28 de nov. 2008

ANTECEDENTS D'UN CONFLICTE I LA NEFASTA GESTIÓ FINAL...

Pengem com a noticia un comentari enviat per Mafalda que de forma breu, resumeix una llarga història d'un conflicte que ahir en el Ple es va discutir. Pel que sabem s'ajusta bastant als fets

Creiem que pel seu interès convé que tothom ho conegui, en bona part explica aquest "complicat i etern " conflicte que manté un veí de Montcada amb l'Ajuntament i volem agrair-li al mateix temps, el fet que ens estalvií part de la feina que estàvem investigant.

Cal a dir, que ens afegim a la seva petició per "exigir" responsabilitats polítiques als responsables, que ella anomena " Trio de las Azores"

Moltes gràcies Mafalda.

__________________________________________

P
or razones de trabajo y de estudio, tuve la gran suerte de mantener creo que una de las amistades que más he valorado en mi vida, se trata de un alto funcionario del Ayuntamiento de Montcada, ya fallecido, él fué la persona que llevó todo el tema de Viñals desde antes incluso del primer Ayuntamiento democrático del año 1979.

Por lo tanto puedo presumir de conocer en profundidad todo este embrollado asunto.

En primer lugar, y esto va para el sr. Jordi Climent, que ayer demostró el pobre que su jefe no le había explicado bien el tema, al Sr. Viñals nadie le quitó nunca el techo que ustedes le asignaron, y nadie se lo quitó porque nunca lo tuvo.

Esa zona la manzana de la c/ Buena Vista,con Rocamora y Av. de la Ribera, igual que otras de Montcada, poco antes de la aprobación definitiva del Plan General Metropolitano en 1976 sufrió una fiebre de construcción masiva edificando muy por encima de lo que ya sabían que iba a permitir el Plan. Fué entonces cuando se construyeron los edificios que agotaron la densidad edificable de la totalidad de la manzana. Si Viñals no construyó entonces fué porque no pudo demostrar legalmente su propiedad.

Es a partir de ese momento que Viñals se dedicó a exigirle al Ayuntamiento los cinco mil y pico de metros que según él tenia en el sector,y fué el alto cargo del Ayuntamiento al que yo hacia referencia quien en defensa de los intereses públicos durante todos los años que gobernó el sr. Campos negó al Sr. Viñals ser propietario de nada y emplazaba continuamente a que lo demostrara.

Creo recordar que en el año 1992 el Sr. Viñals se las ingenió para plantear en el registro de la propiedad una segregación de 596 metros ( justo lo que mide el aparcamiento dónde se ponen las paradas de fruta los miércoles) renunciando a los cinco mil y pico que reclamaba y consiguiendo que el Registrador le registrara esta propiedad aunque con una nota marginal que condicionaba dicha propiedad a la presentación de un certificado de parcelación.

El Ayuntamiento continuó rechazando esa propiedad, por descontado el sr. Viñals no pudo presentar ningún certificado de parcelación y fué cuando esa nota marginal en el registro de la propiedad caducó y que el Juez reconoció entonces la propiedad, creo recordar que esto fue en torno al 2000, todavía se continuó pleiteando con el gobierno del Sr. César y ya en el 2003 quedó resuelto el tema a favor del reconocimiento de la mencionada parcela de 596 m2.

Es a partir de aquí que suceden los acontecimientos que han llevado al Ayuntamiento a plantear una declaración de lesividad ( es decir un acuerdo dañino para los intereses económicos de Pueblo de Montcada) por el convenio que en el 2005 firmó el Sr. César y el Sr. Viñals ( por cierto íntimos amigos).

Cuando el Sr. Romo, el Sr. Toni Jiménez ( recuerdan quien es este sr.) y el Acalde Sr. César plantearon a los Concejales la aprobación del mencionado convenio lo hicieron argumentando que se trataba de un convenio para cumplir la sentencia del Juez, es decir ENGAÑARON al conjunto de concejales y concejalas que votaron a favor unánimemente, pues lógicamente confiaron de que se trataba del cumplimiento de una sentencia.

Ha sido el incumplimiento de los acuerdos que firmaron en el 2005 y la ambición del Sr. Viñals que ve la posibilidad de ganar mucho dinero lo que finalmente, ha destapado el montaje dañino que hicieron el trio de las Azores.

1º Se descubre que el Convenio excedió con mucho la obligación que imponía el cumplimiento de la sentencia, la sentencia obligaba a devolver la propiedad de una parcela de 596 m2 inedificable, puesto que la manzana como ya he señalado no tenía edificabilidad, en cambio el convenio que firmó el Alcalde le otorgaba 2.320 m2 de techo edificable... !! Madre mia!!

2º No existe ningún informe técnico que justifique de dónde salen esos 2.320 metros de techo( ayer en el Pleno ICV-EUiA planteó que lo solicitó y que la secretaria le dijo que no existía ningún informe).

3º En cambio si que hay un informe del sr. Viñals, que leyó parcialmente la Sra. Alba de ICV-EUiA, y que entre otras cosa decia que el Sr. Viñals dirigiendose a Cristina Aldomá en aquel momento jefa de los Servicios Técnicos Municipales: "Cristina me comentaste que no te cuadraban los metros, oye si tienes alguna duda que te las aclare el Sr. Toni Jiménez " otra vez digo madre mia de mi alma que pandilla.

Para acabar, porqué soy consciente que esto es excesivamente largo, decir que espero que como se dijo ayer en el pleno se exijan responsabilidades políticas al "trio de las Azores".

Mafalda

27 de nov. 2008

PLE MUNICIPAL. NOVEMBRE 2008

El que no es fa bé, s'ha de repetir, però no surt pas gratis.

Declaració de Lesivitat (administrativament s'entén per evitar un dany als interessos generals) ha estat el primer punt d'una ordre del dia d'un Ple dels més avorrits dels últims temps. La intervenció de la portaveu del PP que aprofitant la petició del Ple a la Generalitat perquè compleixi els seus compromisos (nou: IES Montserrat Miró), ha carregat contra la política que segueix el tripartit, la qual cosa ha fet despertar un xic l'ensopit públic. Tampoc, ja no es diuen res, les intervencions que fa l'Alcalde en “plan guerrillero" són ja tan habituals que no donen per cap comentari nou que aquí no s'hagi dit o repetit alguna que altra vegada.

Ens quedem amb aquest punt, que ens ha cridat l'atenció, ja que recórrer a aquesta figura jurídica del procediment administratiu comú de la Llei de Régim Jurídic de les Administracions Públiques és un recurs poc habitual, més ben dit, és molt excepcional.


Escoltar per boca d'en Jordi Climent (PSC) que es pren aquesta iniciativa per ANUL.LAR un acord del Ple de l'any 2005 , ja que és considera molt perjudicial pels interessos de l'Ajuntament, ens ha deixat de pedra (al menys a nosaltres, per a uns altres... no ho sembla així). Retirar un acord que es va vendre en el seu dia com un punt final d'un llarg i històric procés de reclamació que s'arrossegava des de abans de l'inici de la implantació de la democràcia, és tota una relativa sorpresa.


Un es pregunta: Obrir un procés per anar al contenciós –administratiu començant anant en contra d'ells mateixos o sigui KRAMER CONTRA KRAMER, César Arrizabalaga contra César Arrizabalaga, acceptant allò que es va dir en aquell Ple, no té, ara, valor i que el que es va firmar posteriorment com un conveni amb la part demandant: Sr. Amador Vinyals és nul de ple dret, no negareu que té "nassos" , no?

Si, si , un ha escoltat aixó i es queda parat en veure com l'oposició en les seves intervencions NO DEMANIN RESPONSABILITATS. És per quedar-se bocabadat quan en la intervenció d’Alba de Lamo (ICV-EUiA), l'únic grup que ha intentat aprofundir en el tema, ha afirmat, al menys així s'ha entès, que els compromisos adquirits per l'Ajuntament davant el Sr. Vinyals i que varen ser firmats pel Sr. Alcalde, NO HI HAVIA "cap informe tècnic" que avalés les quantitats que es varen comprometre a satisfer al Sr. Vinyals, estem parlant que s'havia de restituir un terreny de quasi 600 m2 amb l'autorització corresponent en què si podia construir 2300 m2 de sostre. I tot això l'Ajuntament es comprometia a fer-ho abans del 31/12/2007 , cosa que evidentment no ha fet. L’ Alcalde, amb una sorprenen resposta , ha manifestat, com si es dirigís a uns alumnes: “ja ho explicaré en una reunió privada amb volsaltres” .

Motiu pel qual ha portat al Sr.Vinyals ha reclamar danys i perjudicis per un valor total de 5 milions d'euros i que davant d'aquest fet l'Ajuntament a decidit començar el procés de "Declaració de Lesivitat", evitant, de moment, la més que segura acció d'embargament.


Nosaltres, ja que no les hem escoltat, hem trobat a faltar unes preguntes que ens hauria agradat que algú hagués fet i que repetim, no entenem com davant d'aquesta “excepcionalitat “que representa que l'equip de govern reconeix públicament que va cometre un error, ningú s'ha atrevit a fer-les i , també, pel fet que fos aprovat aquell acord del 2005 per unanimitat, no treu que les quantitats que es varen oferir posteriorment amb un conveni fossin de rebut, aquest gest " tan generós " per part del Sr. Alcalde cap el Sr. Vinyals es " difícilment justificable” , al menys, se’ns fa difícil d’aceptar, atès que aquest, ja pensés en no complir amb el compromis i guanyar simplement temps, que ara s’ha esgotat .

Sota quin criteri Sr. Alcalde, va ser vostè, tan " esplèndidament generós" amb el Sr. Vinyals?

Quin tècnic li va dir quin era el preu just per finalitzar d'una vegada, aquest històric litigi?


