27 de nov. 2008

PLE MUNICIPAL. NOVEMBRE 2008

El que no es fa bé, s'ha de repetir, però no surt pas gratis.

Declaració de Lesivitat (administrativament s'entén per evitar un dany als interessos generals) ha estat el primer punt d'una ordre del dia d'un Ple dels més avorrits dels últims temps. La intervenció de la portaveu del PP que aprofitant la petició del Ple a la Generalitat perquè compleixi els seus compromisos (nou: IES Montserrat Miró), ha carregat contra la política que segueix el tripartit, la qual cosa ha fet despertar un xic l'ensopit públic. Tampoc, ja no es diuen res, les intervencions que fa l'Alcalde en “plan guerrillero" són ja tan habituals que no donen per cap comentari nou que aquí no s'hagi dit o repetit alguna que altra vegada.

Ens quedem amb aquest punt, que ens ha cridat l'atenció, ja que recórrer a aquesta figura jurídica del procediment administratiu comú de la Llei de Régim Jurídic de les Administracions Públiques és un recurs poc habitual, més ben dit, és molt excepcional.


Escoltar per boca d'en Jordi Climent (PSC) que es pren aquesta iniciativa per ANUL.LAR un acord del Ple de l'any 2005 , ja que és considera molt perjudicial pels interessos de l'Ajuntament, ens ha deixat de pedra (al menys a nosaltres, per a uns altres... no ho sembla així). Retirar un acord que es va vendre en el seu dia com un punt final d'un llarg i històric procés de reclamació que s'arrossegava des de abans de l'inici de la implantació de la democràcia, és tota una relativa sorpresa.


Un es pregunta: Obrir un procés per anar al contenciós –administratiu començant anant en contra d'ells mateixos o sigui KRAMER CONTRA KRAMER, César Arrizabalaga contra César Arrizabalaga, acceptant allò que es va dir en aquell Ple, no té, ara, valor i que el que es va firmar posteriorment com un conveni amb la part demandant: Sr. Amador Vinyals és nul de ple dret, no negareu que té "nassos" , no?

Si, si , un ha escoltat aixó i es queda parat en veure com l'oposició en les seves intervencions NO DEMANIN RESPONSABILITATS. És per quedar-se bocabadat quan en la intervenció d’Alba de Lamo (ICV-EUiA), l'únic grup que ha intentat aprofundir en el tema, ha afirmat, al menys així s'ha entès, que els compromisos adquirits per l'Ajuntament davant el Sr. Vinyals i que varen ser firmats pel Sr. Alcalde, NO HI HAVIA "cap informe tècnic" que avalés les quantitats que es varen comprometre a satisfer al Sr. Vinyals, estem parlant que s'havia de restituir un terreny de quasi 600 m2 amb l'autorització corresponent en què si podia construir 2300 m2 de sostre. I tot això l'Ajuntament es comprometia a fer-ho abans del 31/12/2007 , cosa que evidentment no ha fet. L’ Alcalde, amb una sorprenen resposta , ha manifestat, com si es dirigís a uns alumnes: “ja ho explicaré en una reunió privada amb volsaltres” .

Motiu pel qual ha portat al Sr.Vinyals ha reclamar danys i perjudicis per un valor total de 5 milions d'euros i que davant d'aquest fet l'Ajuntament a decidit començar el procés de "Declaració de Lesivitat", evitant, de moment, la més que segura acció d'embargament.


Nosaltres, ja que no les hem escoltat, hem trobat a faltar unes preguntes que ens hauria agradat que algú hagués fet i que repetim, no entenem com davant d'aquesta “excepcionalitat “que representa que l'equip de govern reconeix públicament que va cometre un error, ningú s'ha atrevit a fer-les i , també, pel fet que fos aprovat aquell acord del 2005 per unanimitat, no treu que les quantitats que es varen oferir posteriorment amb un conveni fossin de rebut, aquest gest " tan generós " per part del Sr. Alcalde cap el Sr. Vinyals es " difícilment justificable” , al menys, se’ns fa difícil d’aceptar, atès que aquest, ja pensés en no complir amb el compromis i guanyar simplement temps, que ara s’ha esgotat .

Sota quin criteri Sr. Alcalde, va ser vostè, tan " esplèndidament generós" amb el Sr. Vinyals?

