12 de febr. 2008

EL CENTRE DE NEGOCIS

A petició d’un internauta fem públic l’acta d’aprovació del Centre de Negocis, tal com ens sol·licitava per a tenir més elements de judici, no cal afegir cap comentari, l’acta dona peu perquè tothom es pugui fer una idea d’allò que s’aprova i el perquè.

Acta del Ple 19 Juliol 2007 . ( És la sessió en la qual es va debatre l’increment d’un 25% més de l’edificació) , posteriorment en l’últim Ple del 31 Gener 2008 s’aprova definitivament.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3 APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PERI DEL POLÍGON INDUSTRIAL PLA D’EN COLL A LA SUBPARCEL·LA D’EQUIPAMENTS (CENTRE DE NEGOCIS).

“La Sra. Aguilar, portaveu del grup municipal d’ESQUERRA, expressa que el grup
s’abstindrà en aquest punt.

La Sra. Eva García, portaveu del grup municipal del PARTIT POPULAR, explica: el vot del grup serà en contra perquè no estem d’acord en el increment del 25% de l’edificació, que només beneficia interessos privats d’una empresa.

El Sr. González, portaveu del grup municipal d'ICV-EUiA, expressa: el nostre grup s’abstindrà perquè no veiem en la modificació cap aprofitament per l’Ajuntament.

El Sr. Climent respon: no es tracta de benefici per l’empresa privada, perquè l’edifici és al cent per cent de titularitat pública; la gestió sí que és privada, i amb aquesta gestió recuperaran la inversió que realitzin; però l’edifici quedarà en propietat de l’ajuntament.”

Vista la proposta de modificació del Pla Especial de Reforma Interior del polígon industrial Pla d’en Coll a la subparcel·la d’equipaments 7a, aprovada inicialment per acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió del dia 15 de maig de 2007;

Atès que, sotmès el dit planejament a informació pública, durant el termini preceptiu no ha estat formulat cap escrit d’al·legacions;

Vist allò que estableix el Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme,

El Ple, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l’Àrea de Política Territorial, acorda amb el vot a favor dels regidors dels grups municipals del PSC-PM i de CIU, amb l’abstenció dels regidors dels grups municipals d’ICV-EuiA i d’ESQUERRA i amb el vot en contra dels regidors del PARTIT POPULAR

PRIMER.- Aprovar provisionalment el Pla Especial de Reforma Interior del polígon industrial Pla d’en Coll a la subparcel·la d’equipaments 7a.

SEGON.- Trama-te’l a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona perquè, si escau, l’aprovi definitivament.

Noticia publicada en La Veu (març 2007)

FUTUR CENTRE DE NEGOCIS

El futur centre de negocis de Montcada que estarà ubicat a Pla d’en Coll serà una realitat d’aquí a dos anys segons les previsions de l’Ajuntament i de l’empresa Edificaciones Alcaraz, que assumirà el cost de l’edifici i la seva gestió durant un període de 40 anys, en haver guanyat el concurs públic convocat pel Consistori.

L’alcalde, César Arrizabalaga (PSC), i el propietari de la constructora, Manuel Alcaraz, van signar el 7 de març el conveni per a la construcció de l’equipament que estarà ubicat al costat de la Comissaria dels Mossos d’Esquadra i que també acollirà la seu del Servei de Promoció Econòmica (SPE) i, provisionalment, les dependències de la Policia Local per pal·liar els problemes d’espai que té el cos, mentre es busca una ubicació definitiva.

Singularitat. “Serà un edifici singular que destacarà en el paisatge seguint la línia d’altres construccions que la nostra firma té previst fer en el mateix sector”, va explicar Alcaraz, referint-se als projectes que la companyia construirà a la Rasa i a l’antic Mercacom.

L’alcalde també va puntualitzar que, “amb el nou centre de negocis, el soterrament de la C-17, la dignificació del pont que passa per sobre la carretera i la urbanització de la Rasa, l’entrada al municipi per aquest punt guanyarà en imatge”.

----------------------------------

Cronologia dels fets :

Es convoca un concurs per la construcció i explotació d'una edificació anomenada “ Centre de Negocis”

El 7 de març 2007 l’Alcalde, Cèsar Arrizabalaga i M.Alcaraz ( Grup Alcaraz) signen el conveni , desprès d'haver guanyat el concurs.

