31 de març 2008

AVUI , un altre perill !!!!

( Clica sobre la foto)
HERCESA o la incompetència d'una empresa

Ja fa dies vàrem informar de la incompetència de l'empresa Hercesa. Ja hem patit incidents amb l'electricitat i amb l'aigua.

Avui cap a les 14:30 h els operaris de l'empresa s'han carregat la tuberia del gas al carrer Molina.
L'escapament ha estat tan gran que tres cases han estat desallotjades i fins al cap d'una hora no han aparegut els del gas natural per tallar el subministrament.

És que no els controla ningú?

Comencem a pensar que els forats i els talls de carrers els fan on volen, quan volen i sense cap informació....Esperem que se'ls sancioni degudament.Per si algú encara no ho sap... en aquest carrers hi viu gent!


27 de març 2008

CRÒNICA DEL PLE MUNICIPAL I MANIFESTACIÓ DEL BARRI LA RIBERA

PLE MUNICIPAL 27.3.08

Del Ple destaquem dos moments: El comiat com a regidor de Ramon Sánchez (ICV-EUiA) i el compromís adquirit per tots els grups municipals d'enviar a la Generalitat un document-informe abans de 10 dies sobre la postura de l'Ajuntament envers el conflicte d'incinerar residus a la Fca Lafarge. Un document que com s’ha manifestat, ha de ser fruit del consens entre tots.


Ramón Sánchez , ha llegit, molt emocionat, un escrit que tenia preparat després d'escoltar a tots els portaveus del grups polítics que han destacat la seva tasca i figura. S’han escoltat paraules com: home de consens, humil, compromès, dialogant, i que el càrrec no li ha fet canviar el seu caràcter. L'ex edil ha remarcat que el motiu de la marxa és personal i que considera que ara era el moment oportú.


Amb respecte al document –informe, tot resta ara a la seva redacció. El compromís ha estat poder enllestir-lo en pocs dies. Caldrà, doncs, esperar amb quin esperit i voluntat s'afronta, la paraula clau: consens. Ara es veurà si és possible o no treballar tots junts pel mateix objectiu


De la resta del Ple poca cosa a dir, s'ha aprovat tots els punts de l'ordre del dia, amb votacions diverses, sobre tot en l'apartat econòmic (altra J. Maresma ha parlat del "dinamisme" del mateix), En un punt sobre aprovació de factures de proveïdors de l'any passat, ICV-EUiA ha deixat anar que no ho veien clar, ja que sospiten que algú s'ha despistat massa temps en fer-les publiques, la resposta de l'Alcalde no s'ha fet esperar dient: "que era molt fort el que insinuava el regidor."
Per últim destaquem, que entre el públic hi havia ciutadans (Grup Medi Ambient) que han fet una protesta silenciosa amb cartells que es podia llegir-se: " Traslado Lafarge por nuestra salud"
MANIFESTACIÓ PROTESTA BARRI DE LA RIBERA


Mentre això passava en la Sala de Plens, els manifestats procedents del barri de la Ribera que venien caminant des de la barriada es van aplegar unes 100 persones a les portes de Casa de Vila per manifestar la seva protesta a través de cartells portats a mà i diferents pancartes amb eslògans com: "César y Maresma mienten con su plan indecente"; Cesar y Maresma quieren hipotecar a la Ribera; "Engaños no queremos y en blanco votaremos" etc. etc. El crit més repetit era: " César escucha la Ribera esta en lucha".Desprès de protagonitzar aquests actes de protesta van intervenir diferents membres de l’Associació per mostrar i explicar breument els motius d’aquesta protesta que no serà pas la darrera. En resum: van reclamar transparència en tot aquest afer, i volen abaratir els costos que són a càrrec dels veïns, segons els quals, van manifestar que tenien pressupostades les obres per unes altres empreses alienes a aquelles que ha proposat l’ajuntament, amb un millor preu la qual cosa representa un significatiu estalvi xifrat segons les fonts consultades d’uns 18 milions de les antigues pessetes, més barat. Finalment la presidenta en una improvisada assemblea de carrer, va demanar permís per portar l’assumpte a segona consulta jurídica, un altre advocat, doncs, tenien encara fons per pugueu-ho fer. Els concentrats van donar la seva conformitat. A pocs minuts per finalitzar el ple municipal, els veïns van abandonar pacíficament i sense cap incident el lloc de la concentració, tornar al seu barri caminant.

L'AJUNTAMENT QUÈ FARÀ?

La Plataforma Anti-incineració presenta avui al registre de l'Ajuntament un escrit a on sol.licita al Consistori saber quina serà la seva postura una vegada coneguda la posició de la Generalitat . La "pilota" es troba en el terreny de l'Ajuntament i depèn de com la jugui pot variar el resultat així com el camí a seguir en la lluita.


AYUNTAMIENTO DE MONTCADA I REIXAC
SR. CESAR ARRIZABALAGA
SR. JOAN MARESMA

A principios del mes de febrero la plataforma anti-incineración de Montcada mantuvimos una reunión con el equipo de gobierno, en dicha reunión, el equipo de gobierno se comprometió:
A Solicitar a la empresa Lafarge Cementos una relación de todos lo productos que emplean en la fabricación del cemento, así como realizar una visita a la fabrica para comprobar la veracidad de dicha relación.

A pedir a la Generalitat de Catalunya los resultados de las mediciones atmosféricas que realizaron en el Colegio el Viver.

A pasarnos datos de las mediciones que esta realizando la Diputación de Barcelona desde el mes de Junio de 2007.

Hasta la fecha no hemos recibido ninguno de los datos solicitados.

También queremos comunicar que el pasado día 20 de marzo recibimos la contestación de la Generalitat a las alegaciones presentadas contra la autorización ambiental de la incineración de residuos en la Fábrica de Cementos.

Una vez repasado el documento “Proposta de resolució” nos sorprende que en el punto tercero del apartado “fonaments de dret” se reconoce que el Ajuntamiento de Montcada i Reixac NO ha emitido el informe municipal sobre las materias ambientales de su competencia, con lo que en aplicación del articulo 32.1 del Decreto 136/199 de 18 de mayo que dice textualmente “Transcorregut el termini de dos mesos sense que l’juntament hagi emès l’informe, s’ha d’entendre que aquest és favorable al projecte”.

Por lo que la Generalitat entiende que el Ayuntamiento de Montcada i Reixac aprueba de forma tácita la incineración de residuos en la fabrica de cementos Lafarge.

La Plataforma también presentará alegaciones a la mencionada Proposta de resolució, y en este sentido pedimos a nuestro Ayuntamiento que también presente alegaciones en contra, toda vez que la moción del año 1999 es plenamente vigente.

Montcada i Reixac a 27 de Marzo de 2008
PLATAFORMA ANTI-INCINERACIÓN DE MONTCADA

26 de març 2008

ENSENYAMENT, UNA CARTA D'UN EX ALUMNE

Avís a tots els pares i mares:

El dia 25 de març va començar el període de preinscripcions per primària i secundària, no cal dir que la població en el nostre municipi augmenta dia a dia i que certs plantejaments han de revisar-se urgentment.

Algú, suposo, que ha pensat en planificar a curt termini les necessitats de línies escolars i de ràtios en les diferents escoles del municipi?, escoles que pel creixement de població han d’augmentar l'oferta? . Si deixem construir, hem de planificar el que comporta això, no?

Es pot donar el cas, com ja ha passat, que veïns de tota la vida no tinguin possibilitat de matricular al seu fill o filla a l’escola del barri on viuen, perquè la demanda i l'oferta de places no s’ajusta a la realitat.

En aquest sentit molts pares en lloc de reivindicar els seus drets, opten per posar en primera opció una escola on sí creuen que tenen possibilitats de matricular als seus fills i renuncien a l’ escola del barri. No és just i per això tots els pares haurien de posar en primera opció l’escola del barri, (si és el que volen, és clar) i no deixar-se emportar per comentaris de manca de places. Ja que si no es posa en primera opció l’escola que realment vols, l’administració no serà mai conscient de la realitat.

Terra Nostra és un clar exemple d’aquesta situació i ja veureu com molts pares tindran problemes, una escola que fa uns anys disposava de dos línies per curs i que des de fa uns anys va deixar l’escola en una sola. Ara a més ha perdut espai amb la col.locació de la guarderia i aquest any el Mitja Costa és molt possible que necessiti dues línies de P-3 per cobrir realment la demanda dels pares i mares.

Serà possible que aquesta escola recuperi dues línies per curs? O bé haurem d’enviar a pares i mares que porten vivint en el barri tota la vida a una altre escola lluny de Terra Nostra?

Aquesta situació és repeteix a altres barris del municipi i això vol dir que algú no ha fet bé la seva feina o bé que en temes educatius és en el darrer en el que es pensa.

Per això tots els pares i mares heu de fer servir els vostres drets i NO heu de renunciar a l’escola del vostre Barri. Que espavili l’administració corresponent, en aquest cas la Generalitat i busqueu el recolzament de la regidora d’Educació i del consell escolar de Montcada i Reixac perquè encapçali aquesta reivindicació.

Un ex-alumne del Mitja Costa

RESSÒ a la premsa LLUITA ANTI-INCINERACIÓ

Entitats de Montcada es queixen que la Generalitat ha denegat les seves esmenes contra l'activitat de Lafarge

Després d'una nova fase d'al·legacions, el govern aprovarà l'autorització per la cimentera
El Grup de Medi Ambient-Ecologistes en Acció i diverses entitats de Montcada exigeixen a la Generalitat que denegui l'autorització de l'activitat a la cimentera Lafarge, després que Medi Ambient hagi rebutjat vint al·legacions que havien presentat per evitar que l'empresa rebés permís per continuar la producció. Tant aquest grup com la Plataforma Antiincineració de Montcada presentaran més esmenes. En una ponència a l'abril, la Generalitat aprovarà el redactat final de l'autorització.

