21 de febr. 2008

JORNADES P.E.C.

(foto: Montcadaradio.com)


REFLEXIÓ OBERTA SOBRE LES JORNADES: CIUTAT I EDUCACIÓ - Projecte Educatiu de Ciutat (PEC)Primer cal constatar la participació durant els dos dies que va durar les jornades, la mateixa es pot considerar d'important. Com és lògic la part més nombrosa era dels professionals de l'educació, però sense restar valor a l’altra, integrada per veïns que participaven a títol individual o bé com a representants d’entitats o associacions.

Va quedar palès altra vegada en la diagnosi final, que Montcada és una ciutat amb unes característiques singulars que fan de la mateixa que no es pugui aplicar mimèticament propostes que són valides per uns altres llocs.

S’han recollit tot un reguitzell d’idees-propostes per a poder-les aplicar en un futur proper(algunes ja estan previstes, de fet no es parteix de zero). Totes anàvem en el mateix sentit de voler fer de Montcada una ciutat més acollidora, cívica, educadora, més integradora i també promotora d'un sentiment de pertinença, ara la realitat ens diu el contrari, a un sol poble.

Caldrà doncs, esperar uns mesos per tenir el document base** que reculli les aportacions de les jornades, document que creiem (degut a l’experiència que ja es coneix en altres pobles) ja tindria que indicar uns objectius clars, objectius que comportin accions concretes a mig i llarg termini, que defineixin clarament la seva funció així com qui es responsabilitzarà de la seva execució. Marca’n una flexibilitat en el temps, si cal, per avaluar la repercussió que pot tenir entre tots nosaltres, ens refererim concretament a la part dels no professionals en matèria d’educació, però que volen aportar els seus coneixements al projecte, ja que tothom necessitarà també descobrir la seva capacitat educadora.

El PEC és per la seva naturalesa, un projecte transversal i integral que toca a tots els departaments on estan repartits la gestió diària del nostre Ajuntament. La bona voluntat que la regidora responsable del PEC; Mª Teresa Gallego, al manifestar que ara cal posar fil a l’agulla per fer-ho realitat, hauria d'anar acompanyada d'alguna cosa més, com un pressupost adient als objectius marcats, la coordinació entre departaments per fer més rendible el projecte és prioritària (cosa que sembla senzilla però que en realitat és molt més complicada), els recursos que ja es disposen caldrà ordenar-los per objectius, etc., a més de la complicitat de la societat de Montcada (rica amb entitats i associacions) hauria de ser l’element clau per fer-lo decantar cap l'èxit del PEC.

Aquest Projecte Educatiu de Ciutat pot ser més o menys important, depenen de com els responsables de la seva execució s’ho agafin. L’eina que es vol posar en marxa és una tasca d’aquelles que dóna fruits a llarg termini, fruits que són com una espècie de pluja fina, que entra a dins de nosaltres molt a poc a poc. A diferència d’altres projectes (urbanístics, esportius, etc, etc) no dóna una rendibilitat electoral a curt termini, però si dóna a canvi, una riquesa de la qual tots serem partícips: ser millors persones, rendibilitat que repercuteix desprès en positiu en totes les facetes dels elements que componen la nostra convivència com a poble.

La responsabilitat que això funcioni és de tothom, tots formen part de la realitat social que representa Montcada, tots ajudem o perjudiquem en la nostra tasca diària, tots hauríem de comprendre d'una vegada que l’educació és la millor de les inversions que podem fer.

Aquestes jornades han demostrat que existeix un nucli important de persones que vol i té ganes de participar, en aquest sentit, l'Ajuntament com a responsable directe del Projecte, hauria de fer tot el possible per sumar esforços, evitant competències estèrils, facilitant i dinamitzant la participació (inclusió) de moltes entitats, veïns o associacions que a ben segur aportaran elements nous que podrien ser la clau o com a mínim, una part molt important en la seva continuïtat al llarg del temps, la qual cosa confirmaria la validesa del projecte.

De l’Ajuntament primer, però, també nosaltres, en el mateix grau de corresponsabilitat, depèn que això és transformi en una gran jardí, cuidat per tots o per contra, es pot convertir en un “florer” que de tant en tant es regui o es planti una flor.

