol de la Ferreria.

Demà, sols hi assistirà de Montcada: una delegació municipal encapçalada per l’Alcalde. També tenim constància que a darrera hora s’ha enviat un correu electrònic als membres de l’oposició. L’oficina de premsa de l’Ajuntament ha enviat aquesta tarda una nota als diferents mitjans de comunicació

La Fundació Engrunes sí que ha enviat una nota de premsa als mitjans de comunicació on es convidava a tothom a les Jornades de “portes obertes” que es farà el dissabte dia 20 d’octubre a partir de les 16 h.
La Generalitat fa dies també que va donar a conèixer aquest fet.

Sincerament no és de rebut aquest secretisme i la manera com s’ha volgut mantenir silenciada aquesta visita. La presència del President de la Generalitat a Montcada és un fet prou important, per ser coneguda amb suficient temps per a tothom, i més quan és de tots conegut, la quantitat de mitjans de què disposa l’Ajuntament per poder-ho fer. I no val l’excusa que és un acte de la Generalitat, doncs, creiem que és important les realitzacions i projectes que té aquesta Fundació i de la tasca que desenvolupa, la qual cosa la fa mereixedora perquè el nostre Ajuntament dediqués més esforços en aquest afer.

LA TRANSFORMACIÓ VERDA... LA ZONA 21 PASSA A COLOR GRIS, LA CONSTRUCCIÓ¡¡¡

(Escrit i fotos adreçades a M.C per "Kalikatres" (JR) )Diuen que una imatge val més que mil paraules... en aquest cas són dues, per tant, valen 2.000 paraules.
Aquestes fotos, una fa unes setmanes enrera (la de l’esquerra) i la més recent, ara, a la DRETA...(agafeu el sentit de les paraules?)
Creiem que aquestes imatges no sortiran pas en una propera edició de La Veu, si es fes, possiblement serien disfressades amb paraules, res més que paraules...
La transformació verda ja és un fet, ara cal que tothom vegi allò que s’ha fet i caldrà tenir-ho present quan toqui votar. Cal que siguem conscients d'aquests despropòsits, aquestes bestieses urbanístiques d’uns polítics mediocres que pensen en un sector i no pas en els interessos generales de la ciutadania.
Qué Santa Engràcia ens ajudi...¡¡¡

17 d’oct. 2007

CARTA VEI de CAN SANT JOAN

Foto blog mirairenet: Fca Ciment
Como habéis podido comprobar el gran trabajo que la A.VV. de Can Sant Joan ha presentado al Ayuntamiento en contra de la “combustión-incineración” de lodos de las depuradoras y de toda clase de residuos.
Un trabajo avalado por científicos, médicos, intelectuales y por la propia Ley Española y Europea de lo peligroso de la incineración de residuos.
Al Ayuntamiento solo le pedimos que se deje de ambigüedades y promueva una moción institucional en contra de la incineración, como en su día hizo contra la combustión de la incineradora de la Ferreria, y declarar a Montcada como zona libre de combustión de toda clase de residuos.
Llamo a que todos los partidos políticos realicen una declaración de apoyo en el mismo sentido.
Y cómo lo que se nos viene encima es muy grave, no le podemos dejar el problema solo a los vecinos de Can Sant Joan, esto nos afecta a toda la población de Montcada y también de las poblaciones vecinas como son Ripollet, Cerdanyola, La Llagosta, Santa Coloma y parte de Barcelona.
Yo pido a todos los blogsistas que apoyemos a la A.VV. de Can Sant Joan divulgando el grave problema que representa para la nuestra salud, la de nuestra familia y la de nuestros vecinos.
Estad alerta a las iniciativas o llamamientos que se haga y entre todos convenzamos a los partidos políticos que se pongan al frente de la población.
Otros pueblos con su lucha ya han conseguido paralizar la incineración en las fábricas de cemento, como son Córdoba, Asturias, Galicia, Huelva, etc...
Aquí en Montcada tenemos que seguir los pasos que estos nos han marcado, que es la lucha y la unión de todos los vecinos en contra de unas fabricas que solo miran su beneficio y no les importa la salud de los ciudadanos.
Estoy seguro que el pueblo de Montcada sabremos estar a la altura de las circunstancias y nos sumaremos a estos otras ciudades que ya han evitado que se incinere al lado de sus casas.

Manolo “zapatero”
Can Sant Joan

16 d’oct. 2007

NOTICIES SOBRE EL SOTERRAMENT LINIA TREN DE FRANÇA

Foto: Montcada Radio

Adif adjudica a l'empresa Idom el projecte de soterrament de la línia de tren de França