Quin tècnic li va dir quin era el preu just per finalitzar d'una vegada, aquest històric litigi?


En política, els polítics com tothom, es poden equivocar, però una cosa es fer-ho, perquè hi ha uns informes que ho permeten o bé ho recomanen, i un altre es fer-ho, perquè aquell dia un se sentia “inspirat” .

Digui'ns vostè , Sr. Alcalde, per què es va decidir oferir unes quantitats totalment fora de tota lògica i en certa mesura de mercat?

Qui va ser el "pater " d'aquesta solució, vostè, el Sr. Romo, el Sr. Jiménez, l'equip jurídic de l'Ajuntament, digui'ns qui va ser?

Contesti, si els tècnics tant d'urbanisme com els jurídics de l'Ajuntament li van aconsellar aquesta solució?


Com es pot ser i com es pot jugar tan alegrament signant compromisos, que finalment n’obliden, i que hem de pagar tots, no pensen que més tard o més d’hora s'han de complir?


Que passarà ara Sr. Alcalde? aquesta broma quan ens costarà a tots?

Com a resum i perquè tothom entengui de que parlem, l’Ajuntament actua com aquells que intentan salvar el màxim de mobles que pel motiu que sigui ja es pensaven que havien perdut. Aquella nefasta decissió ens ha portat aquesta conseqüència .

Montcada Confidencial, en la mesura de les nostres possibilitats intentarà en propers dies explicar "aquest històric contenciós" ,, contenciós, que té uns 35 anys d'antiguitat i que cal preguntar-se com s'ha pogut arribar fins aquí ¿.

Avui en sortir del Ple, només veure les cares de satisfacció d'alguns, ens ha donat la impressió que esperàvem una "tempesta" que al final ha estat en un got d'aigua . Parlarem, doncs, dels origens de la “lesivitat” i recordarem les paraules del Sr. Romo i César Arrizabalaga que van dir aquell any 2005 , que no tenen res a veure amb el que finalment es va fer.


Per finalitzar, volem afegir : en el rifi rafe de l'Alcalde amb la portaveu del PP , s'han escoltat unes paraules " amb un to irònic –sarcàstic " però de molt malt gust (que no repetirem) i que la portaveu del PP no es donà per satisfeta després que el mateix Alcalde digués que les retirava, el PP voldrà una rectificació per escrit, ja que considera el fet molt greu.

De la resta del Ple , en parlarem en properes entregues .

30 COMENTARIS (clica i escriu els teus):

Anònim ha dit...

SI no entiendo mal se trata de anular un compromiso que adquirió el Ayuntamiento despues de llegar a un acuerdo con la parte demandante, ¿no?
¿Esto se puede hacer? ¿si es asi de que sirven firmar los documentos que obligan a las partes?

Ostras , ya se que hacer para no pagar la hipoteca ya que mi compromiso me resulta muy "lesivo".

Esto parece o da la impresion de ser poco serio.

No conocia el caso, me puede alguien aclarar ¿de que zona o terreno se esta hablando ?

¿El Sr. Vinyals es por casualidad arquitecto?

Si fuese asi , agradeceria que alguien me lo confirme, estariamos hablando de la persona o de un familiar que le hizo las obras a nuestro Ilustrisimo o por lo menos colaboró en ellas - eso lo digo por que conozco la circunstancia ya que aquellos dias me hacian un proyecto para nuestra familia- .
Estoy hablando de la polemica "buardilla" en la casa de proteccion oficial que tiene el Sr. Cesar Arrizabalaga.


Tiene narices , hablo de acuerdo lo que hay escrito, que se sea tan generoso con el dinero de otros, que facil y barato resulta equivocarse . El caso es que aqui nadie dimite.

Gracias

Anònim ha dit...

"?Ya lo esplicaré en una reunión privada con vosotros¿".
A mi me suena a una amenaza velada.

?Qué está pasando aquí¿
?Qué ha pasado aquí¿

Mientras,nuestros hijos; respirando VENENO.
?Tal vez gracias a otra decisión arbitraria¿.
Visca Montcada

Anònim ha dit...

