31 de gen. 2008

AVUI, TOCA MANIFESTACIÓ...!!!!!

(foto: Montcada Confidencial)

DAVANT DE LA INCINERACIÓ, DIGUEM...NO!!!

AVUI, SORTIDA( des de Can Sant Joan) A LES 19 HORES PER UNIR-NOS A LA CONCENTRACIÓ DAVANT DE L'AJUNTAMENT( Avda. de la Unitat) I A LES 20:00 MANIFESTACIÓ PEL C/Major FINS A LA PLAÇA DE L'ESGLÉSIA.

CONVOCA LA PLATAFORMA ANTI-INCINERACIÓ DE MONTCADA I REIXAC
"HAY QUE UNIRSE, NO PARA ESTAR JUNTOS, SINO PARA HACER ALGO JUNTOS" (Juan Danoso Cortés)

30 de gen. 2008

URGENT, DARRERA HORA....


La Plataforma Anti-Incineració de Montcada i Reixac, INFORMA:

Davant de la manifestació prevista per demà dijous a les 20 hores, aquesta plataforma vol fer públic la postura que han pres els partits polítics locals:

Des de fa uns dies, han confirmat llur presència a la manifestació, el Partit Popular, Esquerra Republicana de Catalunya i ICV/EUiA. Així mateix, avui, han fet públic CíU, la seva postura d’assistir també a la mateixa, mentre que el PSC deixa llibertat als seus militants, per a participar o no a l’esmentada manifestació, també han afegit, que demà dijous, decidiran si s’afegeixen també els seus regidors.

Per altra banda informar també que l’Equip de Govern de l’Ajuntament ha convocat a la Plataforma a una reunió pel proper dia 12 de febrer.


… seguirem informant

29 de gen. 2008

RESPOSTA A LAFARGE CEMENTOS

Referent al comunicat emès per Lafarge Cementos el passat 18 de gener on es fa referència a les activitats de la plataforma Anti-incineració, volem manifestar:

Entenem que les activitats de la plataforma siguin incómodes per la companyia Lagarge Cementos, ja que aquestes activitats son contraries als interessos econòmics de l'esmentada cimentera.

Aquesta plataforma no esta en contra de la substitució dels combustibles fòssils per biomasa, però si que diferenciem entre biomasa "neta" com podrien ser les restes d'esporga, i biomasa "bruta" com son els llots de depuradora o les farines càrniques i altres residus.

Atesos els coneguts antecedents;
- Pacte signat entre les cimenteres i l'Agencia Catalana de lAigua per incinerar llots de depuradora a les seves instal·lacións.
- Expedient lliurat per Lafarge solicitant Autorització ambiental, on reconeix de forma expresa l'adequació d'intalació per cremar llots de depuradora.

Es sabut i reconegut per tothom i Lafarge que el combustible principal de substitució sera majoritàriament els llots de depuradora, curiosament però, el comunicat de Lafarge només el cita com exemple.

Als diferents apartats de l'esmentat comunicar fem els seguents comentaris:

"Diferèncias entre valorización e incineració"

Segons defineix l'actual legislació ambiental, tant de la UE, Espanyola com Autonòmica, la pretesa activitat de valoritzar residus a la cimentera es una co-incineració, aquesta activitat esta equiparada a una incineració de residus i regulada per les mateixes lleis. La legislació ambiental vigent defineix: "instalación de coincineración, toda instalación fija o móvil cuya finalidad principal sea la generación de energía o la fabricación de productos materiales y que utilice residuos como combustible habitual o complementario (...)".

Per tant la Valorització de residus esta equiparada per llei a la incineració, valoritzar un residu estrictament es aprofitar-li un rendiment material i/o energètic, be sigui incinerant-lo o com a materia primera (en el cas de la cimentera es valoritza incinerant) .

"Actividad de Lafarge Cementos"

El fet que Lafarge NO contempli dur a terme la Incineració de residus com a una nova activitat lluny de tranquilitzar, es motiu d'alarma per a la ciutadania de Montcada.
Amb aquesta autorització es pretén, iniciar una activitat d'incineració de residus de forma irregular, Lafarge pretén una autorització tàcita sense adequar-se a les normes que regulen aquest procediment, precisament algunes lleis de l'estat demanen de forma expresa garantir que la co-incineració de residus als forns cimenters es faci d'acord amb el Real Decret 653/2003 relatiu a la incineració de residus.

"Evidencias científicas"

La directiva del Parlament Europeu 2000/76/CE relativa a la incineració de residus reconeix que les emissions provocades per la incineració de residus tenen efectes nocius per a la salut de les persones, i reconeix també com a cancerígenes algunes substàncies presents a les emissions per les que no hi ha establert cap límit.

Existeix amplia documentació científica que constata la negativa repercussió per a la salut de les substàncies tòxiques emeses a la incineració, informes tècnics, manifestos de professionals de la medicina, treballs de recerca universitària, estudis de departaments oficials, documentació avalada per professionals i institucions de reconeguda experiència i prestigi internacional.

Tots ells alerten del perill derivat a la població que viu a prop d'una planta d'incineració, aquesta documentació també posa de manifest que no existeix cap quantitat d'emissió admissible com segura per a la salut humana per petita que aquesta sigui, que els límits d'emissió actuals no son segurs, i que l’única quantitat admesa com a segura és zero, però el més alarmant és que aquests treballs coincideixen en remarcar l'especial vulnerabilitat de la població infantil a les substàncies emeses inclòs a dosis més baixes que les establertes per l'OMS.

La UE reconeix com a principal font d'emissió a l'atmosfera d'algunes substàncies cancerígenes, les cimenteres que incineren residus.
Les analítiques reconeixen la presència al fang de depuradora de: metalls pesats, Doixines, Furans, PCBs, HAPs, entre d'altres perillosos tòxics (alguns en altes concentracions), per tant el fang en origen ja presenta diversos components d’alta toxicitat abans d'incinerar-lo.

La legislació ambiental espanyola considera "residu potencialment perillós" els llots de depuradora, i segons les directives comunitaries els llots de depuradora son considerats residu perillós (codi:19 08 11 CER) quan contenen substàncies tòxiques o quan no es poden utilitzar en l’agricultura, atès que la zona de procedència del fang a incinerar a la cimentera esta altament industrialitzada, atesa l'experiència analítica en aquesta zona, i atés també el propi reconeixement per part de Lafarge Cementos de fang no aptes per la agricultura: Aquest fang és un residu perillós segons els paràmetres marcats per la legislació comunitària, per tant, d’iniciar-se aquesta activitat estaríem davant la incineració irregular d'un residu perillós.