El coordinador de l’empresa Adif a Catalunya, Jordi Prat, va confirmar la setmana passada en una reunió amb representants de l’Ajuntament i de la Plataforma Tracte Just que, a data 25 de setembre, el Ministeri de Foment va adjudicar a l’empresa Idom els nous projectes bàsic, executiu i d’alternatives sobre el soterrament de la línia de tren de França al seu pas per Montcada, des del carrer Carril, a Can Sant Joan, fins al camp de futbol de la Font Freda. Idom és la mateixa firma que va redactar el primer projecte de soterrament, quan l’objectiu de Foment era cobrir la línia des de Can Sant Joan fins al col·legi Reixac, al centre. Les obres de la Línia d’Alta Velocitat estan íntimament relacionades amb el soterrament del tren de França. L’Ajuntament donarà la llicència d’obres a Adif una vegada signi amb Foment i la Generalitat el conveni que detalla les condicions en què es farà l’actuació.
Foment va encarregar a Idom el projecte de soterrament de la línia de França al gener passat, però no estava adjudicat, dos conceptes que en l’administració corresponen a processos diferents. El portaveu de la Plataforma Tracte Just, Jaume Relat, ha assegurat que “Foment ha acceptat les aportacions que s’han fet des de Montcada a l’esborrany del conveni que han de signar el Consistori, la Generalitat i el Ministeri sobre les obres de la Línia d’Alta Velocitat”. Aquest acord inclou, entre d’altres, un punt que vincula aquesta actuació amb el soterrament de la línia de tren de França. Relat considera que després de la reunió de la setmana passada, tot va per bon camí.
A la reunió amb Adif es va avançar que la tuneladora que es farà servir per a les obres de la Línia d’Alta Velocitat, que a hores d’ara està a Alemanya, també s’utilitzarà en el soterrament del tren de França. Una vegada adjudicada la redacció del projecte de soterrament total, l’empresa Idom disposa de 28 mesos com a màxim per elaborar el pla, que també ha d’incorporar un estudi d’impacte ambiental. La redacció del projecte té un cost proper al milió i mig d’euros.


(Informació publicada per Montcada Radio)

CRONOLOGIA -INACABADA- DE LA ZONA 21 (UA-1)

DATES QUE CAL TENIR PRESENT -ZONA 21- UA 1 ( El Pinar) .

Montcada Confidencial ha realitzat un recull de dates i dades que poden servir a molts dels internautes que segueixen a prop els esdeveniments de la Zona 21. La intenció es fer una petita cronologia dels fets, entre data i data segur que hi ha multituds d'actes o actuacions que s'han escapat i que segurament son d'importància, com per exemple: la multitud de reunions i esmenes que l'Ajuntament va rebre dels veïns, en aquell temps eren alguns que hi estaven molt interessats. Tot aquest recull demostra una cosa ben concreta: una vegada que una Immobiliària ha comprat un terreny, difícilment l'administració podrà parar la construcció que hi ha prevista.

Altra cosa que es demostra en aquest recull, és les conseqüències que porta, ja que el cost principal de la reparcel.lació i de la urbanització futura recaurà en la Zona UA 2 , quedant demostrat que el desequilibri és notori i difícil de justificar, ja que el tractament que es fa a la UA 1 és molt favorable als seus interessos i molt injust envers els de la zona UA2. Uns tenen el major índex d'aprofitament urbanístic (UA1) i seran el que patiran una menor carga d'urbanització, aquests fets, entre altres, fan que els veins –majoritariament- no puguin acceptar la proposta actual de l'Ajuntament per posar punt i final al conflicte.

CRONOLOGIA:

Dia 7 de setembre de 1973: Don Mauricio Maella Molner ven la finca nº 6018 de 44.320 m2 (El Pinar) a Fomento Inmobiliario del Vallès per un preu de 45.000.000 pts. Fomento Inmobiliario del Vallès compra amb la intenció de construir V.P.O. (Vivendes de Protecció Oficial) ja que era l'única forma de poder construir en aquell terreny, cal esmentar que en aquells anys no existia el PGM (Pla General Metropolità).

Dia 24 de octubre de 1989: Desprès de lletres impagades, hipoteques no satisfetes, etc,. Aquesta finca es adquirida en subhasta per 400.000 pta. per Juan Navarro Peñas .

Dia 25 d’abril de 1990: Juan Navarro Peñas ven a Inmobiliaria Alguera S/L per 1.400.000 ptes., la finca de la seva propietat (cal a dir que Inmobiliaria Alguera i el Sr. Navarro Peñas son la mateixa cosa).

Durant els anys 1990 a 1993, Inmobiliaria Alguera tempteja varies vegades poder construir en la Zona. Amb data 18 de juny de 1993 el Ple de l’Ajuntament de Montcada aprova inicialment el Programa d’actuació urbanística dels terrenys situats en el barri de Sta Maria que el PGM classifica com sòl urbanitzable no programat i, en concret, qualificada de Zona 21: desenvolupament urbà opcional, intensitat 3. A partir d’aquella data queda prohibit construir a la zona, ja que s’està pendent de l’aprovació definitiva del Pla d’actuació. (Cosa que alguns veïns no respectaran)

Dia 2 de juny de 2000: Inmobiliaria Alguera sol·lícita la tramitació del planejament que presentà per poder desenvolupar i construir en la Zona. Això fa que es comenci de nou unes noves actuacions preparatòries de modificació del PGM de la Zona 21 i al mateix temps se suspengui l’aprovació inicial del Pla parcial “Extensió de Sta Maria –Nord de data 18 de juny del 1993.