En una ponència ambiental que es farà el mes vinent, i després de la nova fase d'al·legacions, la Generalitat aprovarà el redactat final de l'autorització d'activitat de la cimentera Lafarge a Montcada, un permís que és un requeriment d'una llei del 1998, segons recorda un portaveu del Grup de Medi Ambient de Montcada-Ecologistes en Acció de Catalunya, Manel Borrell. La seva entitat i catorze grups veïnals i socials més, partidaris del trasllat de l'empresa, es queixen que la Generalitat ha rebutjat la vintena d'al·legacions que havien presentat i diuen que el govern català no reconeix ni la «gran proximitat» d'alguns barris amb la cimentera, ni els 90 anys de «greu contaminació» de la fàbrica ni «els resultats d'estudis científics», que segons diuen demostren que a menor producció de la cimentera, menys malalties respiratòries i morts. Les entitats asseguren que la Generalitat respon amb mesures i controls que «no solucionen el dany a la salut». A banda de presentar al·legacions dilluns que ve, aquestes entitats insisteixen que cal que la Generalitat denegui l'autorització de l'activitat i que l'Ajuntament també ho reclami al ple d'abans de final de mes. Fonts municipals van informar ahir que avui es pronunciaran sobre l'afer.

LA PLATAFORMA, TAMBÉ
Mentre que el moviment del Grup de Medi Ambient va al·legar contra «tota» activitat de Lafarge, les 40 entitats integrades en la Plataforma Antiincineració de Montcada (on també en repeteixen algunes del primer grup) van presentar esmenes contra part de la proposta d'autorització, i van focalitzar la queixa en el perjudici per a la salut provocat per la utilització de llots d'aigua, cendres o escòries i altres materials en la producció (ho anomenen valorització material i implica la barreja de materials amb ciment, diferent de la valorització energètica o incineració). Un dels seus portaveus, José Luis Conejero, va queixar-se que la Generalitat hagués rebutjat un estudi que detectava contaminació de CO2 i de partícules de diàmetre inferior a 10 micres en mesuraments en una escola del barri de Can Sant Joan, amb l'argument que mesurar-ho durant tres mesos era «poc temps». Així, la plataforma també presentarà al·legacions. Tot i que la Generalitat va anunciar al febrer que ajorna 18 mesos la crema de combustibles alternatius (com ara llots de depuradora) a la cimentera, la plataforma prepara una manifestació al 29 de maig i diu que té 6.000 firmes d'opositors.
Segons la Generalitat, l'autorització per incinerar (o valoritzar l'energia) està supeditada a mesures ambientals i controls d'emissions i immissions que es faran durant 18 mesos. A més, el pla de millora de la qualitat de l'aire de la Generalitat també imposa mesures a Asland, com ara la instal·lació de filtres.
És còpia de la notícia de Mar Carrera publicada en El Punt , 26.3.08.
(Foto : C.A.F)

AHIR A LA PORTADA DE "A FONS VALLÈS"


NOSALTRES, ELS CIUTADANS I CIUTADANES VOLEM UNA MILLOR SALUT PER A TOTHOM. APOSTEM, ARA PER ARA, PER UNA CONTUNDENT "PLANTADA" PER PART DELS NOSTRES REPRESENTANTS POLÍTICS, I PERQUÈ MANIFESTIN: NO¡ ALS PROJECTES DE LA GENERALITAT, PER CREMAR RESIDUS A LA CIMENTERA LAFARGE-ASLAND...¡¡¡
PLANTEM CARA A UN PROJECTE QUE NO ENS BENEFICIA!.
INCINERACIÓ? NO ¡... GRÀCIES....!

25 de març 2008

MANIFESTACIÓ / A.VV. Avda.LA RIBERA

LAS CUENTAS CLARAS
¡BASTA YA DE COACCIONES!

DÍA: 27 DE MARZO 2008 MANIFESTACIÓN CONCENTRACIÓN C/ LEVANTE 10 A LAS 19:00 HORAS (JUEVES)

Los vecinos de la Ribera nos sentimos engañados y coaccionados de cómo se esta llevando todo el proceso de gestión del plan de barrios por éste Ayuntamiento.

El Ayuntamiento nos engaña a los vecinos de la Ribera, diciéndonos que nos acerquemos por la oficina del Centro Cívico para recoger el “presupuesto” de las obras de nuestros edificios, y nos encontramos con la sorpresa que si no aceptamos por anticipado las obras no nos dan el presupuesto.

¿Cómo podemos aceptar los vecinos unas obras que no sabemos su coste ni las intervenciones que se van ha realizar?

Estas prácticas tan oscuras nos dejan completamente indefensos a los ciudadanos/as con la administración. Parece mentira que estemos en democracia, estas practicas nos recuerdan otros tiempos.

Los vecinos de la Ribera si que estamos de acuerdo con hacer las obras y la instalación de ascensores, lo que no nos cuadra, es que tengamos que pagar el 30% por encima de las subvenciones adjudicadas para los edificios ya que estas cantidades superan dos veces más que la subvención de las partidas económicas que hay para los edificios.

El Ayuntamiento con esta práctica de ocultismo, obliga a endeudarse a los propietarios, con unas cantidades que no conocen y sin saber si las reformas que van a realizar son todas las necesarias o por el contrario, dentro de unos años tendrán que afrontar nuevos gastos en sus edificios.

Desde la, Asociación de Vecinos llevamos mucho tiempo denunciando los procedimientos que esta realizando el Ayuntamiento con el plan de barrios. La falta de transparencia e información nos lleva a manifestarnos, para decirles alto y claro que:


LOS VECINOS DE LA RIBERA, NO ACEPTAMOS MAS COACCIONES

QUEREMOS PRESUPUESTOS CLAROS Y DEFINITIVOS

¡ PLAN BARRIOS SI ! ¡ INJUSTICIAS NO !


AVV. Avda. LA RIBERA. N I F G 60506839 - C/ Cuenca nº 8 bajos 2ª (Local ) - CP 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Teléfono: 935648788 – Correo electrónico:
avv.avda.laribera@hotmail.com - web portal: http://avlaribera.montcada.cat/


Presentació de l'assemblea de joves de Montcada i Reixac

dissabte 29 de març

Xerrada dels 300 anys; a les 19.30 h

sopar de la terra, a les 21.00 h (4€)

concerts a les 10.00h

EBRI KNIGHT

IGITAIA

MALESTAR SOCIAL

ÍTACA

a l'ABI, carrer Colon, núm 5

Montcada i Reixac

S'arriba amb renfe: parades Montcada i Reixac o Montcada i Reixac Manresa

nit bus: N3

24 de març 2008

AVANÇAMENT DE DADES...SOBRE LES CAUSES DE MORTALITAT A MONTCADA


Montcada Confidencial està recollint dades sobre les causes de mortalitat en el nostre municipi. Aquestes dades les volem ampliar i comparar amb altres municipis del nostre entorn, així com en poblacions que tinguin un número d'habitants semblant al nostre poble.

Cal anunciar, que existeixen pocs estudis publicats d'aquest tipus (*), i que l'estadística sols la controla la Generalitat de Catalunya a traves del Departament de Salut. És tardarà un temps per poder disposar de dades significatives, doncs, la Generalitat sols respon a peticions que prèviament s'han de justificar la finalitat i perquè es volen fer servir, resumim: només ho poden sol·licitar els organismes oficials.

Creiem interessant que tothom conegui les dades que disposem referides a Montcada. En el nostre poble es parla molt de les malalties pulmonars (al·lèrgia, asma, càncer, bronquitis, MPOC (1), etc), per la qual cosa creiem oportú donar a conèixer les xifres sobre les defuncions per causa de diverses malalties lligades al sistema respiratori.

Les dades que fem públiques són res més que uns números freds, no es poden treure conclusions de si són moltes, poques o estan en la mitjana d'altres poblacions. Afirmacions que sí, es podrien començar a fer quan es puguin comparar amb altres dades de població igual a la nostra.

ESTUDI QUINQUENNAL: 2OO1-2005- MONTCADA I REIXAC (2)

Defuncions totals : 1037

A causa de malalties sistema respiratori, com: bronquitis, asma, MPOC i altres: 122 (11’76% )+ per càncer de pulmó: 72 (6.94 %) que fan un total: 194 (18.70%)

Per altres causes (cardi – vasculars, cervell - vasculars, endocrínes, genitores urinàries, mentals, i altres... + càncers - laringe, Hogdkin, pròstata, fetge, mama, colon, etc, etc) : 843 ( 81.29 % )
, 28 de les quals per accident ( laboral i circulació).
Notes:
(1) La curació de la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC) no és possible. Es manifesta principalment a partir dels 60 anys, malgrat que cada cop apareixen casos en edats més primerenques. Molts dels casos van lligats principalment a una combinació de factors com: fumar, unit a un ambient persistent de gran quantitat de pols en suspensió que molts cops es manifesten en zones altament industrialitzades. Els símptomes és fan present molt abans (tos expectoració matinera, etc) però molts ho associen al principi d'envelliment quan en realitat és el resultat de ser durant molts anys fumador + la contaminació ambiental persistent.

(2) Les dades surten de documents oficials als quals ha tingut accés M.C.
Agraïm, el suport i la tasca que han fet un grup d’estudiants de la Universitat Pompeu Fabra en un treball de recerca.
-----------------------------------

(*) Existeix un Atles de Mortalitat a Catalunya, elaborat per la Universitat Pompeu Fabra juntament amb la Fundació Jaume Bofill que es va presentar el desembre del 2004 i entre altres coses afirmava el següent :

".............Si bé a Catalunya la mortalitat entre homes i dones respon a patrons geogràfics diferenciats, uns a la zona sud-oest i altres a la litoral, el risc de mortaldat en tots dos sexes coincideix a incrementar-se a la ciutat de Barcelona i a les comarques del voltant, com el Vallès Occidental i Oriental, Osona i Garraf."