15 Maig 2007. La Junta de Govern Local aprova inicialment el projecte de construcció de l’edifici.

19 Juliol 2007 . El Ple aprova de forma provisional el increment de un 25% més de l’edificació, de l’ inicialment prevista, cosa que comporta allargar més unes desenes d’anys la concessió d’explotació de l’edifici al Grup Alcaraz.

31 Gener 2008. El Ple aprova ja definitivament el projecte que estarà ubicat en el Pla d’en Coll al costat de la Comissaria dels Mossos d’Esquadra

4 COMENTARIS (clica i escriu els teus):

Anònim ha dit...

Asi gano yo todos los concursos.

Acepto de entrada que se me puede tachar de demagogo ya que escribo sin tenerlo confirmado, pero apuesto un café a que no se presentó nadie más en la plica del concurso.

Se meten unas condiciones en el proyecto que hacen que cualquier competencia se asuste al no ver los numeros claros.

Si el que opta al " arriesgado negocio" tiene , tacitamente que le aceptaran el discutir una alza en la edificabilidad posteriormente a serle adjudicado , puede apostar arriesgando hasta cierto punto sobre seguro.
Repito que no tengo una seguridad en lo que digo, solo razonables sospechas que la cosa puede ser asi.
Y más conociendo todos las buenas relaciones, excelentes , que existen entre este intrepido inversor y nuestro Ayuntamiento.

Como diria aquel : Todo legal, pero hace un tufillo......

Para el Sr. Climent : Cuando acabe la gestion sobre este Centro de Negocios ( creo 70 años) , el inmueble pasarà definitivamente al Consistorio para ser habitado, peró Sr. Climent dentro de 70 años ( Ud y yo ya estaremos criando malvas) este edificio ya se caerá de viejo, o sea que habrá que hacer uno de nuevo .Estará de acuerdo que no acabo de ver el negocio para el pueblo tan claro como ustedes defienden.

Anònim ha dit...

Puede ser legal, nadie lo discute, ahora es lícito ?.

Qué benefició se ha sacado en la negociación con la Empresa privada, dándole un 25% más de volumetría/edificación, para el pueblo de Montcada ?

Cómo es que siempre es el mismo promotor/constructor que tiene licencias extraordinarias (Ejplo.: Edificio singular de la Rasa)

A cambio de que se ha concedido graciosamente esa ampliación ?

Zonas verdes, parques .... una guardería infantil, una residencia de ancianos, etc.. un mercado municipal .... ???


Cuando se hacen estas concesiones es a cambio de algo para el pueblo.

Sres. Arrizabalaga/Maresma/Climent, lo pueden explicar ?

Quizás estemos confundidos, y las hojas no nos dejen ver el bosque, les agradeceríamos nos iluminaran.

Anònim ha dit...

Es curioso, muy curioso.
Antes de empezar a poner el primer tocho ya ve aumentado su proyecto.
Es muy curioso.
¿ Suele pasar esto a menudo, es normal o es excepcional?

mafalda ha dit...

¿que barbaridad?

Ha vuelto Marianico el corto(perdóname por la comparación marianico)no sabía yo que el lameculos corre ve y dile había hecho esta intervención en el pleno que aprobó la adjudicación al constructor preferido de nuestro Alcalde, el núnero one.Copio la intervención " no es tracta de benefici per l´empresa privada, perqué l´edifici és al cent per cent de titularitat pública;la gestió si que es privada,( y añade) amb aquesta gestió recuperaran la inversió que realitzin; ( y acaba) pero el l´edifici quedará en propietat de l´ajuntament" ¿ no es maravilloso este tio? cortico y lameculos pero maravilloso.
70 años de gestión privada pero luego a los 70 años el edificio será de propiedad del Ayuntamiento.

Sabe el lameculos(si que lo sabe) corre ve y dile a cuánto se alquilará mensualmente el metro cuadrado de despacho,si, pues que lo multiplique por los miles de metros que le habéis regalado luego lo multiplique por un año y luego por 70 y sabremos todas y todos la enorme cantidad de millones regalados graciosamente por nuestros responsables Municipales.Lo que nunca sabremos será el porqué.

su explicación fué fruto de su cortedad política o de su desconocimiento de la envergadura del tema o de una presunta ausencia de principios y de ética.