Dia 11 d’octubre de 2000: L'Ajuntament escriptura definitivament, al cap de 18 anys, davant de notari la cessió gratuïta d'una sèrie de finques que li va fer l'antic propietari i responsable d'urbanitzar, es a dir: La “Compañia General de Urbanizaciones SL”, en un conveni firmat el 14 de gener de l'any 1982 . (Aquest conveni entre altres coses és un document en el que consta que la Urbanitzadora en aquesta cessió, "finiquita" les seves obligacions d’urbanitzar la Zona (es pot llegir el document en un escrit de la Sra Milagros en aquest blog). Hi ha una frase molt explícita:" ...constituyendo dicha cesión, finiquito de todas las obligaciones que pudieran existir pendientes...."

Dia 8 d’agost de 2001: Inmobiliaria Alguera, segons consta en el Registre de la propietat, fa constar un excés de cabuda (la seva finca en lloc de 44.320 m2 té a partir d’ara tindrà 7.876 m2 més, segons el Plano de registre topogràfic. La finca és classificada com: urbanitzable no programat, zona de desenvolupament urbà (s’adjunta un certificat de l’Ajuntament de Montcada de 10 de Juliol 2001).

L’Any 2001: Expedient de la Generalitat 2001/002888/B; comencen els tràmits per l’aprovació del Pla d’actuació urbanística PGM Zona 21.

Mes de juliol de l'any 2002: Queda clar en un document, que l'àrea triangular nord (El Pinar) queda exclosa del planejament del Programa d'actuació urbanística de la resta de la Zona 21 (fet que Inmobiliaria Alguera sol.licitava des de 1990). El document és de l'Àrea Metropolitana de Barcelona-Mancomunitat de Municipis en una Memòria que fa públic. En el mateix document es fa constar que el sòl urbanitzable no programat passa a ser sòl urbà en la major part de l'àmbit.

Dia 3 de febrer de 2004: L’Ajuntament envia a la Generalitat un text refós per a la seva aprovació.

Dia 24 de març de 2004: La Generalitat aprova el PGM Sector Est de la Zona 21 ( DOGC nº 4127 del 6 de Maig 2004).

Any 2004: Inmobiliaria Alguera ja comença a tenir clar que es podrà construir en el Pinar. En aquell any ja tenia compradors per la seva finca.

Dia 14 d’octubre de 2004: Inmobiliaria Alguera SL ven a HERCESA la finca nº 6018 ( El Pinar) per 6.911.000 d’euros, equivalent aprox a 1.150.000.000 antigues pessetes. (el valor d’aquesta finca es multiplica quasi per 1000 en 14 anys)

Dia 30 de desembre de 2004: Inmobiliaria HERCESA sol·lícita una línia de crèdit a “ La Caixa “ (més de 6 milions d’euros) i posa com a garantia la finca nº 6018 (El Pinar)

Dia 24 febrer 2005: El Ple de l’Ajuntament (que ja havia decidit dividir la Zona en varies unitats d’actuació) aprova inicialment la modificació puntual del PGM Sector Est Zona 21 UA1 (El Pinar) (ja que Hercesa vol construir habitatges) . El regidor d’urbanisme explica que l’objectiu de l’Ajuntament és la millora de la viabilitat i la reducció de l’impacte ambiental i paisatgístic.

Dia 24 de novembre de 2005: El Ple de l’Ajuntament aprova provisionalment la modificació del PGM del sector UA 1 ( El Pinar) . En l’acte del Ple, es fa constar que el recull d’esmenes de l’Ajuntament són per millorar l’impacte del futur creixement en el bosc existent, i també, per garantir que el vial principal compleixi la normativa d’accessibilitat. S’envia l’expedient a la Generalitat per la seva aprovació definitiva.

Dia 4 d’abril de 2006: La Generalitat suspèn l’aprovació de l’expedient ja que sol·lícita nous aclariments i puntualitzacions.

Dia 29 de juny de 2006: El Ple de l’Ajuntament aprovà el text refós, que inclou les puntualitzacions de la Generalitat, per l’aprovació definitiva de la modificació puntual del PGM en la Unitat d’Actuació 1 ( UA 1) El Pinar.

Dia 22 de març de 2007: L’AAVV de Terra Nostra Zona 21 presenten unes al.legacions a l'Ajuntament, sol·licitant un nou projecte de reparcel.lació que reparteixi d’una forma més ajustada les cargues a suportar pel veïnal afectat.

Mes de juliol de l’any 2007: L'Ajuntament es compromet -de paraula- perquè no comencin les obres si no hi ha un acord definitiu amb els veïns.

Mes d’octubre de l’any 2007: Comencen els preparatius (tala d'arbres) per la construcció d'habitatges en la UA 1 (El Pinar).

dit tot això, la cosa pinta que continuarà


14 d’oct. 2007

TELEMIR ENTREVISTA A JORDI CLIMENT

Entrevista feta a primers del mes d'agost al regidor Jordi Climent, dins del programa habitual de Telemir "El Banco del Barrio" . El "nou" regidor deixa anar tot un seguit de bones intencions per aquest mandat. A principi de l'entrevista explica que es crearà una comissió amb els veïns de la Zona 21 (es compromet que això es farà passat setembre... serà l'octubre, o potser novembre?), desprès parla de tota la problemàtica de Can Sant Joan, La Cimentera, barri de la Ribera, etc, etc.