A qui li pugui interessar, facilitem l'adreça següent:
http://www.iconcologia.net/catala/girona/index.htm

Hi ha un estudi (cal entrar a l’adreça més amunt especificada i "clicar": Memòria 2004) de la província de Girona , elaborat per ICO ( Institut Català d'Oncologia) que amb tot luxe de detalls, s'inclou per comarques. Pública totes les causes de les defuncions de l'any 2001.

REFLEXIONS EN VEU ALTA, D'UN JOVE MONTCADENC (carta que publiquem)

En paraules de Joan Fuster: "la política, o la fas o té la fan".

Miro amb certa nostàlgia fotografies i pintures de la Montcada de finals de segle XIX i principis del XX; en aquells moments encara faltaven 100 anys pel meu naixement, els meus avis encara vivien a Múrcia, Montcada era una vila agrícola i d'estiueig.

No sóc fill de Montcada i Reixac ja que vaig venir als pocs anys de néixer, però amb el pas dels anys he anat aprenent a estimar-la. Els primers anys de viure a Montcada van ser difícils, veia Montcada com una vila fosca i gris, on les grans indústries (Asland, incineradora) i els polígons industrials ocupaven gran part de l'extensió del municipi, uns carrers estrets i bruts, fora de determinats carrers el teixit comercial i associatiu era inexistent. Amb el pas dels anys he descobert racons insòlits que creia impossible que existissin en una vila industrialitzada com Montcada: la Casa de les Aigües, Reixac, les mines del Turó, cases modernistes com casa Larratea, fonts naturals d'on brollava aigua...

Faig l'esforç d'imaginar-me una Montcada moderna sense perdre l'essència d'un segle endarrere: Carrers amples i nets, un patrimoni arquitectònic ric i ben conservat, un associacionisme i comerç local que fossin el motor de la vila, un entorn natural idíl·lic amb un aire net. Res de tot això ja és possible, només és fruit de la meva imaginació.

No obstant els montcadencs i montcadenques estem demostrant any rere any que volem ser millors per viure millors. El concepte 'creixement sostenible' sembla ser que mai ha passat pel cap de cap batlle en el darrer segle. El poble de Montcada s'ha hagut de defensar sol moltes vegades de les agressions patides i en els últims anys la cosa va a més.

Cal, doncs bastir una alternativa, un projecte seriós, on quedi definit el model de ciutat que volem i treballem honestament per aconseguir-ho. Els partits porten 10 anys demostrant la seva inoperància tant a nivell nacional com municipal: ja sigui, perquè serveixen els interessos de partit o perquè avant posen l'enriquiment econòmic al servei pel qual han estat escollits. És el moment d'una candidatura ciutadana independent dels partits.

Fins quan aguantarem l'expoli i la prepotència dels nostres governants? Jo ja estic cansat i disposat a treballar per posar-hi remei. Algun valent més ronda per Montcada i Reixac?
Tot està per fer i tot és possible.
"Vladímir Ilitx Uliànov"

23 de març 2008

SOSPITÓS SILENCI

Amb el prec que em publiqueu l'escrit.

Sóc un seguidor de les vostres pàgines, segueixo amb interès i preocupació el debat obert sobre si finalment s'autoritzarà incinerar residus a la Cimentera Lafarge.
Us envio aquestes línies, perquè tothom tingui present com actua l'Ajuntament, tinc la impressió que des del primer moment ja va donar el seu vist i plau al projecte. És la meva interpretació en comprovar que deixa passar l'ocasió quan te l'obligació de dir la seva. Ara començo entendre aquesta actitud tant poc bel·ligerant davant d'un projecte que pot afectar al nostre futur, la complicitat a favor d'uns, ha quedat en evidència.
Sinó com s'ha d'interpretar el que segueix ara? :

"Informes preceptius
32.1 L'ajuntament, en el termini màxim de dos mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud, ha de trametre a l'OGAU(*) un informe sobre tots els aspectes de l'activitat que afecten temes que són de la seva competència i, com a mínim, sobre els aspectes relatius a sorolls, vibracions, escalfor, olors i abocaments al sistema de sanejament o clavegueram municipal. Aquest informe té caràcter vinculant. Transcorregut el termini de dos mesos sense que l'ajuntament hagi emès l'informe, s'ha d'entendre que aquest és favorable al projecte. "

És una còpia, de l’article 32 del Decret de Medi Ambient publicat al DOGC, publicat 21/5/1999 , número 2894, que fa referència al Reglament General de desplegament de la Llei 3/1998 Intervenció Integral de l'administració Ambiental. Llei sota la qual l'Empresa Lafarge ha fet la seva sol·licitud.

Lafarge Cementos, SA va presentar la seva sol·licitud el 17/10/2007, segons consta en el DOGC nº 4989 . L' Ajuntament disposava de dos mesos per presentar l'informe "vinculant" com també si calia les corresponents al·legacions.

L’Ajuntament de Montcada i Reixac no va fer ni una cosa ni l'altre, el seu "sospitós" silenci, s'entén que està a favor del projecte i la Generalitat així ho ha entès.

Voldria donar el meu suport a La Plataforma Anti-incineració i demanar-li que perseverin en la lluita , malgrat la incompetència dels nostres representants polítics.

Gràcies.

S.B.C (Pla d'en Coll)

22/3/08

(*) OGAU (Oficina General d'Administració Ambiental Unificada), és l'organisme que centralitza tots els tràmits.

AQUEST POST, ARA, TORNA A SER MÉS REAL:ELS SOCIALISTES MENTEIXEN...¡


Els socialistes locals publiquen en la seva revista electoral "Mira!" entre altres, una notícia enganyosa i que està més en la línia de la desinformació que no pas de la informació.

El titular de referència ho diu prou clar. En les línies posteriors, sota el titular, es diu una de freda i una altra de calenta. Tot plegat amb una ambigüitat intencionada i de mitges veritats.

Això no és informar senyors socialistes, això es voler tapar quelcom d’allò, que finalment és farà, d’ací a 18 mesos o bé abans, cremar els residus alternatius, entre altres.

Ja se sap, per eleccions: cal tapar-se les vergonyes.

El titular que l’escau seria aquest " Lafarge no utilitzarà, de moment, combustibles alternatius..."

22 de març 2008

!!! TOT ÉS UNA FARSA ¡¡¡

Per fi la Generalitat s'ha dignat a contestar sobre les al.legacions presentades per la Plataforma Anti-Incineració de Montcada i altres entitats del nostre poble.

I finalment, ho han fet: "DESESTIMANT-LES TOTES". En un llarg escrit de 75 pàgines, que es pot sintetitzar amb unes poques línies:

L'autorització que ha sol·licitat l'Empresa Lafarge compleix tots els requisits legals hi està dintre de la via de gestió admesa en el Catàleg de Residus de Catalunya, afegeix també que incinerar residus és una "prioritat" del Departament de Medi Ambient, la valorització energètica dels residus està contemplada dins del Pla que estableix fer servir els forns de les cimenteres per aconseguir el fi desitjat i que compleix tots els requisits que el Pla Nacional d'Aplicació del Conveni d'Estocolm va aprovar el Consell de Ministres en data 2/2/2007 sobre el tractament de residus.

Sobre el que pot representar la incineració de residus amb continguts de contaminats orgànics persistents (COP) la Generalitat ens diu: Que s'aplicarà en tot el procés d'incineració totes les millors tècniques disponibles ( MTD) i les millors pràctiques mediambientals (MPA).

Tal com ja va avançar en un comunicat de premsa, La Generalitat ens recorda que Lafarge no pot iniciar les operacions d'incinerar fins que no s'hagi resolt un període de proves i que compleixi una sèrie de requisits específics. L'empresa només podrà iniciar les activitats sol.licitades sempre i quan disposi d'un pronunciament favorable del control que s'ha d'efectuar al llarg de 18 mesos en altres plantes cimenteres de Catalunya.

Aquí hi trobem una contradicció en l'escrit, ja que per una banda es deixa clar que no es pot començar l'activitat (en el supòsit positiu) abans de 18 mesos i per altra banda ja s'avança que es pot autoritzar a l'empresa a incinerar per un període de 6 mesos la quantitat de 35.000 tones de residus, això si, sota l'apartat codi de gestor PROVA. Desprès que prèviament puguin també, recepcionar 191.000 tones de residus . ¿ En què quedem, les proves a on es faran? . De que serveix dir que s'ha d'esperar 18 mesos els resultats de unes proves si des de el primer moment s'autoritza a incinerar, perdò, ells en diuen valorització energetica? . Tot l'escrit esta direccionat a un sol objectiu que s'ha de cumplir i ni remotament pensen que res ha d'obstaculitzar la decissió que ja fa molt temps han decidit :el que s'incinerin residus a la Fca Lafarge.

Altres punts que és convenient conèixer, aquests:

1º. La Generalitat diu que disposa d'un informe favorable de l'Agencia de Protecció de la Salut, però en l'escrit no s'adjunta.
2º. La Generalitat confirma que té constància d'un Certificat de 9 de Novembre del 2007 sobre la Moció per excloure la incineració de residus als forns de la cimentera emès per l'Ajuntament de Montcada, però en l'escrit no fa ni una sola referència a la seva importància.
3º La Generalitat aprova l'autorització ambiental sense tenir present l'informe municipal sobre les matèries ambientals de la seva competència. L’escrit és limita a dir: Que l'Ajuntament de Montcada no li ha tramès l'informe.