Declaració de lesivitat

No només els actes administratius nuls de ple dret poden ser objecte de revisió per part de l'Administració pública. L'LRJPAC preveu, així mateix, la revisió d'ofici dels actes anul·lables a l'article 103, precepte que regula, més concretament, l'anomenada declaració de lesivitat dels actes anul·lables. D'aquest precepte legal es desprèn que en matèria d'actes anul·lables hi ha una dualitat de règims aplicables: d'una banda, quan es tracta d'actes de gravamen (aquells que restringeixen l'esfera jurídica dels destinataris de l'acte) no hi ha límit a les facultats de revocació dels actes per part de l'Administració; en canvi, quan es tracta d'actes favorables o declaratius de drets, el principi general és contrari a la revocació, de manera que l'Administració només pot revisar aquests actes excepcionalment, quan infringeixin greument una norma legal o reglamentària i sempre dins d'uns certs límits. Per tant, s'ha de distingir entre els actes declaratius o no declaratius de drets, favorables o de gravamen, ja que són la base de la dualitat de règims aplicables segons els articles 103 i 105 de l'LRJPAC.

Així, d'acord amb l'article 103.1 de l'LRJPAC, les administracions públiques poden declarar lesius per a l'interès públic els actes favorables per als ciutadans o actes declaratius de drets que siguin anul·lables conforme al que disposa l'article 63 de la Llei, a fi d'impugnar-los ulteriorment davant de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. En aquest cas, per tant, les administracions públiques no poden exercir directament les seves facultats d'autotutela i, per tant, de revisió en via administrativa, i s'ha d'acudir a la tutela judicial en defensa de l'interès públic (articles 19.2 i 43 de l'LJCA).

La declaració de lesivitat no es pot adoptar un cop transcorreguts quatre anys des que es va dictar l'acte administratiu i exigeix, en tot cas, l'audiència prèvia de tots els ciutadans que apareguin com a interessats en l'acte esmentat, en els termes previstos a l'article 84 de l'LRJPAC. Fora d'això, un cop transcorregut el termini de sis mesos des de l'inici del procediment per a la declaració de lesivitat sense que aquesta s'hagi declarat, es produeix la caducitat del procediment (article 103.2 i 3, respectivament).

Es una mica tècnic pèro .... per la vostre informació .

Anònim ha dit...

Entre el Sr. Alcalde i el Sr. Vinyals hi havia una relació de amistat des de fa molt anys.
Ara no se si son amics, però ,efectivament el Sr. Vinyals es arquitecte i ha treballat per l'Ajuntament mol de temps, per exemple en la primera remodelació del Carrer Major en època del alcalde Sr. Campos.
Sovint va o anava a l'Ajuntament on tenia una relació molt estreta amb la regidoria d'Urbanisme. No exerceix només de arquitecte si no de promotor a través de la seva familia i empreses constructores.

Anònim ha dit...

Bueno, como diría aquel "No hay nada nuevo, viejo".

Se me ha acusado de que desvío los temas en cuanto digo, es más AFIRMO ROTUNDAMENTE, que la OPOSICION EN ESTE PUEBLO BRILLA POR SU AUSENCIA.


Chapeau Sres. Arrizabalaga/Maresma !!!

Este pueblo tiene el gobierno y la oposición que se merece.

Es lo que hay

Anònim ha dit...

Pues yo sí voy a repetir las palabras del Alcalde a la portavoz del PP, persona con la cual no me identifico, pero que considero insultante y bochornoso lo que le dijo nuestro IMPRESENTABLE Alcalde. Eva hizo una intervención propia del estilo del PP, aprovechó un punto del orden del día para criticar a la Generalitat con todo el derecho del mundo a hacerlo, pues bien la respuesta del impresentable fue decirle que su intervención era apología del terrorismo.... en ese momento yo creo que todos los que estábamos en la sala, incluidos algunos de los militantes socialistas,( otros tienen tan poco sentido del respeto como su jefe) sentimos vergüenza ajena.

Anònim ha dit...

Es de suponer que esta historia tan antigua tendra un buen dosier donde habra multitud de documentos que a lo largo del tiempo se habran generado.

30 y pico de años dan para mucho y por lo que parece esto va a durar algunos años más . Es la historia interminable.

Por lo que afirma M.C. estoy absolutamente de acuerdo que esta declaración de lesividad tenia de haber sido motivo de un debate más profundo , el hecho no es muy normal para que se liquide en pocos minutos .