Telemir ha fet ja varies entrevistes a polítics locals i nosaltres recomanem, si les volen veure, que cliqueu la pagina de Telemir, aquesta:
www.telemir.es.vg.

Video thumbnail. Click to play
Click To Play

11 d’oct. 2007

Comunicat ICV-EUiA

Comunicat d’ICV-EUiA sobre la tala del pinar de la Zona 21

Des de la coalició no podem més que condemnar els fets que s’han donat els últims dies al pinar de la Zona 21 de Terra Nostra. Estem parlant d’un pinar que portaba molts anys allà, estem parlant d’un dels pocs pulmons verds que queden al nostre municipi. En els últims tres dies, s’ha permès la destrucció d’un patrimoni ecològic, de tots els montcadencs, per part d’empresaris especuladors, recolzats pel govern municipal del PSC i de CIU.

Aquest govern, prèviament, s’havia compromès a paralitzar les actuacions a la Zona 21. Han faltat a la seva paraula, cedint a les pressions dels especuladors, que tenen pressa per vendre tot el formigó amb el que substituiran els arbres que poblaven aquest espai.

El govern de Montcada i Reixac haurà d’assumir la seva responsabilitat en aquest afer, doncs ha sigut el que ha autoritzat aquesta atrocitat ecològica. És tant responsable l’empresa constructora que ha executat la desforestació com l’Ajuntament que l’ha autoritzada.

Des de ICV-EUiA condemnem enèrgicament les decisions preses respecte a la Zona 21, que s’han près de forma unilateral, sense consultar als veïns i només escoltant als interessats en treure un important benefici econòmic d’aquesta desgràcia a canvi de no sabem que.

Que serà lo següent? La Cerveseria?

10 d’oct. 2007

PROTAGONISTES, AHIR I SEMPRE: LES DONES.

(foto: montcada.cat)

Enhorabona a la ciutadana: Zebina Lacalle, que va rebre un “inesperat” i merescut homenatge amb motiu de la presentació del llibre “Les dones de Montcada i els moviments socials”, promogut pel nostre Ajuntament i a través de la regidoria de la Dona.

Zebina, juntament amb moltes dones, han estat compromeses amb l’època que els ha tocat lluitar per moltes coses, especialment sobre el paper de la dona i els seus drets.

El discurs pronunciat per la Zebina, davant d'un Auditori ben atapaït fins la bandera, ha estat entranyable i entenedor. Modesta, com sempre, va oferir principalment a totes les dones de Montcada i als presents, la seva gratitud i la seva proclama, dient: “va por vosotras” aixecant la litografia d’en Capella que a la foto mostra amb emotivitat.

Felicitats a totes les dones, per aquest llibre que contribueix a enriquir i rescabalar la nostra recent historia.
També volem fer extensiva aquesta felicitació a totes les persones, entitats locals i estaments que han fet possible poder gaudir d’aquesta realitat: l’edició d’aquest llibre que a més a més és gratuït.
Invitem a tothom, perquè llegeixi aquest interessant document, ple d`esperiències i anècdotes.
M.C

9 d’oct. 2007

Incineració-Cimentera


L'Associació de Veïns del barri de Can Sant Joan de Montcada i Reixac,vàrem ser convidats el passat dimecres 3 d'octubre a una reunió informativa amb la Directora General de l'Oficina de Qualitat Ambiental de la Generalitat, Maria Comellas, durant aquesta reunió se'ns va informar de l'imminent publicació al BOGC de l'expedient sol·licitant autorització ambiental per fer servir combustibles alternatius a la cimentera que la companyia Lafarge-Asland té al nostre municipi, amb el corresponent perióde de 30 dies per presentar les al·legacions.

Aquesta associació presentarem el proper dimecres 10 d'octubre a les 6 de la tarda al nostre Ajuntament un ampli dossier tècnic instant al consistori a posicionar-se contra la incineració de residus a la cimentera que la companyia Lafarge-Asland té al nostre municipi, l'esmentat dossier és un ampli estudi de 18 pàgines redactades pels propis veïns i acompanyat per més de 50 documents adjunts, entre legislació ambiental, informes mèdics, treballs d'investigació universitària, etc.

L'esmentada cimentera és una de les signats del conveni amb l’Agencia Catalana de l'Aigua per utilitzar llots de depuradora com a combustible als forns de producció de ciment.

La documentació presentada evidencia la greu repercussió per a la salut dels veïns que tindrà aquesta activitat, agreujant encara més el precari estat de l'aire que respirem, que segons un recent estudi del Servei de Medi Ambient, l'aire de Montcada supera molt per damunt la contaminació limiti establerta per a la protecció de la salut humana, aquesta precària situació ambiental ja va dur el seu dia a declarar a Montcada i Reixac com “Zona d'especial Protecció de l’Ambient atmosfèric” al constatar-se que en aquest municipi es superaven els límits “admissibles “ de partícules.