Amb aquesta resposta sembla que queda clar que el Departament de Medi Ambient no està disposat a perdre temps, hi passa de l'informe municipal, que hauria de ser vinculant, doncs, té un valor polític indubtable. Una altra cosa seria que s'aprovés l'expedient per "silenci administratiu" del nostre Ajuntament.

Resumin el sentit de l'escrit :

ES PASSEN PEL FOLRE TOTES LES RECLAMACIONS DEL POBLE DE MONTCADA I ENS DIUEN QUE ESTIGUEM TRANQUILS, JA QUE S'APLICARAN TOTES LES MESURES DE SEGURETAT PER LA NOSTRA SATISFACCIÓ. I ENS AVISEN QUE LA "PRIORITAT DEL PROJECTE" ESTÀ PER SOBRE DE QUALSEVOL DECISIÓ POLÍTICA LOCAL.

Ara hi ha 10 dies por poder presentar noves al.legacions, cosa que amb tota seguretat farà La Plataforma Anti-Incineració després d'estudiar amb calma aquest llarg escrit que ha rebut el passat 19 de Març.

Seguirem lluitant…..

Seguirem informant…….

PLATAFORMA ANTI - INCINERACIÓ DE MONTCADA I REIXAC

21 de març 2008

UNA CARTA PUBLICADA A: "el PERIODICO"


eL PERIODICO/ Opinió; edició del 20 de març de 2008
"Cartas de los lectores"

Enfermedades en el gueto de Montcada.
Dice el diccionario que gueto es una zona del extrarradio de una ciudad donde viven minorías "marginadas por el resto de la sociedad". Esto es Montcada. La Generalitat sabe que esta ciudad está atravesada por autopistas, dos líneas de ferrocarril, una carretera nacional, otras secundarias y miles de vehículos que circulan diariamente. Además, tenemos un parque de reciclaje de basura, una depuradora, una cementera, una fábrica de pinturas y tintes y varios vertederos. Por si esto fuera poco, está previsto que se incineren aquí lodos de depuradoras, harinas cárnicas, neumáticos usados, residuos urbanos y farmacéuticos y aceites. A 100 metros de las viviendas hay un depósito de chatarra. Aunque en el término municipal existen cinco polígonos industriales, se van dando más permisos para colocar lo que nadie quiere.La Generalitat sabe que en esta población tenemos el mayor índice de enfermedades --alergia, asma, cáncer y bronquitis de todo tipo-- de Catalunya. Es fácil de comprobar dando un paseo por el lugar y respirando los olores que flotan en el ambiente. La solución está en las manos del Govern. Puede arreglarlo, o puede construir un horno crematorio como los de los nazis y entonces el panorama será completo. Sé que esto no preocupa lo más mínimo a la Administración, pero quiero que al menos lo sepan los ciudadanos. Los 50.000 habitantes de Montcada i Reixac únicamente aspiramos a vivir dignamente. Hemos hecho manifestaciones, pero nunca hemos cortado ni autopistas, ni carreteras, ni líneas de tren. Esto demuestra que somos muy civilizados. De momento.
Pedro Bañó Galeano
Montcada i Reixac

20 de març 2008

RAMON SÁNCHEZ (ICV) renuncia a seguir de regidor.

Ramon Sánchez Collado, elegit per la coalició ICV-EUíA a l’Ajuntament de Montcada i Reixac, renunciarà a la seva acta de regidor en el proper Ple del Consistori. Així ho ha fet saber als seus companys de partit com també a l'Ajuntament.
Ramon Sánchez és regidor( ICV) des de l’any 2003. Va ocupar fins l’any 2007 la Regidoria de Relacions amb Entitats Públiques. Actualment el seu grup polític es troba a l’oposició.

Degut a problemes de salut va renunciar per encapçalar la llista electoral que la seva coalició volia presentar en els comicis del maig del 2007, lloc que va guanyar després d'unes primàries d'ICV.
Malgrat que oficialment es justificarà la renuncia “per motius personals”, aquest anunci ja feia temps que era domini de rumors, doncs, aquest edil no parava de rebre “pressions” perquè renunciés al càrrec cosa que finalment farà. Com sempre, el temps acabarà per posar llum i aclarir els fets i motius d'aquesta marxa del Consistori.

Ramon Sánchez tornarà al seu antic lloc de treball, com a Cap de la Brigada de la plantilla de l’Ajuntament i que des de fa molts anys, sempre ha estat inscrit dins dels Serveis Municipals, on ha desenvolupat diverses tasques de responsabilitat. Degut a la seva incompatibilitat, disposava des de l’any 2003 d'una excedència laboral .

Si tot va com està previst el seu lloc l’ocuparà l'5è de la llista: Laura Campos Ferrer ( ICV).
(foto: ICV (campanya electoral de 2007) de Laura Campos i Ferrer)

18 de març 2008

LA POL.LUCIÓ segons ANGEL CASAS


El periodista Àngel Casas surt avui dimarts 18-3-08 a La Vanguardia, a les pàgines salmó ("Vivir", pàg 9).
Parla del lloc on viu, Sant Just Desvern. A l'apartat "lo peor" diu:

Para Àngel Casas, lo peor de Sant Just Desvern no está en el pueblo, sino entre Sant Feliu de Llobregat y Molins de Rei. "Es la fábrica de cemento Cemex, porque el viento nos trae su polución. Es un polvo resinado y denso que se incrusta sobre los coches y se necesitan productos especiales para quitarlo. Aseguran que no es nocivo para la salud, pero está por ver lo que nos puede pasar tras tantos años respirándolo".

Nota. A l'amic Angel Casas:
A Montcada, després de 90 anys, ja coneixem les conseqüències !!
Els veïns de Montcada portem la tira d'anys denunciant el mateix. El programa de TVE1 " España en directo" es va fer ressó de la mateixa denuncia , es pot veure el vídeo a : http://mirairenet.blogspot.com/

17 de març 2008

CARTA, OPINIÓ D'UN INTERNAUTA QUE SEGUEIX EL NOSTRE BLOG

El fenómeno de las Plataformas

Un ejemplo reciente de la efectividad de las demandas vecinales ha sido la Plataforma en Defensa de la Terra Alta, dónde este fin de semana se ha llevado una votación vecinal para decidir si o no a la instalación de un parque eólico en la serra dels Pesells a Horta de Sant Juan (Terra Alta). Ganando finalmente el voto vecinal del No y forzar a “su ayuntamiento” a hacer marcha atrás y plantar cara a la empresa que ya se frotaba las manos ante un morrocotudo negocio de poner “hélices” en un paisaje ancestral, único en una Catalunya cada vez más acorralada y desprotegida por mantener su riqueza natural: las montañas.

En este punto me vienen a la memoria desde el ámbito local de Montcada, si todos esos planes urbanísticos hoy en ejecución, como la Zona 21, debieron o tuvieron que ser consultados previamente por aquello de “la salud democrática” y la transparencia que tanto se llenan los politicos de proclamar en épocas de elecciones y en impresos programáticos. Todo eso, pasadas las campañas de elecciones, son agua de molino.

Qué esta pasando en estos últimos años? las plataformas estan creciendo “como enanos” principalmente en ayuntamientos de izquierda, tambián nacionalistas, etc. Acaso estamos asistiendo a la inoperancia de aquello que en la edad alta de la dictadura franquista se multiplicaron y proliferaron como las setas: las asociaciones de vecinales.

Hoy no hay ninguna duda, son las plataformas las han tomado el relevo a las inoperantes Asociaciones de Vecinos (con algunas honrosas excepcionalidades) toman, como decía, las iniciativas vecinales en cuanto algo o alguien amenaza los intereses generales de la vecindad.
Los ayuntamientos en vez de mostrarse transparentes se han convertido en opacidades en una gestión que aún contando con el voto ciudadano no sigue los pasos a las demandas de sus vecinos, han vuelto su cara a los intereses económicos y empresariales, vean sino cuando Montcada ha estado tan proclive a constructoras y promotoras... “Cuando el río suena agua lleva”.

En Montcada ya han tomado la iniciativa la formación y organización de diversas plataformas y por lo que se esta viendo y demostrando no creo que acaben, todo lo contrario, creo que surgirán más, a menos que los “ayuntamientos ” reaccionen y se pongan las pilas, cosa que sinceramente no creo, puesto que parece que el conjunto de la clase política haya abandonado uno de sus principios fundamentales: estan en un mar, en naufragio de ideas, de ética y de ideología.

Necesitamos una Montcada verde y no un largo eslogan de intencionalidades que solo sirven para querer y no poder. Hace falta coraje y enfrentarse ante los cantos de sirenas de promotores y “benefactores” que sólo buscan su provecho.

Ciertamente estamos inmersos en una crisis de valores, lo que estamos haciendo con nuestra Madre Tierra es una aberrante realidad de una sociedad desequilibrada, dónde unos cuantos siguen teniendo todo y una inmensa mayoría les falta de todo.

Resumen: estamos ante un Mundo muy mal cuidado y muy mal repartido. No es de extrañar que sea el siglo de las ONG’s, de los movimientos ecologistas y de las plataformas vecinales, todo ello no es una casualidad, sino una realidad de un Mundo en crisis, en profunda crisis, a menos que las plataformas, las ONG’S, etc. tomen cada vez más y más, la senda de la lucha para poner coto a tanto despropósito. La ciudadanía tiene la palabra.

(seudónimo) ABEL

Sabies què....?
TOT DEPÈN DE VOSTÈ, SENYOR ALCALDE: INCINERAR, SÍ o NO...?

Sabies què … la decisió del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, d'ajornar 18 mesos l'autorització d'incinerar residus a les cimenteres va ser una decisió prèviament pactada amb les alcaldies de Sant Feliu i Montcada?