Trabajo en el Ayto de Barcelona y esta mañana he comentado con los compañeros si alguien conocia el significado y el porque se usa una "declaracion de lesividad" , la sospresa ha sido que nadie conocia de que iba esto. Posteriormente un abogado me ha dado una explicación que en lineas generales se resume en esto : Huy! si esta declaración va dirigida contra uno mismo ( no siempre es asi) , es una señal que alguien en su dia no hizo un buen trabajo , como consecuencia alguien tendria que asumir responsabilidades , si fuese yo el causante del error lo más seguro es que me castigasen a "galeras" , todo ello añadido a que politicamente tambien habria responsabilidades que depurar. No hay cosa peor para un jurista que trabaja en la administración publica que a lo largo de su carrera tenga que asumir en su expediente el reconocimiento de una "cagada" como esta .

Seria bueno ya que el Sr. Alcalde dijo que puede explicar todo este proceso ,lo hiciese publicamente y no solo a nivel de grupo politico .

Lo que queda claro es que el convenio que se firmó por lo que parece no era tan bueno como en su dia se dijo.

A.M.M.

Anònim ha dit...

Com seguidor d'aquestes pagines vull agrair l'explicació que ha donat el comentarista de les 11:27 CET.

Vull afegir per si algú vol consultar-ho que entri en aquesta adreça :


http://www3.udg.edu/publicacions/vell/electroniques/dret_ad/catala/pagines/modul%202/unitat%203/Unitat3.html

ho que soliciti a traves de Google : L'acte administratiu (II) , també pot solicitar :

No només els actes administratius nuls de ple dret poden ser objecte de ... L' LRJPAC preveu, així mateix, la revisió d'ofici dels actes anul·lables a ...

Gracies per posar una miqueta de " llum" en un tema que el "politics" i la "jerga" que fan servir no es facilment comprensible, quan en el fons es tracta de una "cagada com un piano" .

Anònim ha dit...

Soy militante socialista y me avergüenzo del alcalde César. No se puede insultar de esa manera a una concejal por el simple hecho de decir lo que al Dios no le gusta escuchar. Ayer el alcalde estuvo muy desafortunado y maleducado y fuera de sí y rabioso y perdiendo los papeles...bueno, en su línea, con la portavoz del PP (Eva García) que lo único que hizo fue hacer política, como es normal. Pero claro, teniendo en cuenta que antes del pleno ya había hecho ronda de bares, primero solo y después con otro concejal...pues la lengua se calienta más de la cuenta. Es triste pero es el alcalde que nos ha tocado sufrir.

Anònim ha dit...

Al anónimo de las 11.29

Mire usted amigos deben de serlo porque los dos han presumido de una gran amistad ( fue el Arquitecto de la famosa buhardilla del sr. Alcalde)
lo que ocurre que ese tipo de amistades interesadas, cuando hay mucho dinero de por medio seguro que acaban rompiéndose, no creo yo que al Vasco le haya sentado muy bien que su AMIGO le reclame ahora 5 MILLONES DE EUROS por un terreno de 536 metros cuadrados, es decir mas de 1 millón trescientas mil de las antiguas pesetas por metro cuadrado... !! hostia p...!! perdón ni que esos metros estuvieran en el vestíbulo del Corte Ingles de la Diagonal. Con lo bien que él se portó con el convenio sacándose de la manga un techo inexistente(2320 metros)y generando el problema en el que ahora estamos.

Por cierto usted se equivoca totalmente,el Sr. Viñals no trabajó
con el Sr.Campos en la primera remodelación de la c/ Major(ese tema lo viví muy de cerca en función de mi profesión), el Sr. Viñals se limitó a hacer unos dibujos para la nueva entrada de la Iglesia a petición de Mossen Torras y fué el Mossen quien aportó los dibujos a los técnicos Municipales de la época ( quizá esto es lo que lo haya confundido). Los Arquitectos de la obra fueron, contratados por la Diputación y eran Andreu Arriola y Carmen Fiol.

Cristóbal

Anònim ha dit...

Al comentarista de las 12.58 h: yo no soy socialista ni tampoco del PP pero el insulto del alcalde a Eva García merece un castigo importante. Espero que Eva actue en consecuencia y le dé al Dios César su merecido. Es un alcalde impresentable aunque el alcohol hace estragos...

Anònim ha dit...

Lo que le ha ocurrido a usted A.M.M., les sucedió, excepto a Jordi Climent, Arrizabalaga y Maite Gallego, los 18 restantes, en la más severa inopía. Y nos gusté o no esto es así. Qué debate puede abrirse ?