Segons els informes presentats la pretesa activitat d'incinerar llots de depuradora, esta equiparada a una incineració de residus i regulada per la mateixa legislació, aquests informes mostren que la incineració de fangs en la cimentera provocarà l’inevitable emissió a l'atmosfera de substàncies cancerígenes i d'alta toxicitat, diversos informes i directives europees reconeixen també que aquestes emissions poden tenir efectes molt nocius sobre la salut, que els limitis establerts actualment no són segurs per a la població, que existeixen moltes substàncies igual de perilloses per a les quals no hi ha establert cap limiti d'emissió.

Els estudis mèdics que lliurem alerten de l'especial vulnerabilitat de la població infantil i dones en estat de gestació a aquestes substàncies tòxiques fins i tot a dosis molt més baixes que les establertes per l’OMS.

Precisament per a identificar i eliminar progressivament aquestes substàncies de l'atmosfera, la UE va elaborar el “Conveni d'Estocolm”, aquest document, ratificat per Espanya al 2004 reconeix com principals fonts d'elevada emissió de compostos tòxics tant a la co-incineració de residus en cimenteres, com la incineració de fangs de depuradora.

L'instància presentada avui és fruit d'una llarga lluita duta per tots els veïns/as del barri i de l'inici d'una nova cridada d'atenció al nostre Consistori, davant la passivitat fins a ara mantinguda, l'Ajuntament té l'obligació d'actuar amb totes les seves energies i mitjos per tal de preservar la salut dels seus ciutadans.

Volem també mostrar el mal estar creat entre els veïns per les declaracions fetes per la Directora General de Qualitat Ambiental de la Generalitat, Dª. María Comellas, qui va dir davant dels veïns i mitjans de comunicació referint-se a aquesta activitat que “només aporta beneficis i qui digui el contrari aquesta mal informat o té dolenta fe”, amb els informes que avui presentem li diem a la Directora de Qualitat Ambiental de la Generalitat: “que qui amaga, o no dóna a conèixer aquests estudis sobre la incineració en les cimenteres són els qui actuen amb mala fe i en contra de la salut dels veïns afectats”.

Amb la intenció de donar a conèixer aquesta problemàtica a la resta de ciutadania i mitjans d'informació, i facilitar les possibles al·legacions hem construït el bloc: http://mirairenet.blogspot.com

Els veïns esgotarem totes les vies legals per tal de no permetre aquesta activitat al nostre terme municipal.

Peticions que fem en la mateixa instància són:

- Un acurat estudi de salut a la població.
- Que el nostre Ajuntament faciliti als veïns els tràmits d'al·legacions al projecte.
- Que l'Ajuntament obri un canal dinàmic de comunicació amb la ciutadania per estar informats en tot moment de les novetats sobre la tramitació d'aquesta activitat.
- Que l'Alcalde de Montcada juntament amb tot el consistori es posi al capdavant dels veïns en contra de la incineració en al terme municipal de Montcada tal com es van posicionar contra la incineradora situada en el polígon de la Ferreria.

Associació de Veïns de Can Sant Joan

ANTENES TELEFONIA MÒBIL

(foto: Montcada Confidencial (arxiu) - telefonia mòbil a Montcada Centre Llevant)

Una internauta ens demana ajuda:

Som una empresa del Polígon de la Ferreria. El passat dia 4 d´Octubre vem rebre una notificació de l´Ajuntament (certificada), on ens comuniquen que volen instal.lar una central base de telecomunicacions a la entrada del Gros Mercat. Ja hi ha una antena semi-amagada i ara volen posar una altra.

Estem recollint signatures per pressentar-les a l´Ajuntament, juntament amb un escrit. La veritat és que anem molt perduts i poc assessorats. No sé si volsaltres ens podrieu orientar/ajudar en el tema, ja que de politica mediambiental no sabem res, però com a persones que treballem moltes hores exposats a aquestes radiacions sí que tenim molt clar que No les volem. Que se les posi a casa seva el Sr. del Gros Mercat en comptes d´exposar als seus treballadors i als veïns.
El nostre telèfon es el 93 5650158, i el meu nom és Mercè. Us agraïria el vostre ajut.
Gràcies.Nota:
Montcada Confidencial pot afegir que hi ha un Reial Decret de la Presidència del Govern d'Espanya de data 28 de setembre de 2001, on es recomana a totes les Comunitats Autònomes una sèrie de normes a seguir. La Generalitat té competències en el tema i si es vol es pot consultar a través d'Internet, on hi han multituds d'escrits referits a les instal.lacions d'aquestes antenes. Com acostuma a passar -hi ha de tot- encara que, en aquest tema, prima la seguretat i la prevenció per sobre de les necessitats de les empreses que les volen instal.lar.
Es pot consultar, per exemple a través de Google: antenes de telefonia mòbil

ESTAMPES URBANESESTAT DE LA "CALÇADA" DEL "CARRER" SANT MEDIR - CONTINUACIÓ DEL CARRER CANIGÓ...ZONA 21, ON ARA, AVUI, S'ESTÀ TALLANT ARBRES PER CONSTRUIR UNA NOVA TANDA DE VIVENDES, ÉS A DIR, S'INICIA UNA NOVA URBANITZACIÓ, SENSE URBANITZAR-SE L'ANTERIOR, COM EL CARRER SANT MEDIR, PER EXEMPLE...¡¡¡
(Foto J. Egido, amb data 8/10/2007)

COSES DE L'AJUNTAMENT

Sembla ser que la senyora Marga Vilalta serà anomenada properament com a nova “super tecnica” de l’Àrea de Serveis a la Persona ( macro Àrea que inclou Serveis Socials, Educació, Esports , Cultura,Salut, etc) i sustituirà al Sr. Joan Cañete fins ara Director de l’Àrea.