Sabies què…. el Departament de Medi Ambient va anunciar-ho molt abans a la direcció de Lafarge ja que es veien obligats a contestar la sol·licitud d'autoritzció feta el mes d'octubre del 2007 per no caure amb silenci administratiu?


Sabies què …. tirar endavant aquest projecte depèn ja exclusivament de la postura que prengui l'Ajuntament en l'informe que ha de fer?


Sabies què....ha sorprès la magnitud de l'oposició de la ciutadania al projecte d'incinerar residus, fet que la Generalitat i Ajuntament esperaven fos més minoritari?


Sabies què… fonts properes al Conseller Sr. Baltasar en comprovar el rebuig creixent que hi ha sobre aquesta problemàtica, han manifestat: si ens diuen que NO, s'acaba tot, cosa que confiem no passi; ara més que mai, és imprescindible la complicitat de l'Ajuntament de Montcada i Reixac envers el projecte ?

16 de març 2008

Més sobre la Zona 21.

On són les voreres del carrer Canigó i Molina?
Segons consta en la memòria sobre el projecte de la UA1 que l'empresa Hercesa ha fet i que l'ajuntament ha acceptat, els carrers Canigó i Molina no tindran voreres:

"Reurbanització dels carrers Molina i CanigóL’amplada dels carrers Molina i Canigó està consolidada pels límits de parcel·les dels habitatges ja existents. L’amplada és aproximadament de 8m.El vial tindrà una secció a nivell, amb única plataforma i amb voreres asimètriques.
Les dimensions de cada part de la secció venen definides a continuació:Vorera de 1,40m + Calçada de 3m + Aparcament de 2.1m + Vorera de 1,5mLes pendents transversals del carrer són entre un 1-2% a les voreres i un 2% a la calçada i aparcament. El punt baix de la secció es situa entre l’aparcament i la calçada, per on transcorre la rigola.
Al ser una secció amb única plataforma, les parts de la secció es diferencien en funció del tipus de pavimentació (dimensions, textura, colors, col·locació) i les peces de confinament.En la vorera més ampla es preveu la col·locació de l’enllumenat."
Així doncs els carrers i les voreres estaran al mateix nivell amb la única diferència d'una capa de pintura de diferent color o canvis en la pavimentació...
Si actualment tenim voreres com és que amb el nou projecte (que teòricament serviria per millorar) ens les treuen?Amb uns carrers que en el futur tindran un transit intents degut a la construcció d'aproximadament un centenar d'habitatges, com poden prescindir de voreres? Com estaran segurs els peatons caminant al mateix nivell que els cotxes?

L'explicació és fàcil... fer voreres costa diners! I els d'Hercesa no estan disposats a gastar diners en els nostres carrers.

Un gol d'Hercesa a l'Ajuntament? potser si... però l'Ajuntament s'ho hauria de fer mirar... els d'Hercesa ja van guanyant per golejada i seria bo que l'Ajuntament comencés a remuntar.

Jordi.

www.zona21montcada.blogspot.com

15 de març 2008

COMUNICAT AMPA i CONSELL ESC. / IES M.MIRÓ

La Comissió de seguiment per a la construcció del nou institut creada per l’AMPA i el Consell Escolar de l’IES Montserrat Miró i Vilà manifesten el següent:


Al cap de gairebé 3 anys que la Generalitat, vista la precarietat del centre, anunciés la construcció d’un institut nou, estem satisfets de la decisió presa per l’Ajuntament de cedir uns terrenys, que finalment han resultat ser les pistes d’atletisme.

Lamentem, però, els gairebé 3 anys de retard amb què arriba. I és que l’Àrea Territorial de l’Ajuntament ha mantingut, fins ara, que la superfície de les pistes era de 5.000 m2 aprox., insuficients per a un centre que ha de tenir 4 línies d’ESO i 3 de batxillerat. Ara s’ha verificat que les pistes passen dels 9.000 i que, per tant, s’adeqüen a les dimensions que exigeix la Generalitat (8.000-10.000 m2) per construir un centre d’aquestes característiques.

L’Ajuntament, per poder efectuar la cessió del domini dels terrenys a la Generalitat, ha de formalitzar una sèrie de requisits que a hores d’ara encara estan pendents.

La voluntat de la Generalitat és que el curs 2010-2011 el nou Institut ja entri en funcionament, per a la qual cosa és imprescindible que l’Ajuntament faci efectiva la cessió com més aviat millor.

Montcada i Reixac , 13 de març 2008

AVÍS ALS VEÏNS DE CANT SANT JOAN

Segons ha pogut saber Montcada Confidencial la zona que deixa lliure l'empresa Traymas (més coneguda com el dipòsit de ferralla de Can Sant Joan) i que són de propietat de l'Administració d'Infraestructures Ferroviàries (Adif), serà ocupada amb tota probabilitat per ubicar una bona part dels serveis de manteniment d'aquesta empresa que actualment ocupen una part dels terrenys de l'estació de Sant Andreu Comtal.

Així ho ha fet saber la direcció d'Adif en una reunió que va tenir amb el Comitè d'Empresa dels treballadors de la zona de Barcelona Nord.

La data de trasllat es preveu que sigui en el transcurs d'aquest any i l'empresa ha avançat que també es traslladarà una part important dels magatzems que estan actualment a zona de Sagrera (material ferroviari de tots tipus entre altres, una gran quantitat de travesses "creosotades" que es guarden en el dipòsit d’aquest lloc) .


El trasllat és degut a què la zona on estan actualment es veurà afectada per les obres del TAV.

Recordem que aquest espai quedarà lliure en els propers dies degut a la marxa forçosa que s'ha vist obligats els propietaris del dipòsit de ferralla, desprès d'una lluita veïnal que varen protagonitzar els veïns de Can Sant Joan.


Si es compleix tot el previst, l'activitat en la zona es veurà incrementada i caldrà demanar o desitjar que en qualsevol cas no augmenti la contaminació acústica, uns dels motius pel qual l'Empresa Traymas va tenir que marxar.

14 de març 2008

UN DIA QUALSEVOL al c/ CANIGÓ

El vídeo ha estat enregistrat des de les 14:30 a les 18:30 i n'hem fet un resum d'un minut i escaig.
Es pot veure el la pols que generen els camions d'Hercesa i el soroll que fan. Teniu en compte que només és un resum i encara se li haurien de sumar els cotxes dels veïns i dels obrers, les excavadores etc etc... Un cop us en feu a la idea, sumeu també els camions que passen pels matins i tot això ho multipliqueu per 5 dies... i si voleu continuar sumant multipliqueu els mesos que portem patint les molèsties des de que van començar les obres...


http://www.zona21montcada.blogspot.com/

FISCALIA ANTICORRUPCIÓ ..... imputat el Sr. Antoni Jiménez

La fiscalía anticorrupció cita com imputats a l'ex-alcalde de Llavaneres i un ex-regidor per un conveni urbanístic

L'acord preveia canviar una llar d'infants privada per solars públics i per fer-hi pisos

(Notícia de Ll. Martinez. Sant Andreu Llavaneres)

La fiscalia anticorrupció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha citat com a imputats l'ex-alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, Víctor Ros (PP) i l'ex-regidor Antoni Jiménez (PSC) per aclarir si hi ha irregularitats en un conveni urbanístic. L'acord havia de permetre a l'Ajuntament adquirir una llar d'infants privada i fer-la municipal. A canvi, el consistori cedia als propietaris de l'escola bressol quatre parcel·les perquè hi fessin habitatges privats.

A banda de l'exalcalde i l'exregidor, també consten com a imputats el secretari de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres i el responsable de l'àrea d'Urbanisme. La fiscalia anticorrupció ha encarregat aquesta investigació al cos especial contra delictes econòmics de la Guàrdia Civil. De fet, ahir al matí una patrulla d'aquest cos es va desplaçar fins a l'ajuntament per lliurar les citacions oficials i per informar que dilluns s'hauran de presentar a la seu que la Guàrdia Civil té a Sant Andreu de la Barca............

La notícia surt publicada en l’edició d’avui del diari "El Punt" ( Maresme) , per més informació :

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2771243

El Sr. Antoni Jiménez Gómez , va ser durant molts anys director de l’àrea d'urbanisme de Montcada així com responsable de l’empresa municipal Montcada Optima , responsabilitats que va deixar fa ja uns mesos per passar a treballar a una entitat privada. Durant últim mandat de Cèsar Arrizabalaga ( 2003-07) va compaginar les seves tasques a Montcada amb la responsabilitat de formar part de l’equip de govern de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres , era regidor d' urbanisme, motiu pel qual ara és citat com imputat arrel d'una denúncia que va presentar el regidor de l’Ajuntament de Llavaneres Sr. José Ruiz el 21 de setembre 2007 , denúncia que el mateix regidor va ampliar el mes de gener del 2008.

La incompetència d'Hercesa altre cop


Altre cop amb els d'Hercesa.... si fa uns dies van rebentar uns cables d'electricitat de 25.000 KW i van deixar sense llum bona part de Terra Nostra i sense servei les Rodalies de RENFE, avui a mig matí l'han tornat a "espifiar".Ahir entre les 10.00-11.30 van rebentat les canonades d'aigua potable en la intersecció del carrer Molina i el carrer Sant Jeroni.A afectes del veïnat això vol dir que no van tenir aigua fins que es va reparar les canonades. Els d'Aigües de Barcelona van dir que ja hi havien operaris treballant-hi i que acabarien sobre les 16.00 h. però vam trigar a veure'ls. Els que si que hi eran, els operaris d'Hercesa continuant fent els forats pel clavegueram.Ja ho vam denunciar fa uns dies i ara ho tornem a repetir.... els d'Hercesa no disposen dels plànols dels serveis del barri? Si nosaltres els tenim, com és que ells no se'ls miren?Fa uns dies va ser l'electricitat, ara l'aigua... només ens queda el gas....... i seria "interessant" que amb això no la caguessin...... pel nostre bé i pel bé dels treballadors de l'obra.A veure com acaba això, però fins al moment ningú no reacciona i els veïns l'únic que ens queda és protestar i creuar els dits per a que no hi hagi cap més desgràcia.
L'Ajuntament està a sobre, però els d'Hercesa no reaccionen!!!