"Beneficios de la valorización"

Amb els arguments ja exposats per aquesta plataforma al present document esta clar que no hi ha cap benefici per la ciutadania i menys pels qui vivim a prop d'una instal·lació d'aquestaes caracteristiques, no obstant si que coincidim amb la companyia en que la pretesa activitat representaria una reducció dels costos de producció.

Comvidem a visitar el nostre bloc: (http://mirairenet.blogspot.com//t_blank) on trobareu els documents que citem en aquest article i molta més informació.

Montcada i Reixac, a 28 de gener de 2008.
Plataforma Anti-incineració de Montcada i Reixac

27 de gen. 2008

EL COMERÇ S'AFEGEIX A LA MANIFESTACIÓ

Les Associacions de Comerciants de Montcada sol.liciten a tots els comerços que voluntàriament facin "tancament de portes" en senyal de solidaritat amb la Manifestació convocada per la Plataforma Anti-incineració de Montcada el proper dia 31 de gener .


(Nota que restarà penjada en molts comerços. Per ampliar les imatges, cal "clicar" sobre les mateixes)


26 de gen. 2008

ACTES DE LA PLATAFORMA

VEÏNS, VEÏNES...
QUE NO ET CREMIN LA SALUT!


INCINERACIÓ DE RESIDUS?


NO, GRÀCIES !!!
_____________________________


DIJOUS 31 de gener, a les 19:30 fins les 20:00 h.


CONCENTRACIÓ


davant de l'Ajuntament, av.de la Unitat, des d'on es marxarà en


MANIFESTACIÓ


fins davant de la Casa de la Vila

Convoca la Plataforma Anti-incineració de Montcada i Reixac


MÉS RAONS PER A DIR NO

Carta dirigida a la Generalitat y Cementera Lafarge:

Montcada no puede aceptar que se vuelva a incinerar en su territorio. Nuestra experiencia avala con argumentos sólidos , muchos de ellos ya instalados en nuestros genes, las razones del NO.

La Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat tiene que comprender que a este municipio no se le puede exigir más sacrificios, nuestra cuota es tan elevada que supera cualquier ejemplo “solidario” que se busque en nuestros alrededores, tenemos instaladas en nuestro pueblo dos “macro”plantas de tratamiento de residuos (Ecoparc y Depuradora) que hacen y harán para siempre el que seamos conocidos como los auténticos receptores de los residuos ( la porquería) que se generan en buena parte de Barcelona y de la Comarca del Valles ,es tanta la presión que ya soportamos que en muchos días del año se supera los limites máximos permitidos, no en vano hemos sido declarados Zona de Especial protección Atmosférica. Si todo esto no resulta suficiente argumento para nuestra negativa le añado otro que se deberia tener presente, el lugar donde es previsto incinerar, la Cementera Lafarge-Asland se encuentra a escasos metros de la población , esta industria es causante de una buena parte de la contaminación que se genera en nuestro entorno, el dato de la cercanía seria suficiente para negar la autorización ( así es en Europa) y para que entiendan, por que no decirlo, que ya les ha llegado la hora que esta explotación ( que por cierto ya se le acaba la materia que sacan del Turó) vaya llegando a su fin.

Aunque no sea un experto en la materia (hay información de sobra en Internet), en las consecuencias que puedan afectar a nuestra salud , si que me gustaría que todos comprendieran el miedo que tenemos en el cuerpo al enterarnos de los productos que se pretenden incinerar, es conveniente recordar que en Montcada y durante 30 años hubo una planta incineradora de residuos , las consecuencias medioambientales que provocó son aún muy recientes para borrarlas de nuestra memoria , algunos las tienen impregnadas ya en su cuerpo para siempre.

El NO, que intento razonar, quisiera que la Generalitat lo entendiese bien, NO es por que Montcada se quiera desentender “insolidariamente” del problema de fondo ( que hacer con los residuos) , problema que es grave y que comprendemos , se puede discutir si la opción escogida es la mejor, se puede hasta llegar apoyar esta política “nueva” sobre la gestión de los residuos. Nuestro NO va razonado en el sentido que en Montcada NO , nuestra contribución ya supera los limites máximos , contribución que Montcada seguirá aportando por los años de los años. Es el momento tal vez de exigir esta solidaridad a los demás, es momento de repartir estas cargas ( que nadie quiere ) y que los ciudadanos de Montcada tan “generosamente” soportamos en exceso.

Uds, tanto a la Generalitat como la Cementera Lafarge , decirles que por mucho que defiendan el proyecto, por mucho que nos quieran demostrar – que por cierto lo poco que han dicho ha llegado muy tarde- la buena intención( faltaria más) que hay en no perjudicar a la población , siempre existiría el peligro potencial encima de nuestras cabezas, en sus “favorables” informes (escasos y poco publicitados) ya reconocen , minimamente claro , que contaminar se contaminará, nos vienen a decir como conclusión que el proyecto en el peor de los casos contaminará igual o no más que ahora.

Aunque fuese esto cierto, en duda lo han puesto muchos municipios que pasan por las mismas circunstancias que nosotros y varios han ganado la lucha, acepten lo excepcional por lo singular que es el caso de Montcada, y como tal EXCEPCIÓN debería tratarse, acepten nuestras razones basadas en hechos , acepten y pongan se en nuestro lugar , por mucho de buena intención que se tenga , no podemos seguir siendo, otra vez , los “conejillos de indias” en todo lo referente al tratamiento de residuos.

De seguir con esta dinámica que se nos quiere imponer , y si nadie lo impide, nos convertiremos, aun más y definitivamente en la población IDÓNEA ( si no lo somos ahora) para que siempre se elija a nuestro territorio, en cualquier” iniciativa” nueva que se proponga en este sentido al tener ya ubicadas en nuestros lares todas las plantas del ciclo del tratamiento de residuos, hablando en plata :” Nos continuaremos ocupando de “solucionar” lo que nadie quiere en su pueblo ” LA MIERDA”, seremos la población que tendrá siempre casi todos los números de la lotería y con muchas probabilidades que nos toque “El Gordo”.

SI ,no lo pongan en duda, queremos seguir siendo solidarios , SI a seguir soportando estoicamente la presión que ya aguantamos , pero alguien tiene que entender que el límite ya ha sido superado de largo, no se nos puede obligar y aceptar a que encima aumente por muy remota y mínima que sea esta posibilidad. Posibilidad, que Uds en su proyecto ( incinerar,combustionar, valorizar o lo que quieran llamarle ) es comprensible que rechazen, es de una lógica obligada , no hacerlo así ( hasta ahora muy poco) seria un acto CRIMINAL en la actividad que desean poner en marcha.

Creo, añado creemos , que hay suficientes razones que justifican el pedir :

BASTA YA !!!!!! ……. en MONTCADA, NO !!!!!


José Garriga

Montcada i Reixac, 26 de gener 2008


P.D.: Para añadir un par de cosas mas:

1ª. Aunque sea solo yo el que firma el escrito, el mismo coincide con vecinos que comparten la misma preocupación.