El rumor corre de boca en boca per l’Ajuntament i més d’un es pregunta a on anirà a parar el Sr. Cañete. Alguns diuen que marxa definitivament i altres que l’Alcalde li està buscant un nou lloc ( tornar a dirigir l'oblidat Pla Estratègic que sembla que actualment dorm en un calaix) …. Veurem que passa.

Algú ens pot confirmar si el regidor Carles Guijarro ja te adjudicat un nou despatx?, sembla ser que es troba en moments baixos de moral.

Algú també ens podria confirmar si es veritat que es preparan canvis en profunditat en l'Àrea d'Urbanisme?

I per últim, algú sap alguna cosa del document que s'ha de fer públic sobre el Pacte de Govern, quin dia es presentarà?

MES CARTES .......

Dues cartes de veins de la Zona 21 ( en aquest cas son mare i filla)
-----------------------------------------------------------------------------------------

Cuando un bosque está siendo talado vilmente, es porque el talante del ayuntamiento que lo permite es igual de vil.
Lloro por cada uno de esos árboles en los que he jugado de pequeña, en los que he hecho cabañas, en los que me he escondido, lloro por los recuerdos que una motosierra está cortando de raíz... esos árboles que han sido media vida. Pero también lloro por el crimen ecológico que supone la tala de árboles. Montcada casi no tiene pulmón, y el poco que queda lo arrasan, lo destruyen, lo talan...
Cuando hablo de CRIMEN, lo digo con todas sus letras, porqué sino que explicación tiene que pongan tanta seguridad para que los vecinos no accedan a la "escena del crimen". Ahora paseando por la zona parece que estés en una zona de alto riesgo con seguridad en cada una de las esquinas de las calles. Pero en verdad esa seguridad quiere evitar que los vecinos salvemos esos árboles, es una seguridad que no protege, que no defiende... es una seguridad que encubre y protege a los asesinos de árboles.
Los ayuntamientos piden que reciclemos, que no contaminemos, que cuidemos de la naturaleza... ¿Pero ellos que hacen de todo eso? ¿Qué ejemplo nos dan cuando miran hacia otro lado? Lloro por la media vida que me están quitando, y por la otra media en la que viviré con más contaminación y menos espacios verdes porqué desde el ayuntamiento no se hace nada. (Para mi la responsabilidad mayoritaria recae sobre PSC y CIU, pero también en toda la oposición que no hace lo suficiente por defender lo que es justo)
Judith Egido Navarro
------------------------------------------------------------------------------

ZONA 21 INJUSTICIAS Y AGRAVIO COMPARATIVO ( La Sra. Milagros constesta a un anonimo cuya opinión se colgó en el escrito de Fotos de la UA 1)

Me parece muy fuerte Sr. anónimo de las 20´46 como se ha expresado en su escrito y más como Ud. dice que no conoce la problemática. De todas formas, no se preocupe por su vocabulario pues hay un refrán que dice: NO MOLESTA EL QUE QUIERE SI NO EL QUE PUEDE y Ud. en su escrito asegura que no quiere molestar.
Para que Ud. nos entienda y tantos otros que piensan de igual manera paso a darle algunos puntos que trata el proyecto.
Los que llevamos viviendo 30 o más años en esta zona y pagamos la contribución de nuestras viviendas como zona urbana, los Sres. del Ayuntamiento para favorecer a las urbanizadoras las han metido en el mismo saco y constamos como zona 21, equivalente a la montaña. ¿No les parece una injusticia?.
La zona 21 la han troceado en 5 unidades de actuación, que se ve más claramente que ha sido con el propósito de favorecer a las inmobiliarias ( pueden leerlo en el escrito del 12-04-2007 con el titulo DESDE LA ZONA 21 CARTA OBERTA AL SR. ALCALDE). También en el CD que el Ayuntamiento nos vendió y que seguro tiene todavía. ¿No les parece una Injusticia?.
La UA 1, conocida como el pinar, queda encallejonada por la vía del tren, autopista y nuestras casas. A las calles Canigó y Molina, que actualmente son una zona tranquila, se convertirán en intransitables por la salida a la N-150 donde ya tenemos problemas debido a que es de doble dirección y el semáforo queda lejos, aparte de humos, pitidos y ruidos. Esta zona, que en la asamblea del Ayuntamiento se nos vendió como zona residencial de Alto Standing, quedará muy perjudicada. En una de las alegaciones se pidió una salida directa desde los bloques, consultamos con personal cualificado y nos dijeron que era posible. El Ayuntamiento desestimó la alegación, sin mediar palabra. ¿ No les parece una injusticia?.
Quieren expropiar 84 terrenos para zona verde y que los paguemos los vecinos de la UA2, sin embargo en el pinar para DESTROZAR EL ENTORNO, hacen 6 bloques de pisos. ¿No es una injusticia?.
La ley dice que antes de edificar tiene que estar la Urbanización terminada. Cuando vinimos a vivir a Santa Maria teníamos todos los servicios menos el asfaltado, como ocurría en la parte del barrio que nos separa la N 150 y que el Ayuntamiento arregló a coste 0. Nuestras calles están sin arreglar. La deuda existe desde 1982 que tubo el acuerdo con la Inmobiliaria. ¿No es una injusticia?.
Durante estos 10 últimos años no han podado a pesar que telefónicamente y por escrito se les ha solicitado. Las calles, algunas intransitables, que los propios vecinos han tenido que arreglar para poder pasar con el coche y no pegar en el suelo. El Ayuntamiento no sabe sus obligaciones ¿No es una injusticia?.
Se hicieron alegaciones que el Ayuntamiento no ha aceptado y tampoco a querido comentarlas con los interesados. Se les ha solicitado los planos de las fincas que cedió la Urbanizadora para estos efectos, siendo documentos públicos nunca los han proporcionado. ¿No es una injusticia?, ¿por qué será?