En política, els polítics com tothom, es poden equivocar, però una cosa es fer-ho, perquè hi ha uns informes que ho permeten o bé ho recomanen, i un altre es fer-ho, perquè aquell dia un se sentia “inspirat” .

Digui'ns vostè , Sr. Alcalde, per què es va decidir oferir unes quantitats totalment fora de tota lògica i en certa mesura de mercat?

Qui va ser el "pater " d'aquesta solució, vostè, el Sr. Romo, el Sr. Jiménez, l'equip jurídic de l'Ajuntament, digui'ns qui va ser?

Contesti, si els tècnics tant d'urbanisme com els jurídics de l'Ajuntament li van aconsellar aquesta solució?


Com es pot ser i com es pot jugar tan alegrament signant compromisos, que finalment n’obliden, i que hem de pagar tots, no pensen que més tard o més d’hora s'han de complir?


Que passarà ara Sr. Alcalde? aquesta broma quan ens costarà a tots?

Com a resum i perquè tothom entengui de que parlem, l’Ajuntament actua com aquells que intentan salvar el màxim de mobles que pel motiu que sigui ja es pensaven que havien perdut. Aquella nefasta decissió ens ha portat aquesta conseqüència .

Montcada Confidencial, en la mesura de les nostres possibilitats intentarà en propers dies explicar "aquest històric contenciós" ,, contenciós, que té uns 35 anys d'antiguitat i que cal preguntar-se com s'ha pogut arribar fins aquí ¿.

Avui en sortir del Ple, només veure les cares de satisfacció d'alguns, ens ha donat la impressió que esperàvem una "tempesta" que al final ha estat en un got d'aigua . Parlarem, doncs, dels origens de la “lesivitat” i recordarem les paraules del Sr. Romo i César Arrizabalaga que van dir aquell any 2005 , que no tenen res a veure amb el que finalment es va fer.


Per finalitzar, volem afegir : en el rifi rafe de l'Alcalde amb la portaveu del PP , s'han escoltat unes paraules " amb un to irònic –sarcàstic " però de molt malt gust (que no repetirem) i que la portaveu del PP no es donà per satisfeta després que el mateix Alcalde digués que les retirava, el PP voldrà una rectificació per escrit, ja que considera el fet molt greu.

De la resta del Ple , en parlarem en properes entregues .

26 de nov. 2008

DARRERA NOTÍCIA AVUI DIMECRES

Llegida avui a Wilaweb
DIMECRES, 26/11/2008 - 06:58h
Interrompuda la circulació de trens entre Vic i Puigcerdà i retards a la línia del Maresme
Un acte vandàlic ha estat la causa del col·lapse de la R3
La circulació de trens a la línia 3 de la Rodalia de Renfe de Barcelona s'ha interromput aquest matí per 'causes alienes a l'empresa', segons que ha informat la companyia, que ha especificat que un acte vandàlic a prop de l'estació de Montcada és el causant de l'aturada. D'altra banda, la línia 1, la del Maresme, registra retards importants. Una avaria en el sistema d'electrificació ocorreguda a l'estació de Badalona fa que només circulin dos trens per sentit i hora.
Entre Sant Adrià i Premià de Mar els trens circulen per una única via, i la companyia només permet dos trens per hora i sentit en aquest tram. Ahir a la nit, la línia del Maresme ja va tenir retards de més de 50 minuts. Renfe no ha informat de quan es normalitzarà la situació.

25 de nov. 2008

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE


ACTE CELEBRAT DAVANT DE LA CASA DE LA VILA, AVUI DIA 25 DE NOVEMBRE A LES 19:00(foto de l'esquerra, moment que la senyora Ana Ponce (acompanyada de la regidora M.Teresa Gallego) llegeix un manifest Foto dreta: concentració, uns minuts abans de començar l'acte.


Davant de la Casa de la Vila i amb una tarda bastant freda s’han concentrat al voltant d'unes 70 a 80 persones, que han escoltat la presentació i motiu d’aquest acte, que des de fa uns quants anys organitza la Regidoria Dona i igualtat i Cultura del nostre ajuntament. Un manifest en contra de qualsevol violència envers les dones, ha estat llegit aquest any per la senyora Ana Ponce una veterana veïna de Can Sant Joan molt compromesa amb el moviment ciutadà i en favor dels drets de la dona. Abans, però, ha pres la paraula la regidora Maria Teresa Gallego per explicar els motius que mouen aquesta mena d’actes i que coincideixen amb altres que s’estan celebrant arreu del país i del món. Acte seguit, ha presentat a la senyora Ana que ha llegit el manifest.

EL CAS: "PUNT DE MONTCADA I REIXAC"


Construccions Riera (1) posa a la venda el centre comercial de Montcada i Reixac "El Punt" .

La notícia ha sorprès, ja que no ho esperava ningú. O potser, sí?

L'empresa que té la concessió, manifesta que aquesta decisió respon a una estratègia que tenien planificada i remarquen que no té res a veure amb l'actual conjuntura econòmica (crisi en la construcció i manca de liquidat) . Ara precisament tenen previst construir un centre comercial a Igualada molt semblant al de Montcada i manifesten que l'objectiu seria igual al de Montcada " construir les instal·lacions, explotar-les un parell d'anys i després "traspassar"la concessió a una altra empresa". La intenció final és obtenir 34 milions d'euros que representaria davant el 27 milions invertits, un benefici net d'uns 7 milions.

Aquesta empresa constructora catalana que te diverses activitats que li generen negoci va ser la que va aconseguir la "concessió administrativa del centre comercial " El Punt" per poder explotar comercialment per un període de 50 anys. Recordem que estem parlant de la zona (ara de titularitat municipal) que va ocupar l'antiga fàbrica Aismalibar on tenia unes instal·lacions per a oci i trobada dels seus treballadors i que era tota una referència a la comarca (Club de basquet, economat, pistes de tennis, frontó, balls i revetlles, etc, etc) .

El Punt de Montcada i Reixac, finalitzades les obres del nou complex disposa de més de 14.000 m2 per a llogar, i que de moment hi ha instal·lats: un Mercadona, Vodafone, Miró, diversos cinemes, etc, etc .

A Montcada Confidencial, en conèixer aquesta notícia (diari econòmic Expansión 24/11/08 ) li ha cridat l'atenció el fet que es posi a la venda tant ràpid una concessió que té per 50 anys, que va venir precedida en la seva gestació d’algun intent fallit i d'alguna que altre requalificació dels terrenys així com un Hotel que originalment era previst a La Rasa. Semblava, així es va dir o al menys es pensava que estàvem davant d'una "operació immobiliària complexa" però que resultaria molt rendible per a tothom (declaracions de l'Alcalde). Hem de suposar que aquesta "multinacional" si pren aquesta iniciativa, és que pot fer-la, encara que pensem, que no estaria de més que es tornés a repassar el plec de condicions que l'Ajuntament va redactar. Repetim, se'ns fa difícil de creure que en algun punt hi hagi alguna especificació que als dos anys es pugui traspassar o subrogar aquest "negoci", sense que el titular real (L'Ajuntament) no hi tingui res a dir. De vagades la lletra menuda convé repassar-la de nou.

(1) Construccions Riera , carrer Cavallers de Barcelona, és una constructora antiga (tres generacions) es dedica a construir, immobiliària i últimament a "nous negocis" com gestions de complexos esportius, comercials, generació d'energies alternatives, habitatges VPO, etc . El seu negoci també s'extens a Romania, Portugal i Polònia.

Imatges www. Google: Dia inaugural del "Punt Montcada i Reixac", i una vista parcial de les instal.lacions)

EVA GARCIA ( PPC)

Passa a ser la número 3 del Partit Popular a la província de Barcelona.

La Sra. Eva Garcia Rodríguez , regidora i portaveu del Grup Municipal del PPC de Montcada i Reixac, ha estat nomenada en el Congrés Provincial del seu partit el dissabte passat com a Vicesecretària d'Organització en la nova Executiva de Barcelona escollida. Haurà de compaginar aquesta nova responsabilitat organitzativa amb la Secretària de Medi Ambient del PPC de Catalunya que ja exercia arran del Congrés ara fa 5 mesos que va elegir com a líder d'aquest partit polític a la Sra. Alicia Sánchez Camacho.

“M’honora la confiança que han dipositat en mi, començo aquesta nova etapa amb molta il·lusió i sóc conscient de la importància que suposa aquesta tasca dins d’un partit polític “, ha afegit la regidora montcadenca.

Recordem que la Sra. García ja va ser Diputada al Parlament de Catalunya en el mandat legislatiu 2003-2006. Es podria donar el cas, si causés baixa algun diputat/ada d'aquest Grup Parlamentari en aquest mandat, que de nou torni al Parlament, cosa que , per manca de temps , la podria fer deixar les seves tasques municipals.

24 de nov. 2008

HEMEROTEQUES

El dia on César Arrizabalaga anuncia que es retiraràVídeo del 10 de maig de l'any 2007
Ara, recordant i recuperant aquella passada entrevista, cal escoltar-la per allò que deia i que ara no hi diu.... entrevista, que està penjada en "Youtube.com", i que correspon a 55" de durada , és una part del vídeo més llarg que les Joventuts del PSC li van fer uns dies abans de les eleccions del 2007. En el mateix, César Arrizabalaga és mostrava, en aquells dies, segur de "repetir" la majoria absoluta, manifestant, entre altres, això:

" ... sin ser pedante estoy convencido de ello...."

"... yo , voy a ser bien claro, yo me tengo que retirar, algún concejal como Carlos Guijarro y alguno más nos hemos de retirar, además es lógico, tenemos que dar paso a otros..... "

Després d'haver passat 18 mesos, aquest no ha tornat a referir-se en cap moment per retirar-se. Ara, només ens cal recordar-li si allò que va dir... ja s'ha oblidat? ("dónde dije... ahora digo ...")