2ª.No me parece oportuno comentar nada sobre la actitud que muestra el Ayuntamiento en este asunto, asunto que a nuestro Consistorio le viene de arriba al no ser competente en la materia. Leo en este blog algunas comentarios ( que respeto) que no se ajustan en su contenido a la responsabilidad real que tiene el equipo de gobierno municipal .Prefiero atenerme a lo que oficialmente dicen y que uno debe creerse: De momento es vigente la moción del NO INCINERAR RESIDUOS EN LA CEMENTERA. Es bueno , positivo y conveniente que les apoyemos , están delante de una situación que dependiendo de la decisión que tomen , la balanza se puede decantar a favor o en contra , su actitud, para algunos “ dubitativa” es comprensible, su vamos a esperar informes ( que les llegaran principalmente de la parte interesada en que se haga el proyecto) es un motivo más para dejarlos tranquilos en su “ reflexiva responsabilidad” , hay que esperar , ya que nadie se podrá “escurrir” en este caso que nos ocupa y preocupa ( los ciudadanos también) ya que al final se tendrá que tomar postura , no valdrá el “depende” , todos nos encontraremos delante del SI o NO.

25 de gen. 2008

AHIR , a Can Sant Joan …. continua la feina


La Plataforma demana a tots els regidors que participin a la manifestació del proper dijous 31 de gener.

La xerrada col.loqui d’ahir celebrada en el Col.legit El Viver de Can Sant Joan, s’emmarca dins del pla d’acció que la Plataforma Anti-incineració està desenvolupant per informar als veïns del projecte que hi ha en marxa, projecte impulsat per la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat, amb l’objectiu d'incinerar residus en la Fca Lafarge-Asland.

Els assistents a l’acte varen escoltar tot uns reguitzells d'arguments contraris a què es torni a incinerar en el nostre poble. El perill per a la salut i la ubicació on es vol incinerar varen ser, altre cop, el gruix central de la xerrada que el col.lectiu venial va repetim en tots els actes que fa. Cal destacar que la Plataforma va sortir al pas de l’acusació de generar alarma social que havia fet l’Alcalde César Arrizabalaga, manifestant que el que genera la vertadera alarma social són les emissions que durant 90 anys ha fet i continua fent l’empresa cimentera Lafarge. D’altra banda, s’ha exigit a l’equip de govern de l’Ajuntament que es posicioni definitivament amb els veïns en la seva lluita per evitar la crema, entre altres, de llots de depuradora.

L’acte va finalitzar amb la intervenció del públic que va expressar la seva preocupació, es varen escoltar veus molts critiques en contra de l’equip de govern per la seva conducta en un tema que consideren hauria de ser defensat pel nostre Ajuntament.

Un dels portaveus del col.lectiu, José Luis Conejero, va recordar la importància de la manifestació del proper dijous dia 31 així com va demanar (hi haurà la coincidència del Ple Municipal del mes de gener), que els regidors municipals s’afegeixin a la protesta, facilitant si cal, per un tema d’horari, que la manifestació s’aturi uns minuts a l’espera de la presència dels edils.
(FOTOS: Montcada Confidencial)

Nota premsa PPC de Montcada.El Partit Popular qualifica d' "inútil" la visita de la Consellera Geli a Montcada.
Arran de la visita de la Consellera per a presentar el Pla funcional del futur hospital.

25 gener’08.- El Partit Popular considera inútil la visita de la Consellera Geli a Montcada per presentar el Plà funcional del futur hospital. Segons García “el que necessitem és que comencin a treballar en la construcció de l’hospital i, d’això, res de res. No ens calen actes institucionals sinó que posin diners per fer aquest equipament hospitalari que considerem vital per descongestionar el problema sanitari que patim a la nostra comarca ”.

El Partit Popular considera que la Consellera no compleix els seus compromisos amb el que demostra que té poc interès en els ciutadans. Eva García ha manifestat que “és una vergonya que ara vingui a explicar les dimensions de l’hospital després de tants mesos de retard i quan encara ni tan sols està resolt el problema de la cessió urbanística dels terrenys. A més, es va comprometre a presentar aquest plà i començar amb les obres de l’hospital durant l’any 2007 i continuen sense fer res al 2008”.

Segons la Portaveu del PP a Montcada i Reixac Eva García, “el govern de la Generalitat no va incloure cap partida en els pressupostos del 2008 destinada a aquest equipament sanitari i ara ve la Consellera de Salut a demanar caritat perquè siguem els municipis afectats els que avancem els diners per pagar el concurs d’idees. Això a més d’insòlit és vergonyós i els alcaldes dels nostres municipis s’haurien de negar”.

García ha afegit que “la Consellera de Salut i l’alcalde de Montcada fan aquest acte purament electoralista i quan passin les eleccions generals es tornaran a oblidar de l’hospital i dels ciutadans afectats per la seva ineficàcia.”

UN NOU BLOG...ASSEMBLEA DE JOVES DE MiR


divendres, 25 / gener / 2008

Comunicat de l'AJMiR davant de l'incineració de fangs tòxics a l'Asland.


Com Assemblea de Joves també ens posicionem en contra de l'incineració de residus.


Com bé corroboren molts estudis científics, Montcada ha estat i continua essent una de les ciutats més contaminades dels Països Catalans i Europa. Les autoritats competents insisteixen reiteradament en fer campanyes sobre la prevenció de malalties i fer el món més sostenible, però a l'hora de la veritat els diners mouen el món i els interessos de les grans multinacionals s'avantposen als dels ciutadans.


Creiem que el poble treballador de Montcada i Reixac ja ha patit i segueix patint els efectes d'aquesta contaminació.Després de molts anys de lluita popular vàrem aconseguir clausurar la Incineradora. Enguany ens tornem a trobar amb la mateixa problemàtica.


No volem seguir essent l'abocador de l'Àrea Metropolitana. N'estem farts!-Fets, no paraules.-Exigim a l'Ajuntament que vetlli per la seva ciutadania i conseqüentment per la seva salut.


Caldria que recordessin que han estat escollits per recollir els drets i les ambicions de la vilaDes de l'AJMiR recolzem la Plataforma Antiincineració de residus i ens sumem i demanem a la ciutadania de Montcada que s'adhereixi a la manifestació del 31 de Gener.
El Jovent de Montcada en Defensa del Territori.


23 de gen. 2008

DECLARACIONS DE L'ALCALDE A MONTCADA RÀDIO

(foto: vista de la capital de Singapur, com es pot veure...molt versemblant amb Montcada i Reixac)


Altra recomanació que fem als internautes. Escolteu allò que diu l’Alcalde ...