Durante estos años por desidia del Ayuntamiento no se ha podido edificar excepto sus amiguetes a cambio de silencio. ¿ no es una injusticia?.
Todos estos enredos nos han perjudicado tanto en la calidad de vida como económicamente ya que tenemos nuestros terrenos que proporcionan gastos sin ningún beneficio y que todavía el Sr. alcalde se atreve públicamente a decir que nos queremos lucrar.
No estoy en contra del Ayuntamiento pero sí en la forma de actuar y seguiré escribiendo mientras sus actitudes sean ínsolidarias para que el pueblo los juzgue y sepa a quien hemos votado.
Dice que el Ayuntamiento ha hecho muchas cosas en Montcada, no faltaría más cuando les pagamos para ello. En la zona 21 estamos peor que hace 30 años.

AGRAVIO COMPARATIVO

- Con las inmobiliarias. Los particulares menor porcentajes de viviendas por Hectárea.
- Mala calidad de vida por las calles polvo o barro, no hay otra. (Suciedad, alergias etc.
- Árboles enfermos que no se podan ni cuidan, contagiando a nuestros jardines con las plagas de mosquitos.
-
- Desigualdad entre el barrio donde se pueden edificar 2 viviendas en 300 m2 y nosotros necesitamos 400 m2 unos y 600 m2 otros para una sola vivienda.
- Expropiaciones, solamente corresponde a la UA 2 costearlas.
- Las personas interesadas sin información, otras toda la información.
- El propio barrio, unos a coste 0 la UA2 millonadas.

Perdonen la extensión del escrito, pero hay bastantes razones para quejarnos y que los vecinos estemos indignados.

Atentamente. Milagros.

PD. En esta semana después de dar el permiso de obras a la inmobiliaria el Ayuntamiento muestra de nuevo su sensibilidad para que los Sres. de la inmobiliaria puedan conducir, arreglan los baches de la C/ Canigó y de la C/ Molina retiran un coche abandonado que hacia varios años los vecinos habían solicitado. No así la C/ San Medín continuación de la C/ Canigó donde los baches tienen una profundidad de 38 a 40 centímetros, y las aceras son intransitables por la falta de poda de los árboles que el ramaje las cubre

8 d’oct. 2007

OPINIÓ SOBRE LA ZONA 21 DE TERRA NOSTRA


(foto: M.C. manifestació dels veïns de la Zona 21 afectats pels projectes i costos de les urbanizacions previstes. Data: primavera de 2007)

Mi intención con mi escrito ( no quiero dar lecciones a nadie) es hacer una pequeña reflexión sobre la problemática y sus posibles soluciones, a nadie se le escapan que son difíciles de conjugar debido a la cantidad de intereses que se mezclan.

Sin entrar en los orígenes del conflicto ( es de sobras conocido ya que este blog le ha dedicado muchos artículos y la multitud de comentarios, hay mas de 300, explican en pequeñas dosis todo lo que pasó y esta pasando).
Esta “urbanización” se empezó a construir en época franquista, muchos con los permisos correctos, pero en aquellos tiempos no existía una disciplina urbanística reglada. Posteriormente, el PGM ( Plan General Metropolitano) y la entrada de Joan Antoni Solans en la Dirección General de Urbanismo de la Generalitat en el año 1980, intentaron poner orden en el caótico “desarrollismo” que existía. Esto obligó a declarar una moratoria en esta zona para poder ordenar todo el “desgavell” que se había formado. Los diversos gobiernos municipales han intentado con mayor o menor ímpetu poner orden con el resultado, evidentemente negativo, que nos encontramos hoy. Vale recordar que la “moratoria” que se decretó para encontrar la mejor solución, en la que no se dejaba construir nada, ni siquiera un cuarto de baño, fue aprovechado por más de uno para construir “ilegalmente” y ahora nos encontramos con hechos consumados que aún agravan más la solución.