Les ganes hi són, la voluntat sembla que també .... no podem deixar passar l’oportunitat altra vegada ..... seriem i serem uns irresponsables?

** És va dir, i així tothom ho va compartir al llarg dels dos dies que van durar les jornades, que aquest document resultant és una eina que queda com un element d'utilitat per a tots els responsables que en el present o futur tinguin les responsabilitats de governar-nos, o dit d'altra manera, un protocol d'actuacions que tothom hauria d’assumir per a donar-li la continuïtat en la seva aplicació i que aquest tipus de projectes necessita, l’educació no té mai data de termini.

3 COMENTARIS (clica i escriu els teus):

Anònim ha dit...

? Cómo vamos a educar a una población si no somos capaces de poner remedio al fracaso escolar, esos futuros ciudadanos, que estan a la vuelta de la esquina?

Esas jornadas sólo sirven para entrenernos y esconder los grandes problemas reales.

Sólo humo, se vende últimamente mucho de eso.

Un educador

Anònim ha dit...

Ese tipo de proyectos se parecen un poco a una constitución. Quieren tocar todas las teclas y al final sale una melodía inaudible .
El fondo de la cuestión se resume en una palabra : voluntad de aplicarlo acompañado de un principio que no es otro que se asuma por todos.
Si se quiere hacer en serio , las actuaciones son muchas y muy poco percibibles a corto plazo, esto unido a un coste relativamente alto que difícilmente puede ser asumido por un Ayuntamiento que normalmente anda escaso de dinero.
Total que lo mas seguro es que nos quedemos en algunos gestos, alguna que otra conferencia , mucha delegación de actividades a los centros de enseñanza- al final todo se resume a esto, cuando el objetivo es de mucho más calado- y muy poca complicidad efectiva de la sociedad civil, eso si el político de turno podrá apuntarse muchos planes, iniciativas y creaciones de comisiones.
Leo en internet sobre el tema y es verdad que la Diputación esta promoviendo el PEC, leo mucho sobre como hacerse pero muy poco de lo que se hace y sus resultados con las evaluaciones correspondientes.
Conociendo como funciona nuestro Ayuntamiento, soy miembro del Plan Estrategico, veo muy difícil que las diferentes concejalías cedan protagonismo al PEC, dudo que Urbanismo deje de hacer un proyecto si el mismo topase con algún principio del PEC. El ejemplo de la Cerveceria seria esto, el PEC no dejaría que se perdiese este espacio de encuentro vecinal, espacio que significaba algo mas que ir a tomar una cerveza.
Veremos si se pone en marcha de una vez , como funciona, veremos la publicidad que se dedica al mismo y la constancia en la misma, veremos los objetivos que se marcan, etc.
De momento ( este dato creo que explica por donde han ido los tiros hasta ahora) esto empezó en el año 2006, a pasado el 2007 sin hacerse casi nada y finalmente el 2008 se hace unas jornadas de cuyas conclusiones se sabra algo en verano, se habrá consumido casi un año para hacer un documento que repetirá toda una serie de déficits de sobras conocidos en nuestro pueblo desde hace la tira de años.
Ah! la prueba del nueve será el presupuesto que se dedique, lo demás será retorica acompañada de buena voluntad .

Anònim ha dit...

Només amb jornades com les del PEC no solucionarem res. Cal compromís polític autèntic, és a dir, inversions i recursos reals. els estudis i necessitats ja són prou coneguts. Informes Pisa, fundació Bofill etc.. ja han descobert, fa temps el gran fracàs escolar que patim. Tenim un gran colectiu de jovent pel carrer, desorientat i sense recursos de fer quasi res. Sabem criticar i demanar intervencions policials. Patim inseguretat. Volem, volem, i volem...però què estem fent?
Senyors que maneu i teniu la RESPONSABILITAT de fer quelcom. poseu-vos les piles!!! Cal, si no en volem patir les conseqüències, fer-hi alguna cosa. Hi ha gent preparada que sap el que cal. escolteu-los!!!
FXJS