Interrogant que nosaltres traslladem als internautes perquè diguin la seva.

Creieu que complirà amb el compromís adquirit, fent honor a les paraules "...voy a ser claro...."
SI o NO ?


Esperem els vostres comentaris.
Gràcies

22 de nov. 2008

AVUI, EDICIÓ ESCRITA "EL PUNT" (El Maresme)


Maresme. L'exgovern de Llavaneres es defensa als jutjats d'un delicte de prevaricació. L'exalcalde i l'exregidor d'Urbanisme declaren sobre el conveni i la concessió de la zona esportiva

LLUÍS MARTINEZ. Sant Andreu de Llavaneres. (El PUNT)
L'exalcalde de Llavaneres Víctor Ros (PP) i l'exregidor d'Urbanisme Antoni Jiménez (PSC) van declarar dimecres al jutjat de Mataró com a imputats per un presumpte delicte de prevaricació que va investigar la fiscalia anticorrupció. El motiu de la vista va ser aclarir les presumptes irregularitats que va denunciar la plataforma SOS Llavaneres, sobre el conveni que l'Ajuntament va signar amb l'empresa Proinosa el mandat passat per construir la nova zona esportiva. Tant Ros com Jiménez es van esforçar per defensar el contracte firmat i van assegurar que l‘operació era molt favorable per als interessos municipals.

El projecte estel·lar de l'anterior govern de Llavaneres, integrat pel PP i el PSC, ja es troba en mans del jutjat d'instrucció número 2 de Mataró. La informació que va aportar la plataforma SOS Llavaneres a la fiscalia anticorrupció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va concloure que l'exalcalde Víctor Ros i l'exregidor d'Urbanisme Antoni Jiménez, però també el secretari municipal i un tècnic, podrien haver participat en un presumpte delicte de prevaricació.
Dins de les diligències prèvies, dimecres els quatre inculpats van declarar als jutjats de Mataró. L'exalcalde va assegurar que «la idea» de construir una zona esportiva i finançar-la amb la venda dels terrenys on ara hi ha camp de futbol, el pavelló, les piscines i l'institut «va ser dels serveis tècnics municipals» perquè al poble «no li costés ni un euro» l'operació. Segons Víctor Ros, les instal·lacions esportives velles eren «deplorables i tercermundistes». Tot i no recordar qui va redactar el plec de clàusules, sí que va admetre que els responsables del serveis tècnics de l'Ajuntament eren tant el secretari com el tècnic també inculpat, Hugo Roldán. Ros també va defensar que quan el ple va donar llum verd al conveni urbanístic no hi havia cap informe en contra i que «tot era legal i correctíssim».

UN EXPEDIENT COMPLEX.

L'exregidor d'Urbanisme, Antoni Jiménez, va insistir a dir que la complexa operació urbanística, que incloïa la construcció dels equipaments i l'explotació de les instal·lacions durant 50 anys, així com també la venda dels terrenys, s'havia de fer de manera unitària perquè per parts creia que era «econòmicament inviable». Tot i això també va assegurar que, tot i que una de les condicions del plec establia que en el moment de fer l'escriptura de compravenda dels terrenys municipals la constructora havia de pagar-los al moment, es va optar finalment perquè no es fes així, amb l'obligació, això sí, de construir els equipaments esportius.

Per a la plataforma SOS Llavaneres, promotora de la denúncia als jutjats, en la data d'avui l'empresa constructora "Proinosa és propietària d'uns terrenys molt valuosos i que l'Ajuntament no ha rebut pràcticament res." "A més considera que la complicada "enginyeria jurídica" que va utilitzar l'anterior consistori en l'adjudicació i en el concurs, així com en les modificacions que va realitzar, només tenien com a objectiu afavorir els interessos privats"

Publicat a: http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=3077103


Nota de M.C. 23/11/08

Des de la distancia i amb la interpretació que fem d'acord amb allò que ha publicat la premsa i del que sabem, tenim la sensació que aquestes diligències prèvies amb declaracions dels imputats (els polítics), és de suposar i potser aconsellats pels seus propis advocats, s'han dedicat a passar la pilota de la "responsabilitat" de l'operació a uns altres (els tècnics). És significatiu que un dels grans projectes urbanístics d'aquell mandat, l'exalcalde senyor Ros "no recordi prou bé " qui va "redactar el plec de condicions" i que la idea del projecte no va ser seva, vaja! com si aquests "macro-projectes " se'n fessin varis cada mes, com si això no fos o continués essent una responsabilitat per ell, un alcalde no es pot inhibir davant de tenir màxima responsabilitat en les decisions finals.

Com també, d'acord amb el que diu la premsa, el Sr. Jiménez no raona –creiem- suficientment la decisió d'obviar el cobrament obligatori de la venda d'uns terrenys a l'empresa (PROINOSA) sota el pretext de la "viabilitat econòmica" del projecte. (caldria preguntar-se: viabilitat econòmica de qui?) .

Estem en les primeres diligències, és del tot normal que els imputats neguin les acusacions i que escollessin una estratègia a seguir, fins aquí res de nou que no s'ajusti més o menys al guió estàndard en casos com aquest: Negar l'acusació i justificar l'operació sota el principi de què tot és feia en benefici del poble.

Sense oblidar que els esmentats tenen tot el dret a la "presumpció d'innocència". Sigui quina sigui la sentència final, aquest judici ens recordarà que hi ha operacions urbanístiques en les quals es forçava als límits màxims "la interpretació de la legislació vigent" . Aquesta forma d'actuar, malauradament copiada en molts casos, ha permès a molts Ajuntaments aconseguir un finançament "extra" i els ha facilitat unes "fites" que en condicions més normals no hagués estat possible, però amb un cost -no sols econòmic- en alguns casos molt elevat i que s'haurà de suportar en generacions


21 de nov. 2008

UNA ALTRA MANIFESTACIÓ EN CONTRA DE LA INCINERACIÓ DE RESIDUS A LES CIMENTERES.

Foto, a l'esquerra, de Toral de los Vados ( Lleó) , amb la Fca. Cosmos, en el fons. A la dreta una de les manis protagonitzada pels veïns d'aquest poble de 2000 habitants.


El proper dia 29/11/08, la plataforma " Bierzo Aire Limpio" convoca una nova manifestació a Ponferrada ( Lleó) contra la incineració de residus en la Fca. cimentera Cosmos ubicada a la localitat de Toral de los Vados (Comarca del Bierzo) .

En aquest cop han rebut el recolzament dels "Consejos Reguladores de los Productos de Calidad del Bierzo", que agrupa les principals marques de productes alimentaris, com són entre altres, el famosos vins que es produeixen a la comarca. "No queremos que se incinere o coincinere ningún residuo en la fábrica de Toral, explicó el Sr. Pedro García presidente del Consejo Regulador ya que ello pondría en peligro la calidad de los mismos". La comarca del Bierzo és una zona que produeix uns productes alimentaris d'alta qualitat -principal font de riquesa- i ara, si finalment s'incinera, estan convençuts que aquesta contaminació que rebrà la zona, inevitablement, influirà a mig termini produint un dany irreparable en la "confiança" que els consumidors tenen en els seus productes. Aquesta zona del Bierzo ja és històricament per la mineria un lloc que suporta uns nivells alts de contaminació.
Aquesta nova manifestació, coincideix amb tot un seguit de "manis" que es fan arreu d'Espanya aquests últims mesos, pel cas de les cimenteres i per les noves plantes incineradores que es volen instal·lar. La Cimentera Cosmos, ubicada a Toral de los Vados pertany al grup Cimpor i és la mateixa que en la seva planta de Córdoba, degut a l'oposició dels cordovesos i recolzament de l'Ajuntament, va decidir no tirar endavant i RENUNCIAR a l'autorització de "valoritzar energèticament residus perillosos" .

El cas de Toral de los Vados manté un paral.lelisme quasi calcat al de Montcada i Sant Feliu de Llobregat , si algú vol dedicar-hi uns minuts, li recomanem entri a la pàgina web :
http://mi-tribu.blogspot.com/2008/11/noticias-manifestacion-contra-la.html o consulti el blog de " Bierzo Aire Limpio" .

L'Alcalde de Toral Sr. Pedro Fernandez pertany al PSOE i (és curiós) que les seves declaracions semblen una repetició de les que ha fet el nostre Alcalde César Arrizabalaga, tant un com l'altre s'excusen en que és l'autoritat autonòmica la responsable i malgrat tot, amb la boca petita, diuen que estan al costat dels manifestants, però en la pràctica són "comprensibles " amb la cimenteres i coincideixen que aquestes plataformes el que creen és "alarma social" . Una altra coincidència , en aquest cas Lafarge-Cosmos, és que les dues empreses han amaneçat en tancar l'industria si no se'ls permet incinerar.

Aquesta Plataforma Bierzo Aire Limpio fa més d'un any que lluita per evitar el mateix que la Plataforma Antiincineració de Montcada vol conseguir : PERQUÈ NO S'INCINERIN RESIDUS PERILLOSOS EN ELS FORNS DE LAFARGE.

La Plataforma Bierzo Aire Limpio, denuncia la hipocresia d'algunes de les seves institucions així com la postura dels politics que els representen, se'ls fa "incomprensible" com es poden promocionar unes " Jornadas Gastronomicas del Bierzo" i vendre que són com les millors del món i no voler fer res per evitar que s'incineri a la vora .


20 de nov. 2008

AVANÇAMENT NOTÍCIA DE LLAVANERES

La cosa encara es podria complicar més. La notícia potser demà o demà passat sortirà en diferents mitjans de comunicació.