El acto por el que se ha presentado esta declaración de lesividad, fue tomado en el Pleno del día 27 de Enero de 2005, publicado en BOPB, saben quién lo firma, como no, sí el imponderable ALFONS ROMO.

También en el Pleno de ayer se pidió el enésimo crédito, para qué ?

Quedó gente en la calle que no pudo asistir al Pleno ?

Desconozco las acusaciones de Arrizabalaga a la Sra. García, pero si es cierto que ella no admitió las disculpas y ha pedido una rectificación por escrito debieron ser graves.

Ahora la oposición esperará al próximo Pleno, o a que MC publique algo, para enterarse de lo que ocurre con las acciones del Gobierno de este pueblo.

Bueno y así estamos .... como decía un amigo gitano "TU PREÑÁ Y YO EN LA CÁRCEL"

Anònim ha dit...

Amic Cristobal:

D'entrada dona la sensació que sap molt be de que parla. L'animo a que segueixi informant.

Es veritat , el preu que surt el m2 es simplement per qualsevol persona equilibrada totalment "al.lucinant" . Es digne de que surti en el "Guinness"

Com es posible aixó ?, algú o alguns aquell dia es varen "passar" més del compta menjant ho potser pujant el colze.

Alex

Anònim ha dit...

Entrando en el analisis del pleno municipal, salvo muy, pero muy pocas excepciones, ha tenido una pobre incidencia política. Parece que la oposición no acaba de dar esa sensación de prepararse bien los plenos (lo trabajan muy poco), puesto que entre los puntos de la orden del dia, había uno de gran calibre que se ha desaprovechado para ejercer de eso, de OPOSICIÓN. Sin ser del PP, tengo que admitir que Eva García lo hizo mejor, tiene más tablas, aunque tampoco entró en el tema que se abria timidamente por parte de los bancos de IC-V, puede ser que este tema, por cuestiones politicas ese grupo, no quiso esgrimirlo y lo dejó pasar con su voto positivo, aunque, por otro lado, era evidente por su repercusión y por los intereses generales, pero no opto en dar explicación del motivo de ese largo y abultado expediente que colea desde los tiempos del señor Amenós (q.e.p.d.),éste, no hubiese permitido ese reconocimiento de propiedad que se reclama al Ayuntamiento, todo lo contrario, estuvo defendiendo algo que más de uno deberiamos siempre agradecerle, por su coherencia juridica y su profesionalidad a la hora de asesorar a los ediles. Mucho hay que hablar de este asunto que huele como otros que se han hecho durante el ultimo periodo de los "urbanistas" de las últimas legislaturas locales, que por cierto se han largado... y han cogido el tren de "villadiego"...
Aplaudo a Montcada Confidencial por sacar este tema y subrayarlo como lo han hecho, estos si que tienen reflejos y no otros.
Seguirems opinando.

J.A.

Anònim ha dit...

Vaya alcalde tenemos ! le pierden las formas y anoche lo volvió a demostrar. Perdió los papeles con la del PP y la insultó gravemente. Eva García: estamos contigo !

Anònim ha dit...

Afirmar que alguien que es "terrorista" dirigiéndose a una persona democrata como lo és Eva García, que representa legitimamente a un sector de votantes de este pueblo, es imperdonable, por parte de aquel que tiene la responsabilidad de presidir el Pleno Municipal y que obstenta, además, la alcaldia, en este caso, tan indignamente (es mi opinión).
Como en este país no dimite nadie, no lo voy a pedir que lo haga, puesto que hacerlo, significaria un grito en el desierto.

Anímo a la señora Eva García para que siga con ese estilo educado y contundente para ejercer de oposición.

RRJ

Anònim ha dit...

Sra. Eva García, estoy en las antípodas de su pensamiento político, ahora bien tiene usted todo el derecho a utilizar sus armas políticas democráticas contra su oponente político.

Hay un principio, que en el caso del Sr. Arrizabalaga no se cumple, y es que "PARA QUE TE RESPETEN PRIMERO HAS DE RESPETARTE A TI MISMO".

Y desgraciadamente la "vox populi" va "in crescendo" sobre la "serenidad" de este señor a partir de cierta hora del día. No es una disculpa, ni una justificación es una obviedad.