César Arrizabalaga ha parlat avui en l’habitual programa " L’Alcalde respon " de cada dimecres a Montcada Ràdio. Entre altres coses interessants ha dit la seva sobre la incineració de residus a la fàbrica Lafarge-Asland.
L’Alcalde ha parlat també, sobre les gestions prèvies de la construcció del futur hospital "Ernest Lluch" que van per bon camí, hi ha finalitzat l’entrevista anunciant que viatjarà del 26 al 30 de gener a Singapur per a estudiar junt amb altres alcaldes, com solucionen en aquell país problemes que són comuns com l’habitatge, transport, els residus, etc.
Adreça directe:

http://montcadaradio.com/5_0/CARTA/default.cfm?ACC=audios&ID=undefined
o es pot anar a : http://montcadaradio.com hi clicar sobre "ràdio a la carta"
Bon voyage, monsieur maire!

22 de gen. 2008

L'AJUNTAMENT I EL SEU POSICIONAMENT


L'Ajuntament manté el posicionament contrari a l'ús de residus de depuradora com a combustible a les cimenteres

Amb motiu de la possibilitat que el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya autoritzi l'ús de residus procedents de depuradora com a combustible a les cimenteres, el govern municipal recorda que continua plenament vigent la moció que va aprovar el Ple de l'Ajuntament de Montcada i Reixac el desembre de 1999 contrària a aquesta mesura.

"Tenim l'obligació de vetllar per la qualitat de l'aire del nostre municipi i per la salut de les persones, instant la Generalitat a establir els sistemes de mesura i control necessaris que ho garanteixin", assenyala l'alcalde, César Arrizabalaga.

En aquest sentit, Arrizabalaga indica que "si el Departament de Medi Ambient i Habitatge pren la determinació de permetre l'ús d'aquest combustible, haurà de garantir, i ens ho haurà de demostrar amb arguments contundents, que no té cap efecte negatiu per a la ciutadania i que no perjudica la qualitat de l'aire".

En qualsevol cas, l'edil reitera que el posicionament del govern municipal respecte a aquest assumpte es correspon amb el contingut de la moció aprovada l'any 1999.Nota de premsa de l'Ajuntament i que ha fet públic avui. La mateixa surt també, a la web de l'Ajuntament: montcada.cat
Nota pública Lafarge

(Noticia publicada a Montcada Radio)

lLafarge Cementos ha expressat en un comunicat de premsa un missatge de tranquil·litat a la població respecte l’ús de llots de depuradora com a combustible a la fàbrica de Montcada i Reixac, tal com promou la Generalitat de Catalunya. Segons la direcció de la planta, l’aplicació d’aquest nou sistema “en cap cas perjudicarà ni a la salut ni al medi ambient”.

La cimentera també deixa clar que respecta la preocupació de la recentment creada Plataforma Antiincineració, però puntualitza que algunes de les informacions que aquest col·lectiu està divulgant no es correponen a la realitat, com ara l’equiparació entre incinerar i valoritzar residus. Així doncs matisa que la incineració no destrueix totalment el residu –ja que sempre en queda una resta que ha d’anar a parar a un abocador–, mentre que, amb la valorització, el residu es tracta a més de 1.500 graus de temperatura. Això significa que la matèria orgànica es descomposa i que la resta de metalls i altres compostos s’incorporen al clinker, el producte amb el qual es fabrica el ciment.

Lafarge Cementos argumenta les seves explicacions aportant dades d’estudis científics i recordant que la mateixa Unió Europea promou la valorització com un bon sistema de tractament de residus. Tanmateix assegura haver invertit a la fàbrica de Montcada en els últims 14 anys més de 17 milions d’euros per millorar els processos productors des d’un punt de vista mediambiental.

Amb els seus arguments, la cimentera vol contrarestar la informació que està donant la Plataforma Antiincineració que compta amb el suport de més d’un cinquantena d’entitats al municipi i que s’oposa frontalment a l’ús de llots de depuradora com a combustible. El col·lectiu ha convocat una manifestació per al proper 31 de gener i dijous, a les 20h, farà una nova xerrada informativa al CEIP El Viver de Can Sant Joan.

M.C.: Per fi algú, és digne a dir quelcom: la nota pública deLafarge-Asland, vol sortir al pas i demanar tranquil·litat a la població de Montcada, el comunicat defensa l’activitat que es vol posar en marxa.

Els nostres internautes tindran al menys, un punt de vista més d'una de les parts del conflicte, en aquest cas es tracta d'una de les parts “interessades”. Tot el que manifesten es pot contrastar, punt per punt, amb l’oposició contraria que varen quedar reflectides en les al.legacions que ha presentat en contra del projecte d’incinerar residus, la Plataforma Anti-incineració de Montcada, en les mateixes hi ha detallades totes les raons, motius i documents que justifiquen l’oposició en contra que s’autoritzi el permís que ha sol·licitat la fàbrica cimentera per poder començar a incinerar en el seu forn.

Recomanem, doncs, a tothom, que entri en l’adreça : http://mirairenet.blogspot.com/. Cal llegir les al.legacions, estan en la part baixa, ja que això pot ajudar amb molts més arguments, més informació i un major criteri, perquè tothom pugui tenir una postura més objectiva i real davant d’una decisió tan important com aquesta: la conveniència o no d’incinerar aquests tipus de residus.

20 de gen. 2008

EL DEBER DE INFORMAR

Hoy en día, se equivoca el poder que usa la información que recibe en beneficio propio, y mucho, si retiene esta información para preservar la ignorancia de quien tiene el verdadero derecho de tenerla: el pueblo. El conocimiento mas amplio posible de los acontecimientos es un deber que tiene el elegido con sus electores. ( Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique)

_________________________________________________________________________________

La Plataforma Anti-incineración de Montcada a puesto sobre la mesa el debate, con escasez de medios pero con una tozuda voluntad se han propuesto hacer llegar a toda la población lo que puede significar que la Fca de Cementos Lafarge-Asland incinere residuos que se consideran altamente contaminantes, el movimiento vecinal, a su manera, intenta llenar un vacio que deberian ocupar las administraciones responsables.

Tanto la Generalitat -competente en la materia- como el Ayuntamiento actuan en este sentido con una “irresponsabilidad” estratégicamente calculada.

Que se vuelva incinerar residuos en nuestro pueblo es una noticia que debe ser conocida en todos los hogares , es de tal importancia que bajo ningun concepto puede ser escatimada, las administraciones publicas tienen el deber y obligación de cumplir este tramite, facilidades y medios tienen de sobras, es inaceptable, tal como esta pasando, el planificado “silencio” que mantienen.