De la declaració com a presumptes implicats en un delicte de prevaricació a instàncies de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, feta ahir dia 19/11 en el Jutjat d'Instrucció nº 2 de Mataró pels que varen ser responsables polítics i que van governar aquell Ajuntament en l' anterior mandat: senyor Víctor Ros (exalcalde) senyor Antoni Jiménez (exregidor urbanisme), etc, etc., es podria deduir que presumiblement la Jutgessa que instrueix el cas, hi podria afegit un nou delicte: MALVERSACIÓ DE CABDALS PÚBLICS.

Sembla ser que les declaracions i les justificacions per defensar la seva actuació han topat amb una evidència que no poden demostrar, ells manifesten que tot es feia per l'interès del municipi i ho justifiquen en base al "esperit" del plec de condicions" ( suposada declaració de l’artífex de l'operació senyor Jiménez), saltant-se, precisament, la clàusula 58 del plec on s'especifica que l'Ajuntament ha de rebre l’import de la venda dels terrenys municipals al moment d'atorgar-se l'escriptura, cosa que es va saltar i es va acceptar que el nou propietari (PROINOSA) anés pagant ( uns 14 milions d'euros) a mesura que fes unes obres que es va comprometre a fer (com unes noves instal·lacions esportives que per cert, sols s'han fet una part i de moment l'Ajuntament no ha rebut ni un euro). Sembla ser que PROINOSA ( que també travessa mals moments)va ser la que va marcar el preu de la finca que comprava, sense que existeixi cap certificació o comprovació de cap "expert" de l'exterior o municipal que comprovés si el preu era o no just. Els imputats s'han defensat dient que varen fer servir unes "taules " internes per valorar el terreny, però que en l'expedient no apareixen.

En fi, potser demà, com ja hem manifestat en alguns mitjans d’informació, se’n parlarà d'aquesta "enrevessada enginyeria jurídica urbanística "que va ser utilitzada per l’exregidor senyor Antoni Jiménez amb el vist i plau de l'equip de govern i del secretari municipal.

Nota : Estem en el principi d'un judici que té la pinta que donarà molt de si, l'operació urbanística que ara està sota sospita és una d'aquelles clàssiques operacions complicades on intervenen molts condicionants i que el senyor Jiménez a Montcada ha demostrat que sabia sempre com fer-ho. Alguna vegada que altre, això ha donat peu a aixecar alguns "dubtes" en algunes actuacions urbanístiques. Malgrat que les operacions a Llavaneres no tenen res a veure amb les de Montcada, però si que hi ha uns paral·lelismes en la forma d'actuar en algunes d'elles.
Sembla, doncs, pel que s'ha dit, que la jornada d'ahir no ha resultat del tot satisfactòria per aquells, que en aquests moments, cal recordar-lo, són "imputats i presumptes " fins que no hi hagi una sentència ferma que digui el contrari.

Per si algú vol saber de què parlem (el tema és complicat però senzill d'entendre) recomanem entrar en la pàgina de SOS Llavaneres; http://www.sosllavaneres.com/site/index.php. A on es raonen les causes de les denúncies.

Seguirem informant

COMUNICAT DEL C.S.A. TORRE DELS FRARES

Després de més de dues setmanes d'abandonar l'okupació de la Torre dels Frares, volem llençar aquest comunicat per fer pal.lèsa la nostra decisió.

L'Assemblea de la Torre dels Frares, era un conjunt de gent format per una part dels okupes i gent vinculada amb el projecte, que l'Assemblea duia a terme a l'espai.

El projecte pretenia la rehabilitació de l'espai per a donar-li un ús social, obert a la vila, que es va concretar en diversses activitats dutes a terme durant els mesos que el projecte va estar funcionant a càrrec de l'esmentat grup de persones i amb la participació d'alguns altres okupes de la Torre.

Donada la rapidesa amb que l'Ajuntament de Montcada va actuar per a executar l'ordre de desnonament motivada per la hipotètica ruïna, els i les integrants de l'Assemblea que okupàvem la Torre vam decidir marxar de l'espai.

Actualment l'Assemblea està disolta com a Assemblea de Torre dels Frares, i els membres que la integraven estan recolzant la iniciativa de la Plataforma.

Per un patrimoni de gestió comunitària!

19 de nov. 2008

DARRERA NOTÍCIA

PEL QUE LI PUGUI INTERESSAR.

SEGONS HEM POGUT SABER A TRAVÉS DEL BLOG “PAL DE PALLER” DE SANT ANDREU DE LLAVANERES, AVUI DIMECRES A LES 10 HORES DEL MATÍ ESTAN CITATS A DECLARAR PEL CAS DE LA ZONA ESPORTIVA (PROPIETAT DE PROINOSA), AL JUTJAT D’INSTRUCCIÓ NÚM. 2 DE MATARÓ, ELS IMPUTATS: VICTOR ROS, ANTONIO JIMENEZ, HUGO ROLDAN I JOSEP LLUÍS VALENTIN.

EL QUE ES VA SUSPENDRE ÉS LA DECLARACIÓ DELS TESTIMONIS PREVISTA PEL DIA 28 DE NOVEMBRE DE 2008 A LES 10:30 HORES DEL MATÍ AL MATEIX LLOC.
COM A TESTIMONIS TENEN D’ANAR-HI A DECLARAR: BERNAT GRAUPERA, JOAN MORA I XABIER ANDREU (COM ARQUITECTE MUNICIPAL).

18 de nov. 2008

ÉS HABITUAL,... ÉS CORRECTE ?Un
Un internauta des de Granollers ens comunica que el llibre " Esculturas Opera Omnia " , editat per l'Ajuntament de Montcada, dedicat a la vida i obra de l'escultor i mestre artesà Lluís Barbosa va ser presentat en la Llibreria La Gralla de Granollers el 6 de novembre .
El comunicant manifesta seguir el blog Montcada Confidencial, ens recorda que el passat dia 1 d'octubre va llegir l'escrit "Plou sobre mullat" (es pot consultar: mes d'octubre, columna de l'esquerra) on es feien varies preguntes sobre a on anaven a parar els diners de les futures vendes del llibre.

Ja que des del dia 1 d'octubre la nostra pregunta no ha estat contestada, tornem a repetir la mateixa, després de comprovar que aquest llibre s'ha ofert a la venda a diverses llibreries. Està en el catàleg de la pàgina web : www.totselsllibres.com, que és una iniciativa del Gremi de Llibreters de Barcelona per vendre els seus productes, entre aquestes llibreries, l'internauta ens manifesta haver-lo comprar a La Gralla de Granollers per 25 euros. ( les fotos que s'adjunten són una mostra del que hi diu) .

Tornem a preguntar per si algú ens ho pot aclarir ja que tenim dubtes i no coneixem prou bé el "circuit" comercial que s'ha de seguir després de l'edició d'un llibre. Tenim clar que el "pagano" (uns 10.000 euros) de l'edició del llibre va ser a costa de l'Ajuntament de Montcada, com tenim clar que els pocs llibres que es van vendre el mateix dia de la seva presentació (18/9/08) l'import recaptat es va ingressar a l'Ajuntament . Com també - excepte excepcions contractuals i per tant aprovades en comissió de govern- qui edita el llibre és qui rep l'import de les vendes. És així, en aquest supòsit a Montcada?

Els llibres (ignorem la quantitat) que s'han venut en aquesta llibreria (La Gralla) o bé a través d'Internet, l'import recaptat a on han anat a parar? ... qui ha decidit la venda a les llibreries? ... qui té els drets d'aquesta edició? ...l'Ajuntament o bé el senyor Barbosa? ...quants llibres es van donar al senyor Barbosa ?....aquest es va auto autoritzar per poder-los vendre? .

Són dubtes que tenim i que ens agradaria si algú ens ho pot aclarir. L'operació sembla una mica estranya, no? . En fi, potser tot és normal i correcte, però en tot cas, si fos així , no deixaria de ser un bon "negoci" per l'escultor i un mal negoci per l'editor.

Estem parlant de formes, no ens importa saber la quantitat de diners que representa (segurament són pocs milers d'euros) , estem parlant d'una cosa no massa habitual, no....?.... o si?


17 de nov. 2008

NOVA COMISSIÓ EXECUTIVA DEL PSC-PSOE MONTCADA
EL CANVI I LA SEVA IMPORTÀNCIA, CALDRÀ ESPERAR A VALORAR-LO

Paco Hierro (ex secretari de Joventuts i ex regidor del PSC) encapçala la nova executiva elegida en l'Assemblea Local del PSC feta a la Casa de la Vila. Els militants , en votació secreta, han aprovat l’única candidatura que s'ha proposat, per 51 vot a favor, 9 en blanc i 2 nuls.
Aquesta nova executiva és fruit d'un "consens" desprès d'unes llargues discussions en el si d'aquesta Agrupació local, discussions que alguna vegada han traspassat les parets de la seva seu, malgrat que cal reconèixer que s'ha guardat una discreció digna de ser ressaltada.

L'elecció de la nova executiva era un tràmit obligat que sempre s'ha de complir desprès del congrés del PSC .Aquest canvi s'ha produït, podem dir una mica tard, ja que el mateix César Arrizabalaga, ja va anunciar el mateix a l'any 2004, cosa que després es va desdir en comprovar que tenia una oposició interna més alta de la que pressuposava. Ara passat quatre anys, la situació ha empitjorat, cosa que l'ha portat (i en certa mesura "obligat" des de la Federació del Vallès i també per la pròpia pressió interna ) a promocionar un pacte i evitar un enfrontament intern que alguns/nes estaven disposats a fer, ha volgut evitar un desgast que el PSC ara no es pot permetre .

Parlarem en els propers dies i analitzarem des del nostre punt de vista aquest "important"(¿? ) canvi . El fet que es canvien les persones en la direcció d'aquesta formació política local ja és de per si un signe "positiu", altra cosa és el programa que posaran en marxa que és de suposar coneixerem, intencions a banda, en propers dies. En tot cas caldrà donar-li un temps de cortesia i com es diu, s'haurà de jutjar pels fets i no per les paraules .

