7 de gen. 2007

LA CERVESERIA, SEGONA PART

Comencem aquesta 2ª part recordant les preguntes que fèiem a la primera “entrega del serial":

Per què s’ha requalificat aquest terreny? Quina necessitat hi havia per part de l’Ajuntament de prendre aquesta decisió? Ens pot explicar el Sr. Alcalde per què va forçar tant a les parts en la recta final de les negociacions, perquè aquesta operació fos una realitat?

En aquest afer han intervingut diferents agents. D'una banda, l’Ajuntament, per altra, la família propietària dels terrenys de la cerveseria i també una empresa immobiliària d Badalona que a meitat del mes de juny de 2004, havia comprat Can Casamada per un valor 871.479 €.(mitjançant una hipoteca). Cal afegir també, que varis inversors del sector immobiliari van estudiar l'operació.

Anem a pams:

La família propietària de la cerveseria comunica a l’Ajuntament la intenció de fer quelcom amb les seves propietats (o va ser a l'inrevés?) , estem parlant de 3 o 4 anys enrera. L’Ajuntament els informa com està qualificat la zona i que es pot fer, a banda, els hi recorda que la torre està catalogada com a patrimoni històric-artístic local, per tant cal preservar-la. Els propietaris prenen nota i manifesten, que escoltant a l’Ajuntament, no seria mala idea que el consistori pogués adquirir les finques i a canvi els deixessin construir en alguna d’elles.

Sigui com sigui, el temps va passant i l’acord no acaba de confirmar-se mai, (aquí les parts tindran que explicar per què ¿) encarà que és de suposar que uns volien molt i els altres no donaven tant (Ajuntament o inversors privats o els dos al mateix temps)

Mentrestant (aliè amb el que estava passant) el nou propietari de Can Casamada: Construcciones Recober Montcada S.L., prepara el nou projecte per construir en la seva propietat, però mantenint la obligatorietat de conservar la façana de la finca. El seu projecte romandrà mesos en l’Ajuntament... sempre li estaven posant condicions al projecte: que si sols han de ser 10 pisos, que els metres quadrats han de ser... etc, etc. Va passant el temps i els de Recober es comencen a posar nerviosos en veure que això no es movia.foto: adreça social de RECOBER MONTCADA,SL a Badalona av. Sant Salvador, 74-78, baixos.
(darrera de l'aparador es troba aquesta immobiliària)

Coincidint en el temps, algú de l’Ajuntament (l’Alcalde?) té la brillant idea de fer el 2x1 (aconseguir dos torres a canvi de donar llicència per construir en el terreny de la cerveseria) i comença a explicar a les parts la proposta d’aquest “trueque”: Inversors privats compren la casa Can Casamada, la torre Larratea i el terreny i entreguen a l’Ajuntament la propietat de les cases, a canvi, l’Ajuntament facilitarà la requalificació del terreny de la cerveseria (ja que no es podia construir) . Hi ha un principi d’acord a l’estiu del 2005. La família propietària de la cerveseria volia que l’Ajuntament hi fos també en aquesta operació i que el terreny de la cerveseria es mantingués, sempre que es pogués, com havia estat sempre.

El mes d'octubre 2005 , l’Ajuntament aprova en el Ple la modificació urbanística de la zona i envia l’expedient a la Generalitat de Catalunya per la seva ratificació.

Des d'aquest mes fins el gener del 2006, deu passar alguna cosa important, doncs, fa que la família propietària de la cerveseria s’ho repensés i insinuí a vendre les propietats a uns altres. Això provoca que l’Ajuntament (Montcada Òptima) faci amb caràcter d’urgència, un contracte d’arres (paga i senyal)*. Les amenaces d’expropiació a la propietat, si no signen el document, es fan evidents, per part de l’Ajuntament.

Queda bastant clar que era l’Ajuntament que tenia la preferència per comprar els terrenys de la cerveseria.

Amb aquest ambient de desconfiança, i amb els inversors de darrera hora que no entren en l’operació, arriba el mes de juny del 2006 ** on es convoca un Ple Municipal, amb caràcter d’urgència per aprovar i tancar tot l’embolic provocat pel propi Ajuntament.

Aquest mes de juny el nerviosisme en l’Àrea d’Urbanisme i Alcaldia era evident, ja que perillava la recuperació de la paga i senyal, i de retruc, tota l’operació urbanística amb el corresponent ridícul polític.

Però això ho explicarem en una 3ª part, que per cert, no té rebuig. Adjuntarem declaracions fetes per responsables municipals, així com una fotocòpia del document on van testimoniar davant de notari, dos treballadors de l’Ajuntament i, que segons hem pogut comprovar, no coincideixen els DNI dels esmentats treballadors, això es pot veure, excepte que hagi estat rectificat amb posterioritat a la data : 1.09.06, segons document públic dipositat en el Registre de la Propietat de Cerdanyola (còpia del document notarial), concretament, els DNI del senyor Antonio Jiménez Gómez i la senyora Carme Bastida Marco. Si és un error material - volem pensar que és així- doncs, que es rectifiqui, atès el valor jurídic de dita escriptura.

Sr. Alcalde: per què l’Ajuntament no va comprar, quan ho tenia tot a la seva mà, el terreny i la finca-torre de la cerveseria? Per què ha deixat que s’hi construeixin pisos en aquest lloc tant entranyable?

Continuarà...

(*) 120.000 € (quantitat pagada per l’Ajuntament en concepte del contracte d’arres)
(**) L’escriptura de compra-venda es va realitzar el dia 29 de juny de 2006, i inscrita en el Registre de la propietat el dia 4 d’agost del mateix any.

2 COMENTARIS (clica i escriu els teus):

Anònim ha dit...

Heu preguntat a l'Ajuntament o a Montcada Òptima que en pensen d'això?

Anònim ha dit...

Lo que esta claro,muy claro, es que el Ajuntamniento y su equipo de gobierno, IGNORARON LOS INTERESES DE LOS VECINOS, SE PASARON POR EL FORRO... AQUELLO QUE PREGONAN Y NO CUMPLEN, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. AL SR, PRESIDENTE DEL AREA SOCIAL SR. GUIJARRO Y PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PSC, SE HA HECHO CANDIDATO AL PREMIO DE "LA REGADORA DE HOJALATA"
FELICIDADES POR SU SENSIBILIDAD Y CONEXION CON LA CIUDADANIA. SOLO OYEN USTEDES, EL RUIDO DE LOS BOLSILLOS.
Juan G.M. de Can Sant Joan