Sigo con mucho interés el debate abierto que ha provocado la Plataforma Anti-incineración sobre el proyecto que se quiere aplicar en la cementera Asland. Incinerar residuos, en todas partes pero sobretodo en Montcada, es un tema lo suficientemente importante para que –Generalitat/Ayuntamiento- no regateen esfuerzos en hacer llegar a todos los vecinos los qués y los porqués se quiere hacer esto. Hasta este momento esto brilla por su ausencia, nos volvemos a encontrar delante de un ejemplo claro, en este caso negativo, del uso-del poder- de la información.

Ocurre siempre que al final todo se sabe, este proyecto lleva más de un año cociendose a espaldas de los vecinos de Montcada y provoca al irse conociendo la clasica reacción contraria.

La Generalitat que quiere autorizar la solicitud de Lafarge-Asland, tiene que hacer, mejor dicho ya tendria de haber hecho, la pedagogía explicativa necesaria para que todos nosotros pudiesemos tener la suficiente información y poder tomar una postura a favor o en contra del citado proyecto. El Ayuntamiento tambien deberia de colaborar fomentando el debate y no dudar en suplir a la Generalitat si hiciese falta. Tanto unos como otros han decidido estratégicamente mantener “silencio” haciendo un flaco favor a un derecho que tenemos todos : INFORMACION .

Esconder la cabeza bajo el ala no es de recibo, la actitud del Ayuntamiento empieza a dejar claro su “complicidad” con el proyecto en marcha, si existian algunas dudas estas empiezan a desaparecer por cada día que pasa.

Hay silencios que hablan.

Montcada i Reixac es una población suficientemente experta en materia medioambiental para que sea tratada de esta forma, difícilmente aceptará gato por liebre y mucho menos cuando se descubre la muy interesada NO INFORMACIÓN.


José Garriga

P.D.: En la ultima VEU hay una noticia que es un buen ejemplo de como se publicita, cuando conviene , una noticia , es de las consideradas “buenas” y se ha repetido la tira de veces ( con suplemento incluido ) a lo largo del año 2007, me refiero al Parque de Mas Duran con sus 5 hectareas de pulmón verde.

En cambio una noticia que hace meses que existe , pero que es de las “malas” no recibe el mismo trato, últimamente forzado por la acción de la Plataforma empieza a decirse algo. . Incinerar residuos otra vez en Montcada , creo yo, que merece ser destacada y mantenida en nuestros medios de comunicación .

Se podria dar la gran contradicción entre la noticia buena y la mala , ¿ se imaginan Uds de que serviria tener un pulmon verde si por otra parte le llenamos el aire que necesita de contaminantes?

18 de gen. 2008

SABIES QUE ....?


SABIES QUE ..?

Sabies que … a partir d’ara tots els regidors de l’Ajuntament tindran “un tope” per a poder gastar cada mes en concepte de l’ús dels telèfons mòbils que disposen?


Sabies que …. les despeses per a l’ús de telefonia mòbil de l’any 2007 varen ser molt altes, per no dir exagerades?


Sabies que … l’any 2007 hi va haver regidors que varen consumir telèfon mòbil fins a unes quantitats que en alguns mesos són de difícil justificació?


Sabies que …. només, ara, podran gastar 120 euros al mes els Regidors de categoria “alta”, 80 euros els Gerents, Directors d’Area i la resta de regidors de l’equip de govern i 60 euros al mes altre personal autoritzat de l’Ajuntament?


Sabies que …. en cas de que sobrepassin els consums establerts, hauran de reemborsar, de la seva “butxaca”, els imports que excedeixin el còmput anual?


Sabies que … l’únic que manté el mateix status que l’any passat, tenint una despesa il·limitada, és l’Alcalde?

CONTINUA LA FEINA.... , AHIR A MONTCADA CENTRE


Acte públic a Montcada Centre de la Plataforma Anti-incineració de Montcada i Reixac.

La xerrada-col.loqui celebrada ahir dijous a l’A.B.I. (Montcada Centre), davant d’una sala plena a vessar de veïns i veïnes que van omplir-la fins “el pal de la bandera”

Aquesta reunió, s’emmarca dintre del pla de treball, que té aquesta plataforma per informar i conscienciar al veïnat dels perills, que hi haurà per a la nostra salut i les seves conseqüències que poden esdevenir, si la Generalitat, finalment, autoritza a la fàbrica Lafarge-Asland, per cremar en els seus forns, un gran llistat de residus de tot tipus, la majoria altament contaminants.

És va explicar a fil per randa els raonaments que han portat a la Plataforma a oposar-se a aquest projecte, centrant una bona part de l’exposició dels membres de la taula a explicar el que diuen un bon nombre d’informes que diverses entitats públiques i privades han manifestat, la qual cosa demostren la perillositat que pot suposar la incineració d’aquests tipus de residus que suposen una seriosa amenaça per contaminar, encara més, els índexs ja alts de la nostra població en matèria de contaminació atmosfèrica. Així mateix, es va exposar que aquesta cimentera de 90 anys d’existència a la població, és una de les raons poderoses que demostra que no s’ha d’incinerar, doncs, convé recordar que la ubicació d’aquesta veterana fàbrica està a pocs metres de dos barris molt poblats.

Si les conseqüències sobre la salut dels veïns de Montcada fou una de les raons principals de les diverses exposicions , per què, de nou, s’ha d’incinerar a Montcada?. Van haver-hi altres intervencions, que van destacar amb igual contundència d’aquest despropòsit que té preocupats al conjunt de la població. També es va remarcar als reunits de quí té ara la responsabilitat per decidir: la Generalitat de Catalunya, la qual haurà de tenir cura de la situació contaminant de la nostra població, un territori que ja no pot continuar suportant més agressions mediambientals, doncs, és un dels municipis de l’Àrea Metropolitana que contribueix molt sobre altres municipis, pel tractament dels residus urbans, amb: un Ecoparc i una depuradora d'Aigües residuals. És, segons els intervenients d’aquesta xerrada –col·loqui, més que suficient quota de la nostra “solidaritat” i que el poble de Montcada paga amb escreix per aquest concepte, contribució que està avui al seu límit màxim i que no pot continuar en una línia ascendent, com ara, ens proposa l’administració autònoma. Ja hi ha prou!, no podem admetre que aquest projecte de cremació tiri endavant.

El públic assistent va expressar, molt preocupat, en les seves intervencions, assenyalant el risc que representa per a la salut la cremació d’aquest residus, com els fags de les depuradores, dient a més a més, que cal exigir als representants polítics de Montcada i de la Generalitat, que tinguin present allò que la ciutadania els hi demana, amb unes altres paraules que resumim: EXIGIR UN RESPECTE ENVERS AQUEST POBLE.

La Plataforma informà, així mateix, dels actes que té programats, com:

El proper dia 24 de gener, xerrada–col·loqui al barri de Can Sant Joan, i el dia 31 de gener (dijous), es realitzarà una manifestació a les 20 hores; una concentració a les portes de l’Ajuntament, avinguda de la Unitat i que farà el recorregut per tot el carrer Major i finalitzarà davant de la Casa de la Vila coincidint amb la sessió del Ple Municipal que està previst per aquesta data.