L'Agrupació del PSC a Montcada es troba com partit polític, en la practica diària a Montcada, completament inoperant, la duplicitat de càrrecs en unes mateixes persones (exemple Alcalde-1è. Secretari) ha fet (fem una personal interpretació) que aquesta formació política sigui coneguda com el "partit de l’Ajuntament" . La nova executiva té per davant una difícil tasca, si és que entra amb l'esperit de renovació que se li suposa a qualsevol direcció nova, marcar una línia diferent a la d’ara i més en temps de crisi, repetim, no els serà gens fàcil. El senyal que els votants els hi van enviar en les ultimes eleccions locals és la millor prova de què algunes coses no s'han fet bé, calia reaccionar i canviar el que calgui, sembla que s'ha començat per les persones, esperem en el temps que no s'acabi només amb això.

César Arrizabalaga ha fet un discurs de comiat recordant els seus 12 anys enfront del PSC , ha valgut la pena – ha dit- hi ha més encerts que errors, ha considerat que és bo fer el canvi ja que ell – ha reconegut trobar-se cansat- i la seva dualitat Alcalde-Secretari el feia impossible poder atendre com cal la importància de l’Agrupació , cosa que feia alguna vegada tenir de fer gestions des de l'Ajuntament . S’ha “despedit” recordant el treball que queda per fer, per exemple ,cal incidir en els emigrants ja que votaran. Ha destacat que en el si de l’Agrupació en aquesta anys no han existit diferències politiques ni divergències que hagin qüestionat la seva feina, sols algunes discussions per qüestions de “ ambicions personals” ¿!? . Del seu futur, no ha dit res, s’ha entès allò de: “ yo sigo”

Hi ha hagut poques intervencions dels militants, en destaquem la d'en Carles Guijarro que ha lloat i “ben” lloat l’immens treball fet i que sense César Arrizabalaga no hagués estat possible. Enriqueta Delgado en canvi, ha matisat que votava a favor de la gestió pel fet que es jutjava els 12 anys ja que pels últims 4 anys hi estava en contra

De les paraules del nou 1è. Secretari – Paco Hierro- en parlarem més properament , només dir que ha solicitat i que necessitarà l’ajuda de tots ja que queda molt per fer i ha volgut deixar clar que malgrat el que es digui la seva independència serà TOTAL

Ja que hem rebut alguns correus electrònics que ens pregunten: el fet de què César deixa la direcció del PSC local vol dir que automàticament ja no serà el candidat en les properes eleccions ? . Creiem que malgrat que hi ha una certa tradició NO és d'obligat compliment, cada agrupació local té l'autonomia per fer i desfer d'acord a les decisions que es prenen en la seva assemblea. És més, pel que hem pogut saber, en aquests moments és una hipòtesi que no entra dins del cap de César Arrizabalaga tot i que alguna gestió o tanteig ha fet a nivell dels òrgans de direcció del partit per trobar una sortida digna .

Com hem dit abans ja analitzarem "la importància" d'aquest canvi en propers dies així com les persones que l'han protagonitzat, hi ha temps per fer-ho i no entrar en fer lectures massa ràpides que en calent poden ser errònies. Cal, doncs, esperar i desitjar que puguin treballar amb tranquil·litat i que no es compleixi una de les expressions que hem escoltat a nivell de carrer en aquests darrers dies: " Lo tengo todo controlado, no pasará nada, hay muchos de los "mios" - paraules que no desperten, en principi , bones sensacions de consens- esperem que algú no faci com aquella obra de teatre de Lope de Vega (Segle XVII) "El perro del hortelano", allò que es diu de: "No come ni deja comer"

Nova executiva : Francisco Hierro (1er. Secretari) Mª Elena Pérez García i Guadalupe Lorenzana (Secretaria d'Organització), la resta són (l’ordre exposat, és aleatori): Eva Gonzalo, Alícia Solano, José Ant. García Pérez , Rafael Ruiz, J.R. Rivas , Carmen Joyera , Joaquim Fernández, Mª Rosa Gil, José Hernández Buendia, José Rodriguez, Julio Nolasco, Gregorio Acero , i també Ignacio Góngora ? , Daniel Palomino i Jordi Climent (com a President, secretari de les Joventuts i Portaveu Grup Municipal, respectivament)


(en cursiva els que entran com a nous membres)
Hi deixen l'anterior executiva: César Arrizabalaga, Carmen Porro i Antº Villanueva (també en parlarem en propers dies ja que el cas de Carmen Porro - ha caigut del cavall de cop- és digne de ser analitzat).

CESAR ARRIZABALAGA DEIXARÀ LA DIRECCIÓ DEL PSC LOCAL(Notícia laveu.cat)César Arrizabalaga no repetirà com a primer secretari del PSC local


L’assemblea socialista escull aquesta tarda la nova executiva.

El PSC de Montcada i Reixac escull avui la nova executiva en una assemblea que tindrà lloc a les 19h a la Casa de la Vila. Fonts del partit han indicat que, de moment, s’ha presentat una única candidatura “de consens” –de la qual no s’ha fet públic qui la integra– però fins l’inici de l’assemblea poden presentar-se altres propostes. L’actual primer secretari dels socialistes i alcalde de Montcada i Reixac, César Arrizabalaga, ha avançat a aquest mitjà que no es presenta a la reelecció, un càrrec que ha ocupat des del 1998.

ALLÒ QUE ENTRA TÒXIC , SURT TÒXIC

El vídeo, dividit en tres parts sembla d’entrada una història llarga, però t’agafa des de el primer moment, creiem interessant i oportú perquè sigui conegut, és títula : HISTÒRIA DE LES COSES

Seria recomanable que el mateix , "didàcticament" molt interessant, fos passat contínuament en els col.legits, s'extreu del mateix unes reflexions que són necessàries per a conscienciar i educar els nostres joves, seria recomanable que aquesta lliçó mestre " l'aprenguéssim tots d'una vegada per totes”.

Aquest vídeo, original dels EE.UU, explica tota la cadena lineal del procés de les coses, ens recorda un principi inalterable en la naturalesa que la ciència química ha demostrat : " La matèria no es crea ni és destrueix, sols és transforma" . Principis que són vigents en el segle XXI i que Lavoisier (químic francès del segle XVIII) va demostrar en la “ Llei de la conservació de la materia”.

A Montcada, com a qualsevol indret que es vulgui tornar a la "política" d'incinerar per fer desaparèixer la quantitat ingent de deixalles que generem, s'hauria de tenir sempre en compte.Hi ha coses que amb els controls adients es poden i s’han de fer , però , n'ha altres que NO, per molt que es vulguin presentar com "polítiques avançades " no varien el seu resultat final: ALLÒ QUE ENTRA TÒXIC, SURT TÒXIC . Incinerar residus contaminats, cremar productes que contenen substàncies tòxiques no les faran desaparèixer després de la combustió, inevitablement es transformen, i la seva toxicitat continua inalterable en el lloc o producte que hi van a parar.

Tenim ben aprop un bon exemple , Lafarge Cementos a Montcada, amb el permís de la Generalitat, vol "valoritzar" energeticament residus (alguns contindran substàncies tòxiques) en els seus forns que estan situats a 90 metres del nucli urbà, i ens volen demostrar que amb aquesta activitat desapareixerà aquest "perill" . Preguntem, doncs, a on aniran a parar aquestes substàncies? ...desapareixen per art de màgia ? .... la resposta és NO, se’ns vol fer creure que la part més grossa quedarà dins del ciment i una part petita, segons ells, anirà a l'atmosfera , afegint que hi podem estar tranquils, doncs, en qualsevol cas les quantitats emeses són "tolerables" per a les persones. En cas que fos veritat, cosa que fins ara no s'ha demostrat suficientment, seguim preguntant: ... és què el ciment "contaminat" desapareix de cop? ..en algun lloc anirà a parar, no? .. el ciment és un producte que és consumeix i que també algun dia té caducitat, no?

Tots en som, en part, causants del que passa , i en les nostres decisions (acció-omissió) fem molt poc per evitar-ho i sobre tot les grans corporacions industrials que amb el vistiplau dels governs de torn no volen (ignorant) aquesta veritat , el model que seguim ens porta de forma accelerada a fer del nostre entorn un lloc inhabitable, i per extensió el nostre món. Seguir igual que fins ara i no voler afrontar el problema des del seu origen, continuar aquest model tant consumis-te ens porta irremisiblement al desastre en poques generacions.
Haurien de produir per viure i consumir el que necessitem, NO viure per produir i consumir compulsivament i desafiant constantment els límits que la naturalesa permet.

RECOMANEM AQUEST VÍDEO !!! PASSA-HO !!!!

15 de nov. 2008

ACCIÓ DE LA FUTURA PLATAFORMA EN DEFENSA DEL PATRIMONI.
(per poder-lo llegir, cal "clicar" sobre el mateix)


MANIFEST PER LA CREACIÓ D’UNA PLATAFORMA EN DEFENSA DEL PATRIMONI DE MONTCADA I REIXAC.

HA ESTAT LLEGIT AVUI A LA TORRE DELS FRARES, DAVANT DE 30 PERSONES, VEÏNS/NES, AMICS, AMIGUES I COL.LABORADORS VOLUNTARIS.
L’acte celebrat avui a la Torre dels Frares ha complert les seves expectatives, a banda de realitzar uns treballs d’arranjament i principalment per protegir l’entrada d’aigua en aquest històric edifici, s’ha avançat més per la concreció d’una plataforma en defensa del patrimoni, tot fa pensar que molt probablement el dimecres proper dia 19 de novembre en els locals de l’ABI, es podria constituir amb cara i ulls, aquesta nova plataforma cívica.