En el día de hoy la situación es la siguiente: El Ayuntamiento presentó un Plan de Adecuación de la Zona que quería fuese definitivo, plan que los vecinos, en su mayor parte no ven satisfactorio, principalmente por el enorme coste que acarrea, Guste más o menos es necesario reconocer que por lo menos existe un Plan, otra cosa es que no se ha explicado y mucho menos justificado el por qué se ha dividido en 5 zonas de actuación, división que hace que recaiga en la Zona UA 2 el grueso de los costes de urbanizar.

Todos los intentos de llegar a un acuerdo, entre vecinos afectados y Ayuntamiento, estan en estos momentos en un punto en que si no hay cambios de actitud por parte de todos será muy difícil poder consensuar una solución satisfactoria y que tendría que pasar principalmente (es mi opinión) en que el Ayuntamiento bajase de su pedestal de “legitimidad” y entrase en la piel de los más de 80 vecinos afectados y tambien estos tendrían que darse cuenta y “aceptar”, debido a la complejidad de la solución , que los costes serán mas elevados de lo normal, entendiendo como normal unos precios de mercado ajustados a la realidad.

Mientras esto no llega y en estos momentos todo apunta a que al final se llegará a los tribunales, seria bueno que las partes intentasen poner encima de la mesa soluciones factibles, por difícil que sean.

No se trata, llegado ya ha este punto, de buscar culpables y responsables (que seguro que los hay), se trata de ser “pragmáticos “ y darse cuenta que esto no puede ni debe seguir en este impas.

Propongo dos líneas de actuación :

1ª . El Ayuntamiento debería presentar a la Dirección General de Urbanismo una nueva modificación del Plan Actual (1), consistente principalmente en cambiar la recalificación de “verde”(2) de la inmensa mayoría de los terrenos que son de su propiedad y ponerlos como edificables urbanos y con ello aportaría una cantidad de dinero que ayudaría a que los costes se rebajasen a unos limites aceptables para todos. Para conseguir esto la Generalitat debe tratar el caso como “excepcional” ( no es la primera vez , ni la segunda en que debe excepcionalmente aceptar soluciones singulares ). Aquí recomendaría al Ayuntamiento y a los vecinos una visita a Joan Antoni Solans que desde 1980 al año 2000 llevó con mano de hierro toda la disciplina urbanística de Catalunya y entre otras cosas puso en marcha la “legalización de multitud de urbanizaciones ilegales que había en Catalunya” , el caso de Montcada merece una solución “especial” y única. El que fue Director General seguro que podría aconsejar soluciones factibles.

2ª. Mientras esto no pasa, paralelamente tanto el Ayuntamiento como la AV deberían de ponerse de acuerdo en un censo, listado de casas y de obras que se han modificado a lo largo de estos años en que existía la “moratoria “ y por el cual no se dejaba construir. Este listado permitiría, llegado el caso, un reparto más ajustado de las cargas a sufragar, pagando más los que se han aprovechado de : “a río revuelto...” de estos años.

Seguro que puede haber otras actuaciones, seguro que pueden ser mejores, pero mi intención, con mi escrito, es que de UNA VEZ POR TODAS SE PONGA FIN a este conflicto que no ayuda nada a nuestra convivencia y que ya empieza a ser hora de pasar página con la historia.


(1) Tanto el PGM, como la Dirección General de Urbanismo tienen multitud de ejemplos de cómo se han tratado “urbanizaciones ilegales” que nacieron con el desarrollismo desaforado de los años 60 y que han llegado hasta nuestros días. Tambien seria bueno que el Ayuntamiento hiciese público el “como se solucionó” la otra parte de la Zona de Terra Nostra que pertenecía a la misma Urbanizadora de la Zona 21, me refiero a la Zona de Sta Maria que se urbanizó definitivamente en la década de los 80 y por lo que se sabe los costes de dicha urbanización fueron muy bajos y a cargo del Ayuntamiento que previamente había conseguido la cesión de multitud de metros cuadrados de la Urbanizadora., más del 80% de los vecinos no pagaron el 30% que les correspondía de los costes.

(2) Cuando se trata del tema de zona “verde” ( que hay que respetar) hay a veces que la”necesidad”de encontrar una solución y poner fin a la problemática es aceptado el caso “excepcional”, ejemplos : El Español (fútbol) compró una zona verde en Montcada para poder construir en Barcelona, los JJ.OO permitieron ( debido a la excepción del acontecimiento) construir en multitud de zonas verdes (que luego no fueron compensadas), el mismo J.A. Solans aceptó muchos expedientes excepcionales como fue liquidar el barraquismo de Montjuic, el asentamiento de La Mina, el complejo de la España Industrial, y un largo etc. En Montcada, nuestro Ayuntamiento ha permitido construir la fabrica Valentine en terrenos “verdes” para ello buscó debajo de las piedras donde encontrar terrenos calificados de otra manera para reconvertirlos en “verdes”.¿ Por qué no hacer lo mismo ahora? Acepto que se me dirá que a una “ilegalidad” no se debe responder con otra “ilegalidad” ¿ pero alguien tiene una solución mejor?.

José Garriga