16 de gen. 2008

POSTURA OFICIAL DEL PP SOBRE L'INCINERACIÓ


El PPC s’oposa radicalment a la crema de llots de depuradora a la fàbrica de ciment Lafarge

14 gener ‘08.- El Partit Popular de Montcada i Reixac considera totalment injustificat que es pugui concedir la llicència per a l´ús de llots de depuradora com a combustible en substitució del combustible fòssil actual a la fàbrica Lafarge Asland. Està demostrat científicament que hi ha un risc per la salut relacionat amb les sustàncies químiques que es produeixen, per tant no es pot consentir que les pràctiques que es prohibeixen en altres ciutats per considerar-se com a perilloses, es tractin d’implantar a Montcada, una ciutat que hem estat històricament molt solidaris amb els residus, i que això ha provocat que la nostra ciutat estigui entre les més contaminades del país. Hi ha estudis universitaris que avalen aquestes teories i que constaten que existeix una relació entre la crema de llots provinents de les depuradores a les fàbriques de ciment i l’existència de cáncer i determinats tipus de malalties sobretot respiratòries. En el cas de Montcada, si afegim la proximitat de la fàbrica amb el nucli urbà, fa que el risc potencial sigui més elevat. Per tant, no podem permetre que mentre existeixi un risc, certament elevat, es cremin aquests llots a la fàbrica de ciment.

Considerem que és intolerable que la Generalitat de Catalunya amb la complicitat del govern municipal es plantegin donar la llicència a la fàbrica de ciment Lafarge Asland i, en aquest sentit, participarem en totes les actuacions que es fagin en contra d’aquesta incineració. Montcada no es pot permetre generar més residus i ser encara més abocador de totes les escombraries de l’entorn.MC : La regidora de l'Ajuntament de Montcada Eva Garcia és notícia en aquests últims dies, ja que el seu partit la vol incloure en un lloc destacat en la llista electoral per Barcelona, i que presentaran a les properes eleccions del 9 de març . Així ho ha publicat el rotatiu "El Mundo" igual que fa poc dies "El País".

La regidora del PP de Montcada, en el cas que es confirmès la seva elecció, es podria donar la coincidència que tingués d'optar entre un lloc al Parlament de Catalunya ( Francesc Vendrell va anunciar que deixaria l'escó ) o bé, al Parlament Espanyol .

15 de gen. 2008

RECOMANACIÓ CULTURAL

(Foto: d'en Miquel Capella, el dia de la inaguració de l'exposició i publicada a Montcada Ràdio)


Una de les aportacions que Montcada Confidencial fa a la població, a banda de les opinions de tots els participants, sobre els temes més actuals de la política i qüestions socials, és la seva vessant cultural amb fotografies i relats sobre la història de Montcada.

Per aquesta raó, voldríem assabentar-vos d'una exposició que es va inaugurar el passat dia 10 de gener a la Casa de la Vila, sobre unes maquetes de totes les esglésies que hi ha hagut a Montcada des del segle X.

Aquestes maquetes han estat obra del meu pare, en Miquel Capella i Arenes i són fruit d'anys de treball. Hi han les quatre esglésies de Santa Engràcia, excepte l'actual (segle XIV, segle XIX i dues del segle XX), l'ermita de Reixac, les dues ermites del Turó i el castell del Turó.

Són maquetes molt acurades on també es veu la part interior de cadascuna. Us recomano que visiteu l'exposició.

El meu pare ha fet donació de les obres, tota vegada que hagi acabat l'exposició, on passaran a formar part del Museu Municipal.

Josep Capella i Torrents

__________________________________________________________

MC : Agraïm la carta del Josep; recomanació que fem extensiva a tothom.

Vagi, així mateix, la nostra més sincera felicitació a Miquel Capella, per aquesta aportació en favor de la cultura i per la recuperació de la nostra memòria històrica. Moltes gràcies.

Més sobre la presència de l'alcalde a San Mamés

(solucionat un problema informàtic, tornem a penjar aquesta notícia)
La notícia penjada el passat dia 2 de gener en aquest blog, sobre la presència de l’alcalde i el tercer tinent d’alcalde de Montcada a San Mamés, també ha estat recollida posteriorment, en el diari digital d'informació : "e-notícies" , i que reproduïm tot seguit.

11-01-2008. "Al partit entre Euskal Herria i Catalunya, la presència de polítics del PSC a la llotja de San Mamés va quedar reduïda a César Arrizabalaga Zabala i Jordi Climent. Arrizabalaga és l'alcalde de Montcada i Reixac i Climent és el tercer tinent d'alcalde i regidor d'urbanisme de l'ajuntament vallesà. Per què va assistir l'alcalde socialista de Montcada i Reixac a aquest partit? Per qüestions sentimentals. Arrizabalaga és basc. Va néixer a un caserio de Deba (Guipúscoa). Als 14 anys va deixar Euskadi i va anar a estudiar a Osca. I d'allà, a Barcelona, on va conéixer a la seva esposa, amb la que té dos fills, Unai i Nerea. Arrizabalaga va anar a Bilbao acompanyat pel regidor d'urbanisme del seu ajuntament i, en canvi, el regidor d'esports de Montcada i Reixac, el també socialista Juan Parra, no hi va anar. Després del partit, Arrizabalaga va destacar "la gran festa de l´esport i el gran ambient de germanor entre les dues aficions".

9 de gen. 2008

SABIES QUÈ...?


Fotos : A l'esquerra roda de premsa 30/9/2004, dia que es va anunciar per sempre que no hi hauria incineradores a Montcada, a la dreta manifestació popular celebrant el tancament de la planta que durant 30 anys va contaminar el nostre poble .Sabies que a Montcada hi han 40 empreses que contaminen?.

Sabies que això va ser, entre altres, les conclusions d’un estudi realitzat a Montcada per l’empresa “Tecnoambiente”?


Sabies que l’esmentat estudi va ser presentat públicament en la Sala de Plens de l’Ajuntament el dia 1 d’abril del 2001, davant de l’Alcalde, regidors i diverses entitats i associacions veïnals?


Sabies que el mateix es referia, entre altres empreses, a la fàbrica de ciments: Asland i de la incineradora, situada al polígon La Ferreria, com uns dels focus que més contaminaven en aquells moments?


Sabies que es recomanava entre altres coses el tancament de la incineradora ja que era la causant de l’emissió a l’atmosfera de furans, dioxines i altres contaminants orgànics persistents que perjudicaven altament la nostra salut?