Durant la jornada del matí també s’ha realitzat una prospecció i estudi arqueològic per part de dos arqueòlegs voluntaris, un d’ells veí de Montcada. També han estat presents membres i representants d’algunes entitats que s’han adherit a la futura plataforma.

Així mateix, i per celebrar aquesta munió de joves, i no tant joves.... ha estat organitzat un esmorzar de pagès amb un bon i animat ambient de confraternitat.

Convidem a totes aquelles persones preocupades i sensibilitzades per defensar, protegir i recuperar el nostre patrimoni , les nostres arrels....persones que vulguin dedicar una part del seu temps en un treball col.lectiu i engrescador, és per això que els membres gestors d'aquesta futura plataforma us convidem per constituir-la.


DIMECRES DIA 19 DE NOVEMBRE A 2/4 DE 8 DEL VESPRE A L’ABI.

Montcada Confidencial felicita a tots i a totes les persones que han protagonitzat aquesta acció en favor de la cultura i del nostre malmès patrimoni arquitectònic , però que encara és possible salvar-ne alguns, com la Torre dels Frares.

(foto M.C.: a dalt, el grup desprès de la jornada matinal, encara que hi falten més persones).

14 de nov. 2008

CARTA QUE PUBLIQUEM D'UN USUARI EMPIPAT

DARRERA HORA INFORMATIVA
DIA 18 DE NOVEMBRE DE 2008

Aquest cap de setmana i amb una velocitat de creuer, s’ha desmuntat totes les plaques del fals sostre que amenaçaven de caure i fer mal als usuaris, ha estat provisionalment solucionat aquest primer problema. Així, doncs, ja estan disponibles pels usuaris totes les instal.lacions de la zona d'aigües. Felicitats!

La part negativa, està ara en poder veure a la vista de tothom l’esquelet i la quantitat de rovell que hi ha al sostre, problema que caldrà reparar, i pel que sembla això té un cost elevat, creiem, per lògica que hauria de pagar-lo l’empresa constructora, per allò de la garantia de (x) anys.
MONTCADA AQUA..... HACE AQUAS....¡¡¡

A tan solo poco más de 5 años, las instalaciones referentes al circuito de agua, como piscina pequeña, saunas, jaccuzi, duchas, piscinas exteriores, etc. etc., solo se puede utilizar, de momento, la piscina grande, con las consabidas limitaciones para ciertos usuarios, puesto que han sido precintadas todas esas zonas descritas y que limitan más del 60 % del conjunto de los servicios de aguas.
Por lo que he podido saber como habitual usuario de Montcada Aqua, los arquitectos municipales han ordenado señalizar esas zonas por peligro inminente para las personas, puesto que se pueden desprender del "falso techo" las placas que estan sujetas a unas piezas que teóricamente tenían que ser de acero inoxidable y por lo visto se estan oxidando a pasos avanzados. La calidad de como se nos vendió a los usuarios de esas instalaciones, se han ido al carajo. Eso demuestra lo poco celosos de nuestros gestores municipales en el seguimiento de la construcción y de las garantías de los materiales empleados. Un edificio de más de 5 años no creo que sea todavía un edificio viejo.
Si esto ocurre de forma exterior, que no serán de los "budells" de todo el sistema y equipos en funcionamiento ¿ El oxido està en muchas partes de las instalaciones, eso conlleva para poder pensar que de aqui a unos pocos años más, las actuales instalaciones deberán sufrir una severa reforma. Entiendo que las cosas que se usan se dañan y se van deteriorando, lo entiendo, pero no un edificio de hace poco más de 5 años, eso como contribuyente, no me parece bien que las cosas acaben pagándolas dos veces o más, como el caso de las obras de la calle Major de Montcada.
A los usuarios nos han dicho que las obras no se sabe cuando empezaran y acabarán, es más, todavía no se sabe quién deberá pagarlas, la empresa constructora o bien nosotros, es decir el ayuntamiento.
José (Montcada Centro)

13 de nov. 2008

MÉS SOBRE DENÚNCIA A LA FISCALIA MEDI AMBIENT

La reacció no s'ha fet esperar, Lafarge Cementos ha negat públicament totes les acusacions que se li fan. " És fals que superem la normativa a quant a emissions de partícules així com sobre el soroll ja que el mateix és fruit principalment del enclavament del lloc a on es troba ubicada la fabrica , envoltada de vies i carreteres " declaracions de Jaume Ramón , cap de Qualitat i Medi Ambient de Lafarge a Montcada.


En cas que la denúncia sigui acceptada a tràmit per la Fiscalia s'obriria un procés penal en que es veurien imputats molts directius de la fabrica i de retruc - segon l'advocat A.Calduch- algun responsable polític de l'Ajuntament " Es podria demostrar connivència per part de l'administració local en benefici de la cimentera" , ha afirmat el lletrat.

( és un resum de la notícia que és pot llegir a: www. laveu.cat)

VEUREM QUE PASSARÀ....

La Justícia es mou lenta, les denúncies triguen mesos i anys per ser resolts, però malgrat tot és una maquinaria que no para.

Avui hem tingut coneixement que la imputació (març del 2008) que la Fiscalia Anticorrupció va fer al senyor Antoni Jiménez (PSC) i altres càrrecs polítics de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, sota el presumpte delicte de prevaricació continuada, veurà definitivament, obert el primer acte. És tracta de la citació a declarar prevista pel proper dia 28 de novembre en el Jutjat nº 2 de Mataró, on són citats els imputats, així com d’altres testimonis.

Comença, doncs, el principi d'una llarga sèrie de 4 denúncies per diferents causes (totes lligades en el temps on el Sr. Jiménez va ser el responsable polític de la gestió urbanística d'aquell poble) i que el grup polític SOS de Llaveneres (actualment en l'oposició) va decidir presentar a la Fiscalia Anticorrupció. Per no repetir-nos i fer-nos pesats, un recomanem visitar per aquell que ho vulgui, la pàgina web d'aquest grup on és detallen els motius que han donat pas a la denúncia:

http://www.sosllavaneres.com/site/index.php.

Cal esmentar que el Sr. Antoni Jiménez va ser durant molts anys el director de l'àrea d'urbanisme de Montcada i Reixac i autèntica mà dreta de l'Alcalde César Arrizabalaga qui dirigia políticament "de facto" aquesta regidoria. Van ser els anys "culminants" de la bogeria immobiliària en que es va planificar i executar molts dels projectes que en alguns casos han estat i són motiu de polèmica ( la Cerveseria, les Torres de La Rasa-Vista Rica , Font Pudenta , etc, etc) .

Recordem que arran de conèixer aquesta imputació per part de la Fiscalia, a Montcada l'oposició, a instàncies d’ERC va sol·licitar a l'Alcalde César Arrizabalaga l'obertura d'una espècie d'auditoria per repassar tot el que s'havia fet durant el periode que aquesta persona, ara imputada, tenia la responsabilitat urbanística del nostre poble . La sol·licitud va rebre la negativa més absoluta per part del nostre primer edil, expressant frases com : "Hay gente que le gusta escampar mierda" ...." Todo se ha hecho bien.... ir al juzgado o callaros".

Sabem que a banda del fiscal, el Grup SOS de Llavaneres es presentarà en el judici com "acusació pública", també hem sabut que els imputats no les tenen totes, malgrat que volen aparentar tranquil·litat, però en tot cas, han contractat tot un gabinet jurídic de primer ordre en la seva defensa, encapçalat pel prestigiós catedràtic senyor Fermi Morales (UPC).

Veurem, doncs, d'ací a uns mesos, com acaba tot això, sense descartar, d’acord amb els resultats (sentències) d’aquest afer, la qual cosa podria repetir-se a Montcada, el supòsit que prosperi la sol.licitud d’obrir una auditoria urbanística i en aquest cas - pel que sabem- a banda de les mocions o preguntes, etc., i de la seva aceptació o no , la iniciativa o denúncia podria ser promoguda per la pròpia Fiscalia. Temps, al temps.
fotos: banda esquerra: Antonio Jiménez -web. maresma.psc.es; a la dreta César Arrizabalaga en un imatge arxiu de la web psc.montcada)

12 de nov. 2008

RECTIFICACIÓ PÚBLICA

Ens hem equivocat i quan un s'equivoca el que toca fer és rectificar i demanar disculpes.

Ens sap greu l'errada comesa el 28/10/08 en l'escrit publicat a M.C. i que feia referència a la regidora Anna Rivas, en el mateix qüestionàvem, en la part final del llarg escrit, un comportament "poc ètic" atès l'aprovació d'un punt de l'ordre del dia de la Junta de Govern del dia 1/7/08 que feia referència a l'adjudicació del servei d'atenció telefònica conegut com el 010, i que es va adjudicar a l'empresa on ella en aquells moments, hi treballava. La vem "acusar" de vorejar les incompatibilitats, amb expressions com comportament "amoral" , doncs bé, hem de dir que la regidora SÍ va complir, fent el gest habitual en aquests casos, es va ABSENTAR de la reunió i no va participar en la votació.

Ara, sabedors de l'equivocació, procedirem a la seva rectificació (deixem l'escrit uns dies iguals, per si algú ho vol comprovar, per a posteriorment procedir a retirar les frases que hem fet referència, deixant constància en el mateix de la nostra rectificació)

Voldríem expressar a la Sra. Anna Rivas que ens sap greu el que ha passat . Li presentem les nostres disculpes pel nostre error ja que no vàrem llegir prou bé, com es demostra, segons l'acta d'aquella Junta de Govern, i que ens vem quedar amb la lectura del punt 5 ( el del servei 010) quan el nº 4, que no té res a veure( era sobre urbanisme) amb el servei del 010, on hi havia l'expressió que deixa clar la seva actuació. No volem ni pretenem que aquestes últimes paraules serveixin com de justificació o excusa , que en tot cas no restarien gens el perjudici que li podem haver causat.