(notícia enviada per una veïna afectada)

FOTO: ARXIU MONTCADA CONFIDENCIAL

13 de març 2008

MEDI AMBIENT: Es demana presó per a 3 polítics.Demanen que empresonin tres regidors de Sant Quirze per abocaments a un torrent.

El fiscal de Medi Ambient els acusa de permetre que aigües sense depurar anessin a un torrent des del 2003

(Foto: El torrent de la Betzuca, en un altre tram, a tocar del carrer de la Grípia, a Sant Quirze)

El fiscal de Medi Ambient del Tribunal Superior de Justícia, José Joaquín Pérez de-Gregorio, demana quatre anys i un dia de presó, una multa de 10 euros al dia durant 28 mesos (uns 8.400 euros) i quatre anys d’inhabilitació per a l’exercici de càrrecs públics per l’exalcalde de Sant Quirze Sebastià Ruizn (CiU) i els regidors de Medi Ambient del període denunciat, primer Francesc Contreras (CiU) i després Josep Coll (ERC), que va rellevar-lo al novembre del 2004.

El fiscal els acusa d’un delicte contra els recursos naturals i el medi perquè diu que «permetien, consentien i toleraven » que aigües residuals de Can Pallàs i Can Casablanques, al nord de Sant Quirze, fossin abocades «sense depuració ni cap tractament» al torrent de la Betzuca, afluent del riu Sec. La fiscalia, que demana l’obertura de judici, assegura que les aigües eren recollides per un col·lector municipal en un tram subterrani del torrent de la Font del Pont i sortien després a l’altura del parc de Can Feliu, a la zona alta del torrent de la Betzuca.

Després que al febrer del 2006 la fiscalia conegués els fets, la policia judicial va fer inspeccions
oculars, va recollir mostres de les aigües i va fer un estudi de macroinvertebrats als dos cursos fluvials. El dictamen pericial constata que els abocaments impedien el manteniment de la vida aquàtica (per la presència d’amoni) i podien significar «un greu i potencial focus de contaminació» i un risc per a l’ús domèstic d’aquelles aigües, amb presència fecal.
El fiscal defensa que els abocaments eren «perfectament coneguts pels acusats des d’almenys el 2003 i el 2004», sense que s’hi actués al·legant raons «purament crematístiques i espúries» (és a dir, que es volia evitar el cost del projecte).
Segons el fiscal, l’ACA va denunciar l’abocament al consistori el 2003.

En un comunicat, ERC diu no entendre la imputació a Josep Coll, a qui atribueixen haver treballat com a regidor de Medi Ambient «per solucionar una situació endèmica del
clavegueram», que diuen que provenia del cobriment del torrent de la Font del Pont, fa 25 anys. El grup, ara a l’oposició, assegura que el 2005 es va redactar un projecte per millorar el clavegueram (connexió Can Pallàs i Can Ponsic) i es van fer gestions per obtenir ajuts.
El grup es queixa que l’ACA «no va ajudar econòmicament », a més de dir que va demostrar una
«lentitud desesperant» en les autoritzacions. Però, tal com diuen, el govern va donar 100.000 dels 400.000 euros del cost del projecte. El grup hi afegeix que les diligències del cas van ser arxivades el 2007, després que es completés l’obra per portar el col·lector de l’abocament
a la claveguera general.
Aquest diari va intentar sense èxit contactar amb Sebastià Ruiz, i Francesc Contreras va preferir no fer comentaris.

Noticia publicada en El Punt ( Vallès Occidental) Mar Carrera ( S. Quirze V.)

12 de març 2008

ALGÚ POT ANAR A L'INFERN....I NO ÉS BROMA


Això es pot deduir desprès de conèixer el que va publicar el diari oficial de la Santa Seu (l'Osservatore Romano) edició del dissabte dia 8 de març 2008.


El periòdic, portaveu del Vaticà, ha fet públic un llistat de 7 nous pecats capitals que a partir d'ara s'hauran d'afegir als 7 que ja coneixíem (Luxúria, Ira, Supèrbia, Gola, Mandra, Cobdícia i Enveja) .


Dels nous (manipulacions genètiques, experiments amb éssers humans, injustícia social, no causar pobresa, no enriquir-se a costa del bé comú, no consumir drogues i no contaminar el medi ambient) ens quedem amb aquest últim, ja que ens troben directament afectats:

NO CONTAMINAR EL MEDI AMBIENT ! (és condemnat: com no reciclar la brossa) .

Tant de bo hi hagi molts catòlics practicants en les instàncies que hauran de decidir SI o NO "contaminar" encara més el nostre ja "dèbil" medi ambient, tant de bo això els faci rumiar i deixin d'insistir en autoritzar a Montcada d’incinerar nous residus perillosos. Potser la por a ser cremats a l'infern els faci canviar d'opinió.


Però per anar més segurs, no podem confiar-ho tot a què els creients de bona fe decideixin avui per demà canviar d'actitud, haurem de seguir amb la dita castellana de: “A Dios rogando pero con el mazo dando"


Per cert, algú sap si els polítics i tècnics del Departament de Medi Ambient de la Generalitat, així com els directius de Lafarge són catòlics practicants?

UN NOU ABOCADOR INCONTROLAT......
Localitzat un abocament incontrolat d’uralita al Pla de Reixac, a prop de Can Cabanyes

L’Ajuntament ha anunciat que dissabte vinent una empresa especialitzada, per encàrrec de Serveis Municipals, retirarà les plaques de fibrociment (uralita) que han aparegut recentment a les immediacions de l’ecoparc de Montcada i Reixac. L’Associació d’Afectats per l’Amiant de Cerdanyola i Ripollet ha denunciat públicament aquesta troballa i ha reclamat a les autoritats la retirada del material “per les greus conseqüències que aquests materials poden comportar per a la població i, probablement, perquè els treballadors que l’han consumat no havien estat informat de la perillositat i toxicitat” d’un producte que ha de ser tractat per empreses especialitzades i homologades per al seu posterior trasllat a abocadors especials. Fonts municipals recorden que hi ha molt poques empreses especialitzades en la recollida d’amiant i que els encàrrecs per retirar-lo tenen un elevat cost econòmic. En un comunicat, l’entitat mostra la seva sorpresa perquè no s’hagués detectat abans la irregularitat, davant la magnitud de l’abocament i la proximitat a l’ecoparc, un espai que a hores d’ara és transitat per l’entrada i sortida de camions. Davant d’aquesta situació, l’entitat demana que es reactivi la comissió de treball ja creada amb la participació dels Ajuntaments de Cerdanyola, Ripollet i la pròpia Associació i la incorporació en aquesta nova etapa del de Montcada i Reixac.
(Noticia Montcadaradio.com)

UBICACIÓ del NOU IES M.MIRÓ........Vagi per davant la nostra satisfacció, el tema era preocupant, ja que finalment s'ha trobat un lloc on poder construir el nou institut.
Això no treu la manca de planificació que ha quedat demostrada en aquest cas i que porta de retruc conseqüències per a tercers.


(foto Montcada Radio)


IES MONTSERRAT MIRÓ / PISTES ATLETISME

El nou IES Montserrat Miró, ubicat actualment al carrer Carrerada, es construirà a la Zona d’atletisme situada al costat dels habitatges d'en Pla d’en Coll.

El compromís de la Generalitat és ferm i considera les obres amb caràcter d’urgència ja que vol que sigui realitat pel curs 2010-11, sempre i quant l’Ajuntament presenti abans de l’estiu tots els tràmits pertinents que són necessaris perquè aquest nou equipament es faci realitat en les dates previstes.
La comunitat educativa de l’IES Montserrat Miró han valorat positivament l’acord, ja que les actuals instal·lacions es troben en un estat deplorable i que obliguen a realitzar continuament obres de reparació.

La nova ubicació de l'IES obligarà als practicants d’atletisme, integrants principalment en la Joventut Atlètica Montcada, a buscar un nou espai on desenvolupar les seves activitats. L’ Ajuntament s’ha compromès a trobar el lloc adequat abans que comencin les obres del nou institut.

La decisió presa és segurament, donades les circumstàncies d’urgència, l’única possible si es volia mantenir “la centralitat “ que gaudeix l’actual IES Montserrat Miró. La comunitat educativa del centre va posar de manifest el passat novembre el seu malestar davant el silenci que es mantenia per part de les administracions ja que, des de gener del 2006, es coneixia que havia de traslladar-se l’edifici a un nou lloc .

La manca de previsions s’ha posat de palès i altre cop s’ha actuat “improvisant sobre la marxa”, recordem que l’Ajuntament va proposar a la Generalitat construir l’ Institut en l’antic camp de futbol de la Font Freda (1) però no va tenir present que aquests terrenys estaven afectats per molts anys per les obres del soterrament del TAV i de la línia convencional fet que ha obligat a ocupar les pistes d’atletisme.