Espero y deseo que los medios de comunicación públicos y privados se hagan eco de este incidente.

Anònim ha dit...

Pues el miércoles hubo un reconocimiento a un atleta de Montcada y, por lo que me a comentado una asistente, llevaba una tranca importante. Según parece, al presidente del club y al concejal de deportes se les entendía bien, al crák, ni flowers. El chaval inmenso.

Anònim ha dit...

Para Cristobal .

Felicidades por su información .

La comparación del precio por metro cuadrado resume perfectamente el kid de la cuestión.

Puestos a hilar fino , según tengo entendido no son 536 m2 sino 596 m2.

En todo caso muy bueno lo suyo, Ud sabe mucho más sobre el tema, venga a contarlo por fa.

Anònim ha dit...

Que triste tiene que ser para usted campeón del mundo de la chulería y de la prepotencia que sean sus propios compañeros/as de partido los que le reprochen el estado lamentable en el que usted se encuentra en mas de un acto público,lo que ocurre es que no sólo lo ven ellos lo vemos todos los ciudadanos.

Anònim ha dit...

Estuve en el Pleno y la replica de Cesar Arrizabalaga a la intervencion de la pepera Eva Garcia no estuvo nada afortunada, soltó algo parecido a esto : ....hace que sus intervenciones parezcan "actos terroristas" ( bueno, mas o menos dijo algo parecido a esto) cuando lo fácil era recordarle una expresión que se usa mucho : ....Aprovecha Ud que el Pisuerga pasa por Valladolid para soltar su discurso que como siempre ya sabemos por donde va, etc, etc .....

Tiene razón Eva Garcia en su queja , no hacia falta decir esto , luego retiró sus expresiones como si hiciese un acto de magnanimidad .

En sus intervenciones, sobre todo en el tono no entiendo a que obedecian , era un pleno de los llamados de "guante blanco" y más cuando el punto primero ( lesivitat) no pasó nada extraordinario.

!!Muy mal Sr. Alcalde, muy mal!!.

En cuanto al resto del Pleno , estoy de acuerdo con el Confi , aunque reconozco que el tema me pilló sin saber exactamente de que iba y por lo que parece era de calado .
En referencia a la reclamación por parte de todos a que la Generalitat cumpla sus compromisos construyendo el nuevo instituto,tengo que decir que me parece "vergonzoso " que se tenga que recordar esto , se han olvidado de incluirlo en el presupuesto del 2009 , estos olvidos no son "lapsus" siempre obedecen a criterios , como dijo Eva Garcia , en el fondo es que no hay un euro.
Ahora que nadie se sorprenda si dentro de unos dias alguien de la Generalitat , siempre cargos de 2º rango, aparezcan y nos envien declaraciones de tranquilidad , que ya lo solucionaran, que si eso, que lo otro, que seguro que se empezará.... en fin "milongas".

Anònim ha dit...

Durante el pleno, ICV pidió explicaciones políticas al alcalde por la firma del convenio del 2005, explicó que no hubo ningún informe técnico que avalase ni los dos mil i pico m2 de techo edificable ni la compensación económica que ahora reclaman.

Se explicó que en los terrenos del sr. viñals no se podía edificar debido a que antes del año 76 se habia agotado la edificabilidad de esa zona ya que aquellas construcciones superaron lo establecido en el pgm del 76. De igual manera se preguntó si también regalarán m2 al otro propietario de la manzana que no puede desarrollar su techo.

Es cierto que no se explicó todo el proceso judicial que llevó a cabo el sr. amenós.

También quiero recordar que el sr. alcalde durante el cierre de turnos de palabras y antes de ofrecer una reunión privada dijo que no iba a dar explicaciones políticas porque no compartia que el convenio fuese un mal convenio.

¿no contradice eso a la declaración de lesividad que se aprovó ayer?

Es un detalle en el que parece que nadie se percató, por un momento pensé que iba a votar en contra del punto.

En definitiva, en el 2005 el sr. cesar arrizabalaga entregó un cheque en blanco al sr. viñals que ahora puede costarle 5.000.000 € al pueblo de montcada, y nuestro alcalde contesta que no tiene que dar las explicaciones políticas que le pidió la oposición.

menudo alcalde!!!. De humanos es errar, de sabios rectificar.

alo.

Anònim ha dit...