Sabies que l’estudi indicava la conveniència del tancament de la mateixa, perquè entre altres motius, en aquells moments (any 2001) ja no era permès construir cap planta d’incineració d’escombraries tan a prop de la població?


Sabies que la Fabrica Lafarge-Asland, si la Generalitat l’autoritza, vol fer servir el seu forn per incinerar productes considerats con biomassa, però que són altament tòxics?


Sabies que aquest forn de la cimentera es troba a menys de 100 mts de la barriada de La Ribera i 180 mts de Can Sant Joan?


Sabies que les Normatives Europees Mediambientals, com també el Ministeri de Medi Ambient, recomanen que no es pot incinerar a menys de 3 quilòmetres d’un nucli urbà?

8 de gen. 2008

L'AJUNTAMENT OFEREIX AJUDES EXCEPCIONALS ALS VEINS


08.01.2008
Els propietaris de la Ribera no pagaran més del 30% de les obres de rehabilitació

L’Ajuntament ha aprovat les bases per atorgar subvencions per a la rehabilitació dels edificis i els locals comercials de la Ribera, una de les principals actuacions previstes pel Programa d’intervenció integral que subvenciona la Llei de barris. L’ajut municipal complementa el que concedeix el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, de manera que cap propietari pagarà més del 30% del cost total de l’actuació. Les persones que podran rebre una subvenció de la Llei de barris són aquelles que justifiquin que no poden assumir la part que els correspon de la quota global de rehabilitació de l’edifici però que estiguin interessades a participar al projecte de millora.

Les bases reguladores estableixen també ajuts econòmics complementaris que, amb caràcter excepcional, l’Ajuntament podrà atorgar als propietaris que no puguin fer front a la quota que els correspongui pagar. Els interessats han de demostrar que tenen uns ingressos mensuals per unitat familiar que no superin en 1,5 l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples, l’IPREM. Les actuacions que poden rebre un ajut són les obres de rehabilitació de patologies estructurals i deficiències constructives que afectin la seguretat de l’edifici, les obres per millorar les condicions d’accessibilitat i suprimir barreres arquitectòniques, l’adequació de la xarxa de sanejament de serveis públics com aigua, llum i gas o bé l’adaptació de l’immoble als sistemes d’eficiència energètica . El regidor delegat del Pla Integral, Carles Guijarro, del PSC, ha explicat que els ajuts s’adrecen a totes aquelles persones interessades a rehabilitar el seu edifici però que, per diversos motius, no pot assumir totalment al seva part.

L’Oficina Gestora del Pla Integral de la Ribera, ubicada al Centre Cívic, s’encarregarà de la tramitació de les sol·licituds de subvenció que presentin les comunitats de propietaris i els facilitarà l’assessorament tècnic i administratiu necessari.
D’altra banda, l’AV de la Ribera s’ha posicionat en contra que els veïns hagin de pagar per rehabilitar el seu edifici. Davant d’aquesta situació, el regidor del Pla Integral, Carles Guijarro, ha dit que les persones que estan en contra del projecte haurien de reflexionar perquè, segons l’edil, la Ribera ha tingut molt sort amb l’atorgació de la Llei de barris.

Abans d’iniciar els tràmits per rebre una subvenció, els interessats hauran d’obtenir el Test de l’Edifici, el denominat TEDI, o una certificació tècnica equivalent, que permeti conèixer l’estat de conservació dels elements a rehabilitar i quines són les obres prioritàries.


(Noticia publicada a Montcada radio.com)

6 de gen. 2008

EL PAÍS, PUBLICA AVUI UN INTERESSANT ARTICLE SOBRE LA CONTAMINACIÓ A MONTCADA I LES QUEIXES VEÏNALS

El rotatiu El País es fa ressò de la preocupació dels veïns de Montcada davant del perill que pot significar que es torni a incinerar residus altament contaminats hi demanen que la Generalitat denegui l'autorització que ha sol·lícita l'empresa cimentera Lafarge per a cremar en els seus forns entre altres, els fangs de les depuradores d'aigües.

Petit extracte del llarg article publicat en l'edició d'avui diumenge en la pàgina 5 del suplement dedicat a Catalunya :

"Los vecinos de Montcada se movilizan contra la cementera............
La cementera Lafarge Cementos tiene movilizados a los vecinos de Montcada i Reixac. Distintas entidades han presentado alegaciones a la Generalitat para que se le deniegue la autorización ambiental para tratar lodos procedentes de depuradoras y convertirlos en energía de biomasa. "
…………."No hay que andar mucho, menos de 200 metros, para toparse con las primeras casas y pisos del barrio de Can Sant Joan. Una proximidad que inquieta a los vecinos. Algunos días se levantan nubes de un polvo grisáceo oscuro que, tras sobrevolar algunas calles, acaba aterrizando en terrazas y coches."
………….."Tan sólo se quita con vinagre; si hace esto en el suelo y en los cristales del coche, ¿qué va a provocar en nuestro organismo?", se pregunta José Luis Conejero, portavoz de la Asociación de Vecinos de Can Sant Joan."
………….."El portavoz vecinal está convencido de que el tratamiento de lodos "va a provocar todavía más emisiones en la atmósfera de sustancias cancerígenas".
………….."El pleno municipal celebrado en diciembre de 1999 se opuso por unanimidad a la incineración de residuos en la cementera. Han pasado ocho años y, en opinión del concejal de Urbanismo, el socialista Jordi Climent, ha habido mejoras técnicas que pueden llevar al Consistorio a reconsiderar su posición. En opinión de Climent, lo que sí está claro es que Montcada sufre las consecuencias de la contaminación: "se paga un peaje muy elevado".

"La ciudad de los humos"

( aixi es com qualifica la situació que pateix Montcada l’autora de l’article Silvia Marimon)

Lafarge no es, con mucho, lo único que contamina en Montcada. Es casi imposible pasearse sin oír el silbido del tren. Por el municipio cruzan tres vías de tren, ninguna soterrada, y hay seis estaciones. Unos 300.000 vehículos circulan cada día por su asfalto. No en vano, el municipio está cosido del derecho y del revés por dos autopistas y dos carreteras. Sus 32.000 habitantes están rodeados por 10 polígonos industriales con más de 2.000 empresas.
Con toda esta actividad no es extraño que el aire se llene de todos los matices del gris. Un informe de la Red de Vigilancia y Previsión de la Contaminación Atmosférica de Cataluña, que depende de la Diputación de Barcelona, lo ilustra con cifras. Entre el 26 de octubre de 2006 y el 16 de enero de 2007, una estación de observación colocada en un colegio público en el barrio de Can Sant Joan concluyó que las partículas inferiores PM10 estaban "por encima de los valores límite establecidos para la protección de la salud humana".
"Las pequeñas partículas no eran lo único preocupante. El dióxido de nitrógeno, que básicamente proviene del humo de los coches, tenía "unos valores que están bastante por encima de los límites para la protección de la salud. Sólo dos de las 49 estaciones de la red tienen valores tan elevados", se asegura. Se identificaron también compuestos de origen industrial "cuyo origen conviene controlar".