Les conseqüències d’aquesta mala planificació les ha rebut la JAM (Joventut Atlètica Montcada). Aquesta agrupació esportiva té una llarga història, que algun dia convindrà recordar, doncs, fa 31 anys que va començar les seves activitats en els terrenys de la Ferreria, quan encara el polígon industrial no existia , “els atletes” han tingut de buscar-se la vida en diferents llocs on ubicar-se, fins fa uns 12 anys que semblava que definitivament podien, per fi, gaudir d’unes instal·lacions adequades, doncs bé, sembla que el seu destí es torna a repetir: una altra i llarga peregrinació.
-------------------------------------
(1) La proposta de construir el nou Institut en l’antic camp de futbol la va fer l’Ajuntament en el primer trimestre de l’any 2006. El Consistori estava ja convençut que el soterrament total de la línia de França no seria possible i, acceptava de fet, com així es demostra en oferir aquests terrenys, la tesis que mantenia el Ministeri de Foment, que per un “problema tècnic” sols es soterraria parcialment .
Això avala les sospites, per si queda algun dubte, que tenien molts ciutadans en aquells dies. Posteriorment el que va passar es conegut per tothom, la pressió ciutadana encapçalada per La Plataforma Soterrament Total, entre altres , ho va evitar
.

10 de març 2008

COMUNICAT ASSOCIACIÓ VEÏNS CAN SANT JOAN

COMUNICAT AAVV CAN SANT JOAN


Por fin lo hemos conseguido!!!!

Desde la Asociacion de Vecinos de Can Sant Joan valoramos muy positivamente el precintado del deposito de Ferralla TRAYMAS, hemos observado como se ha realizado dicho precintando, sacando a todos los camiones y vehiculos que estaban en el interior, ahora ya solamente falta que entren y se lleven todos los residuos que tienen dentro de la empresa.

En la reunión de la Junta de la Asociación que se celebrará hoy a las 7 de la tarde, decidiremos las fechas y la fiesta que se organizara para celebrar el exito de todos los vecinos y vecinas de Can Sant Joan, que durante más de un año se estuvieron movilizando para conseguir este objetivo.

Tambien queremos dar las gracias a todos los partidos, asociaciones y grupos que nos han apoyado, y por ultimo dar las gracias al Ayuntamiento que es el que ha velado para que esta realidad fuera posible, y no se demorara en el tiempo.


Asociación de Vecinos de Can Sant Joan
10 de Marzo 2008.

7 de març 2008

SUSPENSIÓ MANIFESTACIÓ VEÏNS DE LA RIBERA

URGENT!!!! :
L'Associació de Veïns de la Ribera , suspèn la Manifestació prevista per avui.

La mateixa es trasllada pel proper dia 27 de març a la mateixa hora.
----------------------------------------
NOTA :

La Junta Directiva, de la, AVV. Avda. La Ribera, ha convocado reunión
extraordinaria de sus miembros directivos por motivos del atentado
del País Vasco y acuerdan, por unanimidad, desconvocar la
manifestación reivindicativa del plan barrios que tenían prevista
para hoy.
Nos concentraremos en frente del Centro Cívico a les 19 h., y se les explicará a
los asistentes los motivos de esta desconvocatoria.
En la concentración, guardaremos un minuto de silencio en respeto
a la victima del atentado y disolveremos la manifestación.
La manifestación queda pendiente para el día 27 de marzo 2008 a
las 19:00horas
En nombre de los vecinos y de la A.VV. Avda. La Ribera, nos solidarizamos con la familia y
condenamos el atentado bárbaro y criminal de estos asesinos.
Montcada y Reixac , 7 de Marzo 2008.

A.VV.Avda.La Ribera.

BYE, BYE ....AL DIPÒSIT DE FERRALLA

ÚLTIMA HORA

A les 13 hores aproximadament ,la Policia Local ha procedit ha precintar les instal.lacions de l’Empresa "Transporte y Almacenaje de Materiales Siderurgicos, S.L" ( TRAYMAS) , ubicada al carrer Bifurcació de Can Sant Joan.

La policia local ha estat autoritzada per la Generalitat atès la resolució efectuada el 14 de desembre i que va dictaminar la pròpia Generalitat, mitjançant la qual, ordenava el precinte immediat de l’activitat del dipòsit de ferralla.

L’ empresa tenia un temps per marxar, concretament fins el 17 de febrer , cosa que no ha complert, raó per la qual avui s’ha procedit a precintar aquesta activitat.

En toc cas, sembla que per fi, avui s’ha possat punt i final a un llarg conflicte que va enfrontar als veïns de Can Sant Joan amb aquesta empresa.

FELICITATS !!!!, a tots i a totes les persones que ho han fet possible.

CONVOCADA MANIFESTACIÓ - A.V. LA RIBERA.L'AA.VV DEL BARRI DE LA RIBERA HAN CONVOCAT UNA MANIFESTACIÓ EL PROPER DIVENDRES DIA 7 DE MARÇ A LES 19 HORES.

Sota el lema : LOS VECINOS DE LA RIBERA NO ACEPTAMOS MÁS COACCIONES.
TRANSPARENCIA SI , DESINFORMACIÓN NO

La Manifestació es concentrarà davant del Centre Civic per recorrer els carrers dels Horts, Llevant, av. de la Unitat, Colon, Bogatell, Major per a finalitzar a la Plaça de l'Església.


( clica sobre la imatge de la dreta per poder llegir el document que s'ha embustiat en tots els habitatges del barri)

6 de març 2008

L'avaria de Renfe d'ahir / Hercesa

UN VEÍ DE LA ZONA 21 (J.F.V) ENS DEMANA QUE PUBLIQUEM EL SEU "EMAIL"
AQUEST:


(foto esquerra de Montcada Ràdio) a la dreta carrer Molina, foto de JFV)

L'empresa Hercesa responsable de la construcció (i desctrucció del pinar) dels pisos de l'UA1 de la Zona 21 ja no només causa molèsties als veïns afectats per l'obra del carrer Canigó, Molina i Sant Jeroni. Ahir el matí al voltant de les 11.00 hores , quan estaven fent unes rases per instal.lar el clavagueram es van carregar 3 cables d'alta tensió.

Aquest fet va provocar que més de 500 families del barri de Terra Nostra és quedessin sense llum fins a les 3-4 de la tarda.

A més, a causa de la pujada de tensió que va provocar la tallada dels cables, va provocar que uns cables que passen per sobre de la via de rodalies a l'alçada de Torre Baró patissin una sobrecàrrega i caiguessin sobre la catenària de RENFE deixant-la sense servei.

On són les precaucions que ha de pendre una empresa per realitzar obres? no tenen els plànols dels serveis existents als carrers?

Fins quan haurem d'aguantar la prepotència d'aquesta empresa?

Quan s'adonarà l'ajuntament que si no es posa a treballar seriosament per controlar aquesta empresa, aquesta continuarà fent el que li rota?
Jordi.


Per més informació sobre el fet : montcadaradio.com

ELS NOUS ARBRES DE FERRO.


"DIOS LOS CRIA... Y ELLOS... SE JUNTAN"

LES PETITES COSES....

CAN SANS...?
Nooooooooooooooooooo!
CAN MERDA!
Ah!... GRÀCIES¡

montcada i reixac verda, neta, bonica, ecològica......etc. etc.

- Escolti jove, em pot dir on puc trobar la barriada de Can Sant Joan...?
- Miri senyora, a l'esquerra, entre la ferralla, vagi en compte, no prengui mal a la vista...

- Gràcies jove, molt amable.

5 de març 2008

ENQUESTA ELECCIONS 9 DE MARÇ.

ENQUESTA: ELECCIONS GENERALS 9 DE MARÇ 2008
(Montcada i Reixac)

2ª entrega....

Sobre una mostra de 142 entrevistes telefòniques fetes des del passat 15/1 fins el 4/3, seguint un patró proporcional als habitants per barris.
La participació d'acord amb les respostes, seria del 65 % , l'abstenció del 35% sobre un cens de 23.696 persones amb dret a vot. (*)

Es repartirien d'aquesta manera:
PSC-PSOE 44/45%
PP 18/19%
CiU 13/14%
ICV/EUiA 9/10%
ERC 8/9%
Blanc 3%
Altres i nuls 2%

(*)Hi ha un 7% en aquests moments que encara no han decidit si optaran pel "vot útil" o es decantaran per l'opció que tenen més simpatia. Els més perjudicats en aquest cas del "vot útil" podrien ser ICV/EUiA , ERC i també en menor grau CiU. Aquesta incògnita es desvetllarà en els propers dies i podria fer variar alguns punts amunt o avall el PSC , així com la resta de forces polítiques.

Una altra cosa que es constata és l'efecte dels debats televisius en aquests últims dies sobre les 44 ultimes trucades fetes entre el dia 25/2 i 3/3 , tots van seguir poc o molt els mateixos. Una majoria dels entrevistats varen manifestar que consideren aquestes eleccions com importants, fet que en principi no es detectava, amb tanta força, en la pre campanya.

En la primera entrega eran un 22% els indecisos, ara aquesta xifra s'ha reduit al 7% , el PSC i la seva campanya televisiva ha calat en els votats que tenien "adormits" i tot apunta que la participació/abstenció encara podria segurament variar

Hem fet una extrapolació dels indecisos, amb el risc d'equivocar-nos ja que s'ha passat a un canvi d'opinió bastant remarcable en aquesta ultima setmana i molt diferent a la tònica que una part dels enquestats ens varen manifestar en la 2ª quinzena del mes de gener.

És per nosaltres sols unes dades orientatives resultant d'una mostra "acumulativa" feta al llarg de 49 dies i sobre el que pensen 142 veïns/veïnes de Montcada.

Finalment, volem manifestar que aquesta enquesta ha estat per nosaltres, una mena d’entreteniment, doncs no aspirem a masses pretensions sobre l’encert o no d’allò que hem fet amb interès i per cercar un contacte amb el veïnat, copsant les opinions d’aquells que han volgut lliurement, manifestar-nos les seves opcions. Des d’aquí moltes gràcies a totes aquestes persones.