De la resta de l'article, dedicat principalment a "un rumor" mantenim tot l'escrit.

MONTCADA CONFIDENCIAL

LA LLEI DE DEPENDÈNCIA A MONTCADA

(foto: laveu.cat)

Interessant la xerrada que es va fer ahir a l'Auditori sobre el desplegament de la Llei de Dependència. Al llarg del col·loqui es va fer palès de forma majoritària la lentitud que es troben les sol·licituds interessades per veure definitivament acceptats les seves demandes i les prestacions a què tenen dret.

La Llei de Dependència està en vigor des de l'any 2007 i l'allau de peticions ha superat a tots els Serveis Socials dels Ajuntaments, entre ells, Montcada, fins ahir ha tramitat 615 expedients dels quals 237 ja han obtingut una resolució . La regidora Mª Carme González (CiU) va reconèixer, lloant la tasca que fan els tècnics i treballadors d'aquest servei a Montcada - reconeixement també compartit pels presents a la sala - que el seu departament està desbordat, però malgrat tot es va mostrar optimista : " Queda molta feina a fer - referència a les moltes llacunes i contradiccions que s'han descobert en aquesta " nova" llei- i per nosaltres no quedarà ".

A part de la queixa en la tardança per poder començar a cobrar les prestacions i de la multitud de gestions que s'han de fer , la Llei ha posat en evidència una urgència - sobre tot en les grans ciutats- que cal resoldre el més aviat possible: la manca de persones "preparades" per poder complir amb la figura d'assistent que hi tenen dret i mereix la bona atenció dels discapacitats. Els Ajuntaments hi poden jugar un bon paper en l'organització de cursos de formació ja que coneixen la realitat que els envolta. A Montcada, cal a dir que en aquest moment s'ha pogut atendre les sol·licituds i es poden seguir fent en un futur, si les previsions es compleixen, que per sort, no són numèricament moltes. En aquest sentit, cal destacar que la comissió CNEE ( comissió necessitats educatives especials) membre d'Adimir va oferir el seus serveis i experiència per a formar a gent en un curs que posaran en marxa dirigit a persones interessades per dedicar-se a l'atenció a les persones discapacitades.

En no disposar de xifres on poder fer comparacions, degut al poc temps de l'existència de la Llei, sí que a primera vista a Montcada, la xifra de 615 sol·licituds sembla bastant indicativa d'una demanda que comportarà augment de despesa en un departament que és el primer en notar les conseqüències de la "crisi econòmica " , els Serveis Socials necessitaran de tot el recolzament que sigui possible i esperem, en aquest sentit, la voluntat política expressada -per tots els grups polítics- es pugui veure implementada com cal, en els propers pressupostos.

A proposta de la CNEE (Adimir) i recolzat per l'Ajuntament l'acte d'ahir va comptar amb la presència de David Vargas de l'Associació Espiral ( Sta Perpetua) i Antonio Moreno del col·lectiu: Papàs de Àlex, dues entitats que van explicar les seves experiències i recomanacions a fer davant d'una normativa que necessita de més informació i transparència.

DENÚNCIA A LA FISCALIA

Una trentena d’entitats denúncien a Lafarge a la Fiscalia de Medi Ambient

Els col·lectius afirmen que la fàbrica cimentera és un focus de contaminació


Un total de 31 d’associacions i entitats del municipi han presentat una denúncia penal davant la Fiscalía de medi ambient per la “greu contaminació” que provoca la fàbrica Lafarge. La Plataforma Antiincineració ja va anunciar l’estiu passat la voluntat de dur aquesta qüestió als tribunals i ha estat ara, al mes de novembre, quan l’acció ciutadana s’ha fet efectiva.
L’advocat encarregat de tramitar l’acusació, Albert Calduch, argumenta que aquesta indústria està situada a menys de cent metres del barri de Can Sant Joan –on viuen 5.200 persones–, i que genera “altíssimes quantitats de substàncies nocives, especialment partícules”.


Incompliments. Així mateix, el lletrat afirma que la cimentera incompleix les actuals normatives sobre controls d’emissions de forma contínua, utilitzant uns procediments insuficients per evitar la contaminació. “Des de l’any 2006 no s’han fet públiques les dades de què disposa l’administració, si és que existeixen” assegura Calduch.


A la denúncia, també es fa constar que els veïns porten anys convivint amb la pols que genera la fàbrica i recorda que recentment s’han recollit 4.250 signatures ciutadanes reclamant que es prenguin mesures al respecte. Una altra de les queixes fa referència al nivell de soroll que prové de la instal·lació durant les 24 hores del dia. Calduch afirma que als carrers propers, el soroll diürn arriba a 70 decibels i el nocturn a 57, quan els límits legals estan a 60 i 50 decibels, respectivament, i que Lafarge, tot i conèixer la problemàtica, no ha fet res per pal·liar-la, malgrat els requeriments de l’Ajuntament.


“Les quantitats de substàncies perilloses i els alts nivells de contaminació acústica que, amb ple coneixement, genera Lafarge són tan greus i porten patint-ne ja tants anys que han entrat ja dins la categoria d’il·lícit penal”, afegeix l’advocat. Les associacions i entitats de Montcada que donen suport a la denúncia consideren que la cimentera concorre en un delicte ambiental que preveu penes de fins a 4 anys de presó.
( noticia : laveu.cat)

------------------------------------------

Nota: Montcada Confidencial vol afegir un matís a la notícia, a fi i efecte d’evitar confusions. La iniciativa d'aquesta denúncia davant de la Fiscalia és del Grup de Medi Ambient de Montcada i Reixac-Ecologistes en Acció, a la que s'han sumat diverses entitats, algunes de les quals pertanyen a la Plataforma Antiincineració, que com a tal, no ha signat la denuncia. La Plataforma es va crear en el seu dia, per evitar que s'incinerin residus perillosos en el forns de la cimentera. Malgrat existeixi aquesta acció de denuncia a la Fiscalia , la plataforma antiincineració no ha renunciat ha poder presentar, si cal, i davant dels tribunals corresponents: a la Generalitat i a l'empresa Lafarge, tal com es va anunciar el passat estiu. Acció que segurament és farà mitjançant la presentació d'un Contenciós Administratiu, i si és confirma, de manera definitiva, que les seves peticions no són ateses. Recordem que actualment existeix un parèntesi de 18 mesos per fer proves , desprès dels quals s'autoritzarà definitivament o no l'activitat a la cimentera.

10 de nov. 2008

UN ALCALDE QUE S'ABAIXA EL SOU .....

Ho farà amb una rebaixa del 3% sobre el que ha guanyat aquest any.

És un "mal" exemple , que més d'un dels seus companys -alcaldes socialistes- no voldran seguir, alguns en ser requerits per la premsa, han manifestat que ja ni ha prou amb que aquest any no es toquin el sou. De moment és l'únic cas que es coneix entre els del seu gènere , siguin del seu partit o d'altres.

L'Alcalde de la capital de Guipuzcoa ha dit :Hem de començar per nosaltres, donant exemple, ja que serà un any el 2009 dels difícils on haurem de sol.licitar allò de: "apretarse el cinturon a todos"

El Sr. Odon Elorza ( Alcalde de Donostia) és un alcalde peculiar , torna a ser altre cop el primer edil d'Espanya que en aquest cas s'abaixa el sou , ja ho va ser l'any 2007 quan va decidir fer públic en roda de premsa el seu patrimoni i el sou que cobrava, explicant i publicant amb tot luxe de detalls la seva situació econòmica i patrimonial. El seu "bon" exemple va donar peu perquè fos imitat en alguns municipis que no tenen inconvenient en publicar en les webs municipals aquesta informació. Guanyava en aquell temps (ara cal afegir l’IPC de l’any 2008) 49.000 euros nets a l'any (aprox. de 3.500 euros mensuals comptant i incloent les dues pagues extres ), ara amb la seva decisió deixarà de guanyar uns 2500 euros menys a l'any.


César Arrizabalaga, que el coneix i creiem amic o al menys, un vell company d’aquest singular edil, el qual, amb el seu "bon" exemple, voldríem que de tant en tant, el nostre alcalde, ell que és molt amant de còpiar exemples del País Basc, fes aquest gest i traslladés( com ha fet més d'un cop) aquesta mesura estalviadora a Montcada.

Pengem el vídeo del dia 15/4/2007, on va anunciar Odon Elorza, que faria públic el seu patrimoni.

"YES , WE CAN " ( si , podem )UNA MICA D'HUMOR

Una internauta ens ha enviat un correu electrònic on i manifesta que l'anunci, adjunt, s'ha escampat per molts dels diferents blogs existents i suggereix el mateix pel "Kandidat "a l'Alcaldia de Montcada. Creu molt necessari que surti entre els montcadencs un Obama i recordant el “Yes, we can” és possible i que vol dir: Sí, nosaltres podem

AVÍS : Es busca "kandidat " a futur alcalde de Montcada, cal ser jove , guapo/a i "bronzejat", no importa ideologia , els interessats poden penjar la seva decisió - amb foto- en qualsevol dels molts punts d'informació ( col.lumnes) que existeixen a Montcada, també i excepcionalment, perquè l’ocasió s’ho mareix , es permetrà penjar-ho a les parets.

HEMEROTEQUES.... PROTECCIÓ I CONSERVACIÓ DEL NOSTRE PATRIMONI


Propaganda electoral de CíU (eleccions locals any 1991.....)
Entre moltes coses i promeses, deia el programa electoral, això:(per veure la imatge més gran, clica sobre la mateixa)


Montcada Confidencial no farà cap comentari, això ja s'encarregaran els nostres amics i comentaristes d'aquest blog.

Homenatge al cronista Miquel Capella i Arenas

Imatges : A l'esquerra, moment en que el President A.V. Montcada Centre Sr. Antoni Trias entrega a la vidua Sra. Nuria un ram de flors, acompanyat pel seu fill Josep , a la dreta Jaume Aregall en un moment de la lectura recordant en Miquel.