____________________________________________________________________________________
Comentari de Montcada Confidencial:

Recomanem a tothom que llegeixi el que avui ha publicat El País, a trets generals, fa un retrat aproximat d’allò que està passant a Montcada en matèria de contaminació.

Cal a dir també, que l'opinió del portaveu del PSC, Jordi Climent, regidor d'urbanisme de l'Ajuntament confirma la posició d'ambigüitat que manté el principal partit polític del govern local.

La Plataforma anti-incineració de Montcada sol·licitarà una reunió amb els responsables del Consistori a fi de poder aclarir quin serà el posicionament de l'Ajuntament davant de l'autorització ambiental que ha sol.licitat l'empresa cimentera Lafarge. El moviment ciutadà ha demanat a tots els grups municipals que es pronunciïn sobre el conflicte. Fins ara, els partits locals ICV i EUiA ja han fet públic un comunicat on manifesten clarament la seva posició en contra. ERC també s'ha manifestat en el mateix sentit (varen signar l'escrit de les al.legacions), el Partit Popular s'ha compromès a fer també públic la seva postura. El PSC s'ha manifestat públicament d'una forma ambigua, sol·licitant a la Generalitat que aclareixi els dubtes que existeixen. CiU de moment, no ha dit ni ha fet cap comunicat.

La Plataforma continua la seva campanya de recollida de firmes així com de conscienciar a la població; tenen previst realitzar dues xerrades col.loqui, la primera el proper dia 14 de gener a la seu de " l'Esplai de la Dona" situat al carrer Sant Antoni, i la segona en el local de l'ABI del carrer Colon nº 5, el dijous dia 17 de gener a les 20 hores.


4 de gen. 2008

complement de la notícia sobre els viatges de l'alcalde...


Ple a la llotja i 64 periodistes catalans acreditats

Les autoritats que estan acreditades pel partit són: Sr. Ernest Benach, president del Parlament; Sr. Josep Lluis Carod-Rovira, vicepresident del Govern; Sra. Anna Pruna, Secretària General de l'Esport; Sr. Artur Mas, President de Convergència i Unió; Sr. César Arrizabalaga, Alcalde de Montcada; Sr. Àlex Martínez, Diputat al Parlament del PSC, Sr. José Cosano, Regidor d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona; Sr. Ignasi Doñate, Director General de Projecció Internacional d'Organitzacions Catalanes; Sr. Josep M. Pelegrí, Diputat al Parlament de Catalunya i Secretari General d'UDC; Sr. Jordi Casas, Senador de CiU; Sr. Salvador Sedó, Secretàri de Relacions Internacionals d'UDC, Sr. Carles Macián, Director del Consell Català de l'Esport; Sr. Jordi Eduardo, Coordinador de Desplegament Territorial i de Relacions Institucionals, i Xavier Vinyals, President de la Plataforma Pro Seleccions Catalanes. També hi seran presents els directius del FC Barcelona, Sr. Alfons Godall, Sr. Jacint Borras, Sr. Antoni Rovira, Sr. Albert Perrín i els tècnics José Ramón Alexanco i Aitor Begiristain. En representació del RCD Espanyol viatja el directiu Sr. Carlos Rocha i el Director de Comunicació, Sr. Xavier Andreu. En total, s'han acreditat 64 periodistes catalans.
Comentari de M.C.
Aquest comunicat, complement de la nostra anterior informació, està penjada a la web Oficial de la Federació Catalana de Futbol. Com es pot veure, l'únic alcalde que va ser present, ha estat el de Montcada i un regidor d'Esports de l'ajuntament de Tarragona.
Aquí representava César Arrizabalaga: a Montcada o a tots els municipis de Catalunya (exceptuan el de Tarragona)?.

2 de gen. 2008

CÉSAR i els seus viatges.....


Graderia del camp de futbol de San Mamés

César Arrizabalaga a la vora del Sr. César Macian ( Membre del Consell Català de l'Esport)

Foto: Publicada en la web del PSC de Montcada.

"Montcada i Reixac, al partit de la selecció catalana"

L'alcalde de Montcada i Reixac, César Arrizabalaga, i el tercer tinent d´alcalde, Jordi Climent, han assistit, convidats per la Federació Catalana de Futbol, al partit que ha enfrontat les seleccions d´Euskal Herria i Catalunya.

L´encontre, disputat a l´estadi de San Mamés (Bilbao), ha acabat amb el resultat final d´empat a un gol. Per Catalunya, ha marcat Bojan (28´) i per Euskal Herria, Aduritz (69´).

Arrizabalaga ha volgut destacar “la gran festa de l´esport i el gran ambient de germanor entre les dues aficions”.

(Fins aquí la notícia que surt en la web del PSC local.)

_______________________________________________________________
M.C. , arrel del viatge es fa les següents preguntes:


Els Sres. Arrizabalaga i Sr. Climent, van ser convidats o es van auto convidar?

Montcada Confidencial pot afirmar que la Federació Catalana de Futbol no va convidar a cap Alcalde de Catalunya per asisstir al partit. La Federació Catalana no va pagar cap viatge a ningú. La Secretaria General de l'Esport de la Generalitat va invitar a un reduït número de personalitats al partit Euskal Herria-Catalunya, entre aquestes no hi havia cap alcalde.

Montcada Confidencial sap segur que la gestió per poder assistir en aquest acte va sortir de César Arrizabalaga, el qual va sol.licitar que li fessin les gestions per poder aconseguir un "passi", fet que la Federació li va gestionar igual que s'acostuma a fer pels periodistes que cobreixen aquests actes esportius.

Aquest viatge i les seves despeses , qui les pagarà? ..

L’Alcalde i el 3è tinent d’alcalde hi van ser presents com a representants de l’Ajuntament, o bé a títol individual?

Si és a títol individual o com a representants del PSC, i si les despeses van a càrrec d’ells , no hi ha res a dir. Sols en aquest cas caldria que la notícia canvies el titular ja que no és correcte dir : “Montcada i Reixac, al partit de la selecció catalana…. “, seria més correcte dir: “ César i Jordi van asistir …..”

Si és que hi varen anar com Ajuntament , seria convenient que es digués sota quin criteri es va fer, i quin és l’import de les despeses del viatge. Montcada i Reixac com Ajuntament té algun criteri o postura presa davant de l’afer de les seleccions autonòmiques?

Si es va viatjar com Ajuntament, com és què, a diferència d’altres viatges, en aquest cas no s’ha fet cap publicitat del mateix?

Son res més preguntes que ens fem, encara què convindria que algú les responguessin.