Al Sr alcalde no le hace falta mucho para firmar acuerdos sin que existan informes tecnicos que los avalen, es suficiente con una comid en un buen restaurante, bien regada con abundates caldos.

Eso lo saben todos los que quieren hacer negocios en Montcada

Itel

Anònim ha dit...

Segun dice el post 00:29 CET del dia 29/11 que el Alcalde no quisó dar explicaciones politicas del porqué se retiraba un acuerdo del Pleno del 2005 que obligaba a cumplir un compromiso .
Si es verdad que dijo que seguia considerando aquel acuerdo como muy bueno, NO SE ENTIENDE PUES COMO LO RETIRA AHORA.
AUN MENOS SE ENTIENDE QUE LO HAGA SIN EXPLICAR DETALLADAMENTE LAS CAUSAS DE ESE CAMBIO DE ACTITUD .

El post de las 00:29 ( parece escrito por alguien que estuvo en el pleno o que fué actor protagonista del mismo ) se refiere a un momento en que César Arrizabalaga ofrece una reunión privada para explicarles a los de ICV-EUiA los intringulis de este conflicto . Si eso pasó asi ,NO ENTIENDO como se dejó pasar la ocasión para exigirle que lo hiciese en el mismo Pleno el lugar idoneo y diria natural donde el pueblo ( luz y taquigrafos) tiene el derecho a estar bien informado .
¿Faltaron reflejos? , el caso es que se perdió una buena ocasión que ahora si se produce esta reunión "privada" se puede entender que hay "gato encerrado" . No digo que lo haya pero lo puede parecer.
ICV-EUiA por lo menos planteó dudas y aportó preguntas que merecen una respuesta rápida por parte del gobierno (PSC+CiU) , el resto ERC y PP da la impresión por lo que me han contado que NO se tomaron el tema en serio. ¿Por cierto CiU aparte del voto favorable , explicó su posición?

Señores politicos que nos representan a todos : Estamos hablando de un lastre que se arrastra hace decadas , estamos hablando de una "factura" de 5 millones de euros que no olvidemos , sea finalmente la cantidad que sea , tendremos que pagar TODOS a traves de nuestros imopuestos , estamos hablando de una decisión que Cesar Arrizabalaga tomó el año 2005 y que ahora se ha visto obligado a retirar por lo escandalosa y favorecedora que era para el demandante Sr. Viñals .

¿Ahora resultará que no hay responsables?

Anònim ha dit...

Yo estuve en el Pleno y efectivamente icv-euia le pidió explicaciones en el pleno, pero este sr. no estaba interesado en hablar demasiado y se quitó de encima el problema diciendo ya se lo explicaré, ya se lo explicaré, visiblemente nervioso, o como dicen sus propios compañeros visiblemente !cargado!

Anònim ha dit...

Que pasteleo, Dios mio que pasteleo ...

Pasad al salón que os daré explicaciones en privado ...donde repartiré dádivas QUE TODOS TENEMOS QUE TAPARNOS LAS NARICES !!!!

QUE ESCANDALO, PERO QUE ESCANDALO !!!

Vladímir Ilich Uliánov ha dit...

Ningú s'ha parat a pensar que l'emplaçament del nou institut no és el més adient perquè els nostres joves puguin rebre la formació que els hi pertoca. El soroll d'una autopista, una via de rodalies i les vies de l'AVE és bo pels estudiants?
No entenc el posicionament de l'AMPA en quan a la proximitat del nou institut. No poden caminar 10 minuts més per millorar el seu ambient d'estudi?
Segur que a Mas Duran podrien tenir unes instal·lacions més adients per espai i sonorització.

Prou de 'chapuzas'

Anònim ha dit...

ESTOS DIEZ MINUTOS A LOS QUE SE REFIERE SON EN MOTO O ANDANDO.

Vladímir Ilich Uliánov ha dit...

Tal i com està el trànsit a Montcada es triga el mateix en moto que caminant. Pots comprovar-ho tu mateix.

Anònim ha dit...

El pleno del Ayuntamiento de Almuñécar ha aprobado el incremento de las tasas municipales con el 5,3 % para el próximo ejercicio con los votos del equipo de gobierno de Convergencia Andaluza (CA) la abstención del PP y el voto en contra del PSOE- IU... Ideal de Granada- 2/12/2008/