MONTCADA CONFIDENCIAL
5/3/08

CREMAR O NO CREMAR, AQUESTA ÉS LA QÜESTIÓ


NO SENYOR CLIMENT, NO...LA QÜESTIÓ ES CREMAR O NO CREMAR RESIDUS...
"To be or not to be, that is the question"
Un ajuntament, una administració no pot anar en contra dels seus propis acords (Decret de 1999 per no cremar cap mena de residuos a Montcada.)

ESTAMPES URBANES

UNA CANTONADA PLENA D'OBSTACLES.... MOLTA FEINA TINDRAN ELS EDUCADORS O AGENTS CIVICS.
MÉS QUE UNA PARELLA CALDRÀ UN EXERCIT...¡¡¡ PER POSAR ORDRE A TANTA DISBAUXA.
LES PETITES COSES....ABANDONADES....?
TÚ QUÈ CREUS...?

Imatges que valen més que mil paraules...
MONTCADA I REIXAC verda, neta, bonica, jove, activa, oberta, comercial, plural, ecològica, alegre, educadora, comunicativa, tecnològica, amable, esportiva, viva, dinàmica, solidària...i
publicista!!

Creieu que aquest eslogan és real?

Contesteu, si us plau, a la nostra enquesta (la teniu a banda esquerra d'aquesta pàgina)

4 de març 2008

ESTAMPES URBANES


Un nou carrer, anomenat "HERCESA"....?
NO ! és un rètol que no respecta l'Ordenança Municipal. Què està permés retolar , entre altres, les façanes urbanes?

ESTAMPES URBANES....els nous arbres de ferro, i....
A dalt... el cel !!!!avall...la merda !!!


CONSULTA POPULAR .... PER QUÈ NO?Ahir la Plataforma Anti-incineració de Montcada va fer una xerrada en el local social del Casino de Terra Nostra, una trobada-col.loqui adreçada al veïnat d’aquest barri. La mateixa s'emmarca dins del pla d’actuació per informar a la ciutadania del nostre poble, sobre allò que pot representar per la població l'autorització d’incinerar residus en els forns de la cimentera Lafarge-Asland.

Es va fer un resum de com està la qüestió en aquests moments, davant de l'ajornament de 18 mesos imposats per la Generalitat de Catalunya. Cal destacar la preocupació mostrada pels veïns davant d’aquesta amenaça i nova agressió pel nostre poble que consideren injusta i perjudicial per la pròpia salut de les persones. Totes les intervencions varen ser en el sentit de què cal continuar amb la lluita per evitar allò que podria representar per a Montcada, que per sempre més es torni a incinerar residus perillosos per a la salut.

De les moltes intervencions volem destacar una que la Plataforma la va recollir per sonsiderar-la molt interessant, doncs, es tractaria de realitzar una consulta entre el conjunt de la ciutadania, sobre la conveniència o no de cremar en el nostre municipi, aquest tipus de residus. La plataforma, davant dels assembleistes, es va comprometre a estudiar-la acuradament. És una iniciativa popular que caldria madurar, sobre tot per qui o quins haurien de convocar-la, i de quina manera s’executaria. També s’ha de tenir en compte, durant aquests mesos de "moratòria" si s’aprecia o no cap canvi sobre el posicionament i decisió que la Generalitat a pres.

Per altra banda cal informar, que:
- Continua la campanya informativa arreu de Montcada, la propera el dijous dia 6 en el Col.legi Públic El Viver de Can Sant Joan, adreçat al col.lectiu d'educadors. Altres que estan en procés seran al barri de Montcada Nova i posteriorment a Masrampinyo.
- -Continua la recollida de firmes, de moment ja podem dir que són més de 7000 les signatures recollides.
- S'ha sol·licitat una entrevista amb el Conseller Sr. Francesc Baltasar per part de tots els col·lectius que es troben afectats (Plataforma Anti-incineració de Montcada, Plataforma Aire Net de Sant Feliu, la de Sant Vicenç dels Horts-Pallejà i la Plataforma Cívica per la Reducció de Residus) a fi de rebre informació i traslladar-li els nostres punts de vista.


La lluita continua i continuarà.....

NO A LA INCINERACIÓ DE RESIDUS!!!

Seguirem informant.......

PLATAFORMA ANTI-INCINERACIÓ DE MONTCADA I REIXACL'assemblea de joves de MiR, han confeccionat i distribuït una xapa (veure imatge) amb l’eslògan:" No a la incineració" , una icona solidaria amb les reivindicacions veïnals endegades per la Plataforma Anti incineració de Montcada.
Molt bé joves! aquesta iniciativa us honora.
M.C.

3 de març 2008

ZONA 21 - INFORMACIÓ ASSEMBLEA DIA 25/2

El día 25 de Febrero se celebró la asamblea de la Z-21 tal como estaba prevista.Se nos informó de todas las gestiones realizadas por la Asociación de Vecinos.

De las últimas informaciones del Ayuntamiento, donde están estudiando una modificación del PGM en el que se intenta liberar 46 terrenos de zona verde para que ningún vecino se quede fuera de la zona.

El abogado Sr. Rubio informó de la situación en que se encuentran los contenciosos que están iniciados.

Las personas que asistieron presentaron algunas de sus inquietudes por ejemplo:
¿Quién habia quitado carteles anunciando la asamblea que al día siguiente ya no estaban?. No hace falta ser adivinos.

¿Hasta que punto nos podemos fiar del Ayuntamiento cuando nos presentó un proyecto con tal cantidad de irregularidades?
El Ayuntamiento teniéndonos abandonados tanto tiempo, habiendo firmado el convenio del 82, no sólo no tendríamos que pagar nada si no que debería indemnizar por tantos agravios.

Los de la Z-21 estamos muy contentos como trascurrió la asamblea, con orden y normalidad. Sentimos que algunas personas no asistieran porque los “demócratas” de la Z-21 se dedicaron a sacar los carteles y no se enteraron según nos han dicho.

Quiero confirmar que la Asociación de Vecinos y sus asociados trabajan para la zona 21 en general tanto si están en la asociación como si no, por lo que pido más compresión y que se acerquen más , los que tengan ideas para darlas, los que no estén de acuerdo para decirlo, siempre con respeto, serán bien recibidos y ayudaran al barrio que es lo que tenemos que defender y lo que nos importa.

Atentamente.


Milagros.

ARA el COMUNICAT dels veïns de SANT FELIULa Plataforma Aire Net , de Sant Feliu de Llobregat , ha fet públic una nota en la que es posiciona davant l’ajornament imposat per la Generalitat. El moviment veïnal considera com a negatiu el fet que s’autoritzi la incineració de residus a les cimenteres i que tot quedi supeditat a unes noves proves que ja s’havien fet .
La Plataforma Anti-incineració de Montcada comparteix l’escrit del veïns de Sant Feliu i es reitera en que la lluita no s’aturarà fins que es aconsegueixin els objectius marcats : NO A LA INCENERACIÓ DE RESIDUS A LA
CIMENTERA.

....... ( part de la nota feta publica)........
La plataforma Airenet creu que les administracions estan demorant les decisions en el temps. Després de l'èxit de convocatòria de manifestació i la concentració en el ple, l'alcalde admet que no han reaccionat en el passat adequadament i què gràcies a la pressió social, s'ha aconseguit un acord de moratòria de 18 mesos a la incineració de residus a la cimentera.

Des de la Plataforma Aire Net, considerem molt negatiu que s'hagi donat la llicència per incinerar residus, tot i l'aturada temporal de 18 mesos. A més lamentem que el DMAH no digui rés de la planta que Ciments Molins té a menys de 3 km de la nostra població. També cal denunciar que experimentin a Vallcarca amb l'ús de llots de depuradora.

Volem posar de manifest els nostres dubtes respecte la temporalitat imposada per l'administració. No creiem que sigui suficient per poder oferir resultats eficaços i clars de com afecten a la població substàncies com els metalls pesants, les dioxines o els furans. Tot just ara la comunitat científica està veient fins on arriba la toxicitat d'aquestes substàncies. Continuem demanant l'aplicació d'una moratòria indefinida, ja que l'administració ha acordat una suspensió temporal.
A més, existeixen moltes incògnites en aquest procés.
Controlaran les emissions de tots aquells components que en el procés d'incineració afecten a la salut , i les immissions?, quins estudis epidemiològics s'han fet a la població previs a la incineració de llots a Vallcarca i a la població de Sant Feliu?
Cal recordar que durant el segon semestre de 2005 es van efectuar les proves pilot de substitució de combustibles alternatius en els forns de la cimentera de Sant Feliu i Vallcarca, amb resultats diferents i ara l'aprovació de la llicència de Cemex dependrà dels resultats que s'obtinguin al Garraf.

Cal afegir que el comunicat de la Generalitat en cap moment qüestiona l'actual política de residus basada en la incineració (sota el nom de valorització) i els abocadors (disfressant els residus desprès de passar pels ecoparcs). Aquesta política és el punt d'inici del conflicte social que ha generat la incineració de residus, per tant cal afrontar aquest problema d'arrel, apostant per la reducció, reutilització i reciclatge dels residus.
Pel que fa a les emissions de CO2, ja em posat de manifest reiterades vegades que el gas natural ofereix una solució temporal a la patronal cimentera.
La plataforma, no s'atura, continuarà lluitant per aconseguir que no s'incinerin residus a Sant Feliu mentre no es demostri la seva innocuïtat per a la salut. Continuem vivint entre dos cimenteres a menys de 3 km i estem en una Zona d'Especial Protecció Atmosfèrica.
------------------------------------------------------------------

Per llegir el comunicat en la seva totalitat es por entrar :
http://www.airenet.es/
Per més informació sobre el conflicte es pot consultar : mirairenet.blogspot.com/