L'acte celebrat ahir diumenge al carrer Major en la cloenda de les Festes de la Tardor organitzat per la A.V. Montcada Centre amb la col·laboració del ABI i altres associacions.

Ha estat un acte senzill però carregat d' emotivitat en record de qui va ser Miquel Capella, cronista local sempre preocupat i a l'aguait dels problemes de Montcada, incansable treballador polifacètic que a la seva manera i implicació buscava contribuir a la construcció d'un poble millor que n'oblidés mai les seves arrels ni la memòria històrica . Per ser com era , més d'un cop, les seves denuncies no eren de l'agrat i fins i tot cal dir que incomodava a més d'un , ja que posava en evidencia el desconeixement o bé despreocupació envers el nostre municipi. En Miquel ha fet una tasca immensa, un treball -sempre altruista- fruit de molt anys i que ens deixa com herència i que tots hauríem de saber aprofitar . Era home de valors dels quals en destacava un per sobre de tots : LA SEVA PROFUNDA ESTIMACIÓ PEL SEU POBLE.

Jaume Aregall , veí d'escala i amic li ha dedicat unes paraules a on ha desglossat d'una manera molt emotiva la trajectòria d'en Miquel .

Mai no t'oblidarem ! , ja poden passar mesos i anys que sempre hi haurà un motiu que ens recordarà en Miquel Capella.


(imatge: per veure sencer el discurs llegit ahir, "clica" sobre la mateixa)

8 de nov. 2008

CARTA OBERTA A UN DIPUTAT

Ja varem comunicar que la redacció podria sofrir algún retoc o canvi d'última hora, penjem el dia 10/11/08 a les 14 h. el que serà el text definitiu que la Plataforma Antiincineració de Montcada i Reixac pensa repartir properament per les bústies del nostre poble:Carta abierta al Sr. Jordi Terrades Diputat del Parlament de Catalunya por el PSC- Ciutadans pel Canvi


El pasado día 30 de octubre vino Vd. a Montcada a visitar las instalaciones de la fábrica de Lafarge Cementos, S.A. y a loar las bondades de la incineración de residuos peligrosos. Nos extrañó que como secretario de medio ambiente del PSC en el Parlament de Catalunya no aprovechara y se preocupara por todos los problemas ambientales que padece nuestro municipio, o que fuera incapaz de visitar, por ejemplo, la depuradora de Montcada y respirar los olores que produce esta instalación que son insoportables para la población.

También nos extrañó que no le acompañara ningún representante del Ayuntamiento a esta visita y saliera en la foto junto a Vd., a pesar de que el Ayuntamiento estaba plenamente informado de su visita. Tampoco se dignó entrevistarse con ningún miembro de la Plataforma Anti-incineración para que le dijeran de primera mano las inquietudes y los problemas (que Vd. por su cargo y por su responsabilidad debería conocer) que conlleva para la salud la incineración de residuos peligrosos.

Tampoco creemos que haya comunicado a sus compañeros, que se oponen a la instalación de una incineradora, del PSOE de Alcalá de Henares (Madrid) de lo bonito que es incinerar y que no deberían haberse manifestado (5.000 personas) y que además está en total desacuerdo con ellos y en este caso a favor del PP Madrileño. ¿Qué diferencia hay con Montcada? ¿El criterio lo marca el estar en el gobierno o en la oposición?

No entendemos como ha aceptado que la fábrica de cementos ha realizado todas las medidas necesarias para que se pueda incinerar. Cualquier vecino o vecina de Montcada, nada mas mirar el Turó lo vemos lleno de montañas de productos almacenados al aire libre. La cementera todavía no ha puesto en marcha ninguna de las acciones que la Generalitat le obliga a realizar para poder darle la autorización definitiva.
No sabemos tampoco porque tienen el afán de esconder los resultados de las mediciones sobre contaminación en Montcada, que durante mas de un año se vienen realizando por la Diputación de Barcelona en la Casa de les Aigües. Estos resultados se los hemos solicitado al Ayuntamiento más de 20 veces de palabra y por escrito y hasta la fecha de hoy todas estas peticiones han sido ignoradas.


Creemos que la gestión que ha realizado no favorece a Montcada, le hacemos saber (hay estudios de diversas universidades) que la contaminación atmosférica (Montcada, no debe olvidarse nunca, es Zona de Especial Protección Atmosférica) hace subir los "índices" de fallecimientos que tienen sus causas estrechamente relacionadas con enfermedades ligadas con el aparato respiratorio, incluido entre ellos el cáncer de pulmón, creemos que la autorización a poder incinerar productos peligrosos (eufemísticamente, biomasa "valorizar energéticamente residuos" para Vd.) no facilitará el poder rebajarlos. Los ciudadanos de Montcada hemos sufrido sus consecuencias durante más de 30 años, al tener entre nosotros una planta incineradora que batió "records" europeos en generación de dioxinas y furanos.

También le queremos manifestar que Cementos Lafarge, S.A. no ha realizado ninguna jornada explicativa hasta este momento.

Sr. Terrades ( PSC): CON NUESTRA SALUD NO SE JUEGA !!!!, NO A LA INCINERACIÓN DE PRODUCTOS PELIGROSOS!!!!


PLATAFORMA ANTIINCINERACIÓ DE MONTCADA I REIXAC
Montcada a 6 de noviembre de 2008

6 de nov. 2008

BARCELONA MEETING POINT - ANY 2008


Foto: De l'any 2006 on es pot veure a CésarArrizabalaga i Fina Manzano en el dia que la "regidoria" d'habitatge va ser presentada en societat .
Quins temps aquells i que diferents als d'ara , en que el totxo era l'autèntic protagonista de la política montcadenca .


La crisi deixa sense protagonisme a l'Alcalde


Hem rebut un e-mail d'un comentarista de M.C. que ens informa que l'ha sorprés veure l'Alcalde en el 12è Saló Immobiliari Internacional Barcelona Meeting Point. Ens recorda que ell, l'any passat, va enviar un comentari després de veure penjat un escrit nostre sobre Barcelona Meeting Point i que vol repetir aquest any.


L' amable internauta que viu a Montcada però que treballa a Barcelona ens manifesta que degut a la seva professió -administrador de finques- visita cada any la Fira de Mostres per posar-se al dia de les novetats, ens comenta que aquest any l'ambient que ha pogut comprovar és de com si es trobés en una sala de vetlla, el sector immobiliari exposat -ni ha de molt tipus- principalment sembla tot com si fos allò que es diu: Liquidació de stokcs per a tancament del negoci.

És impressionat veure com quasi totes les promotores immobiliàries ofereixen descomptes. Ni ha una per la seva singularitat i importància digne de resaltar , es tracta de la coneguda Agencia immobiliària Fincas Corral que ofereix com a lloguer el més de 8.000 habitatges que disposa per a vendre, només sol·licita un requisit, que el futur llogater tingui contracte de treball, oferint al mateix temps la possibilitat que en el pas del temps l'habitatge pugui ser adquirit pels llogaters.

Ha pogut veure- referent a Montcada- altre cop exposat el stand d'Hercesa i com a novetat el de Construccions Mengual i en canvi no ha trobat el pavelló clàssic del Grup Alcaraz, ni tampoc la presència de l'Ajuntament de Montcada que els últims anys muntava la seva paradeta, cosa que l'estranya encara que comprén que la crisi econòmica fa estralls.

L'home fa una petita reflexió referint-se a Montcada i ens recorda com canvien les coses un any per l'altre; ell que va assistir com a públic l'any 2006 a la conferència que va fer la nova regidora d'habitatge (feia pocs mesos del seu nomenament) la Sra. Fina Manzano i recorda la seva intervenció com un referent de bona política urbanística la que s'aplicava a Montcada com també l'avançament de tota una sèrie d'accions que era previst fer. Ens diu que també alguna cosa per l'estil va escoltar l'any passat 2007 per boca de una senyora (no recorda el nom, però la descriu amb ulleres cridaneres i baixeta. Nosaltres pensem que deuria ser Carmen Bastida) que el va atendre molt bé al stand de la Federació de Municipis.

Doncs avui ja donava per fet que no es tornaria a donar la casualitat dels anys 2006 i 2007 en que la seva visita coincidia amb la de l'Alcalde a la Fira i mira per on l'ha vist a mig mati acompanyat d'un seguici de persones que no coneix (4 o 5) que donaven una volta pel recinte, cosa que l'ha portat a comparar lo canviant que són les coses, passar de veure un Cesar Arrizabalaga molt cofoi, anys 2006-07, a un Alcalde molt seriós que es notava encongit i com si no fos tan protagonista .

M.C. : Hem fet una interpretació del llarg e-mail d’ A.P.A (des de Masrampinyo), li agraïm que ens posi al dia del Barcelona Meeting Point i li fem saber que per no fer molt llarg l'escrit hem "retallat" tot un seguit de reflexions que fa sobre els lligams que hi ha entre Ajuntaments i Promotors Immobiliaris, que en síntesi són expressions de sobre conegudes i expressades més d'una vegada en aquestes pagines. En quan a la visita de l'Alcalde, cosa que a diferència d'altres anys, no s'havia anunciat enlloc, no deixa de ser una petita sorpresa ja que el "horno no esta para bollos" i molt més no acabem d'entendre perquè s'han desplaçat tantes persones, a fer que? .... a no ser que potser tot es justifica ja que en aquelles hores el President de la Generalitat també visitava la Fira i calia sortir a la "foto" . Posem en dubte que aquest any es faci públic alguna foto de la visita , a diferencia de l'any passat que se'n va fer l'interessat ressò, eren moments de ser protagonista i treure pit no com ara que les circumstancies fan baixar el cap.